Corporatienieuws

Franeker | Sociale huurwoningen op oude plek scholen

17-05-2019

Op de voormalige schoollocaties aan de Maarten Oostwoudstraat en de Noorderbleek in Franeker komen ongeveer 37 sociale huurwoningen. Omwonenden konden de plannen van Accolade tijdens een inloopbijeenkomst inzien. Voor beide plekken zijn aparte schetsen gemaakt. De huizen zijn bedoeld voor kleine huishoudens. Er komen twee slaapkamers per woning. De panden worden zeer energiezuinig en gasloos. Accolade verwacht dat het plan in 2021 opgeleverd kan worden.

Lees verder

Leeuwarden | Nieuwe jarenzeventighuizen als duurzaam oefenterrein

16-05-2019

Friezen leren in Delft hoe oude huizen zijn te verduurzamen

Hoe kun je het slimst en goedkoopst oudere huurhuizen verduurzamen? WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en de Bewonersraad Friesland zoeken dat in Delft uit met het project DreamHûs.

Samen met het start-upcentrum YesDelft bouwden ze in The Green Village, een proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van de TU Delft, drie jarenzeventigwoningen om te kijken hoe die het best en betaalbaar verduurzaamd kunnen worden. De woningen worden bijna opgeleverd, vertelt AnneMarieke Voortman, woordvoerder van wooncorporatie WoonFriesland. Op 19 juni is er een eerste bijeenkomst waar ondernemers en start-ups met oplossingen komen om de huizen te verduurzamen in de hoop die ook uit te mogen voeren.

Twee van de nieuwe woningen hebben een energielabel B en één label F. Dat is het op één na slechtste label dat een woning wat betreft
energieverbruik kan krijgen. Dat er is gekozen voor Delft en geen vergelijkbare woningen in Fryslân zijn uitgezocht, heeft volgens Voortman onder andere te maken met de proeftuin Green Village, waar zonder wet- en regelgeving naar hartenlust kan worden geëxperimenteerd. ,,Zo’n centrum hebben we niet in Fryslân. Bovendien zitten we daar ook vlakbij de TU Delft, met veel bouwkennis, en YesDelft, waar innovatieve start-ups bij betrokken zijn.”

Ander verhaal

Een ouder huis verduurzamen en van het gas afhalen is niet zo’n probleem. Maar om dat betaalbaar te doen en ook gebruiksvriendelijk voor de bewoners is een ander verhaal, stelt Voortman. ,,Met nieuwbouw is het vrij eenvoudig. We bouwen nu een aantal woningen in Hurdegaryp met zonnepanelen, een warmtepomp en elektrische kookgelegenheid,
waar de huurders zo’n 600 euro per maand voor betalen. Voorkomen dat huurders van oudere huizen na verduurzaming met veel hogere
maandlasten komen te zitten is minder eenvoudig. Het liefst willen we de maandlasten zelfs omlaag krijgen. Hoe dat het beste kan, en ook op zo’n manier dat de bewoner de nieuwe techniek simpel kan gebruiken, hopen we in Delft te ontdekken.” 

Hoeveel het project kost kan Voortman niet zeggen. Ook niet hoe lang de proef duurt. ,,Dat hangt af van de slimme ideeën die we krijgen aangereikt. We zien het vooral als een investering. We hopen te ontdekken hoe we op een goedkope en snelle manier ons oude huizenbestand kunnen verduurzamen. En misschien kunnen ook andere woningcorporaties ervan leren.” Om een reëel beeld te krijgen of maatregelen werken worden de
woningen ook bewoond. ,,Huurders betalen minder huur dan normaal, maar ze moeten er wel tegen kunnen dat het huis met regelmaat wordt verbouwd als er iets nieuws wordt aangelegd.”

Lees verder

Drachten | Langer wachten op woonwagenplan

16-05-2019

Woonwagenbewoners in Smallingerland moeten langer wachten op duidelijkheid over de uitbreiding van het aantal te verhuren standplaatsen. De belofte om voor de zomer met een plan te komen, is volgens wethouder Eric ter Keurs te ambitieus geweest. In december verzocht de raad het college om in de zoektocht naar geschikte locaties ook plekken mee te nemen met een een bestemming voor wonen en werken. Ter Keurs heeft de raad beloofd snel een brief met de stand van zaken te sturen.

Lees verder

Hallum | Plan voor nieuwbouw in het dorpshart

15-05-2019

Wonen Noordwest-Friesland heeft plannen voor nieuwbouw in Hallum. Veertien dorpswoningen van de coöperatie zijn verouderd en worden  binnenkort gesloopt. Daar komen vijf twee-onder-een-kapwoningen voor terug. Architectenbureau Lautenbag uit Leeuwarden heeft een eerste ontwerp vorige week aan de bewoners gepresenteerd. Wonen Noordwest-Friesland meldt dat de sloop begin volgende maand start. De corporatie hoopt in 2020 te kunnen beginnen met de nieuwbouw.

Lees verder

IJlst | 'Verkoop Nij Ylostins in IJlst is geen optie’

14-05-2019

Elkien is niet van plan zorgcentrum Nij Ylostins in IJlst te verkopen aan een investeerder. Dat meldde de woningcorporatie gistermiddag in  en brief aan de bewoners van het complex. ,,Wij willen de koper, maar vooral de bewoners, niet een spreekwoordelijke ‘kat in de zak’ verkopen’’, schrijft directeur-bestuurder Harro Eppinga in de brief. De corporatie wil de grond bovendien behouden om zelf nieuwbouw te kunnen plegen. Het ouderencomplex met 55 appartementen is volgens Elkien gedateerd en moet daarom tegen de vlakte. Tegen de sloop  is veel weerstand omdat het betekent dat de ruim veertig bewoners uit IJlst moeten vertrekken. Verhuizen binnen de stad is geen optie omdat er niet genoeg seniorenwoningen zijn. Ook veel stadsgenoten zijn fel gekant tegen de sloopplannen.

Lees verder

IJlst | Zorgcomplex Nij Ylostins in IJlst wordt gesloopt

05-04-2019

Zorgcomplex Nij Ylostins in IJlst gaat tegen de vlakte. Het pand is volgens eigenaar woningcorporatie Elkien in meerdere opzichten verouderd. Wat ervoor terugkomt is nog onduidelijk.

Het complex aan de Ylostinslaan werd in 1972 geopend en heeft 56 aanleunwoningen, waarvan 42 bewoond zijn. Volgens woordvoerder Nikkie Smit van Elkien kwamen recent bij een inspectie van de brandweer meerdere gebreken naar voren. Door enkele maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van brandvertragend materiaal tussen appartementen, kreeg Elkientwee jaar respijt van de brandweer. Maar als er verder niets gebeurt, moet het pand voor 2021 gesloopt zijn. Anders wordt het afgekeurd.

Volgens Smit zijn onder meer de gangen niet brandveilig genoeg. Op het glas zit geen brandvertragende codering en het aanbrengen daarvan vergt een aanzienlijke investering. Ook is het brandmeldsysteem verouderd, waardoor veel valse meldingen komen. ,,Bij wijze van spreken als iemand een waxinelampje aansteekt.”

Gezien de staat van het gebouw gaat Elkien er niet verder in investeren. ,,Dan kijkenwe bijvoorbeeld ook naar duurzaamheid. Dan moeten we alles opnieuw isoleren en alle cv’s vervangen. Sloop is de enige optie.” Overigens gaat het nu formeel nog om een voorgenomen besluit tot sloop, in de zomer moet het definitieve besluit volgen.

Ook zorggroep Patyna, die de zorg verleentin het complex, vindt het gebouw verouderd. ,,Het is niet meer geschikt om zwaardere goede zorg verlenen”, meldt woordvoerder Christel Pieper. ,,Zo is de badkamer te kleinenzittener veel drempels inhet pand, wat lastig is voor mensen met een rollator of rolstoel. Mensen blijven steeds langer thuis wonen en dan kan dit niet meer.”

Elkien en Patyna hebben de intentie om een nieuwe zorglocatie in IJlst op te zetten, zegt Smit, maar concrete plannen zijn er nog niet. Er is een voorkeur voor een multifunctioneel complex, met bijvoorbeeld een activiteitenhal en een huisarts. ,,Maar dat is afhankelijk van gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente, Patyna en de inwoners van IJlst.” Dat het nabije voormalige gemeentehuis in IJlst daarbij wordt betrokken is volgens Smit een optie. ,,Maar ook hier zijn geen concrete plannen voor.”

De inwoners van het complex zijn geinformeerd over de voorgenomen sloop. Er komt voor hen een sociaal plan. Smit: ,,Zij krijgen een verhuisvergoeding en voorrang op huurwoningen van Elkien in de buurt.” Ook wordt gekeken naar andere aanleunwoningen van Patyna, zoals in Sneek, Heeg of Blauwhuis. ,,Er wordt per individu gekeken wat de wensen zijn”, meldt Pieper van Patyna.

Smit begrijpt dat de verhuizing ingrijpend is voor de oudere bewoners. ,,Hetis voor ouderennooitleuk om te verhuizen en dan eventueel terug te keren. Maar het is al langer duidelijk dat het pand gesloopt moet worden, dus de inwonerswaren niet compleet verrast.” De bewonerscommissie wilde niet reageren.

Lees verder

Leeuwarden | Vogelvlaggen weer van flat gehaald

28-03-2019

De gele vlaggetjes die vogels moesten weghouden van het dak van een flat aan het Raaigras in Leeuwarden, zijn op last van de provincie weggehaald.

De provincie vindt dat woningcorporatie Elkien, de verhuurder van de flatwoningen, eerst goed moet onderzoeken welke vogelsoorten er  jaarlijks op het dak neerstrijken en om hoeveel nestparen het per soort gaat. Het gaat daarbij vooral om de vraag of de vogels op het kiezeldak meeuwen zijn of visdieven. De visdief is geen meeuw maar een sternachtige. De populatie van deze kolonievogel is in Friesland kwetsbaar. Dit betekent dat voor alle ingrepen een provinciale ontheffing nodig is. Eerste vereiste hiervoor is dat er een ecologische toets wordt verricht, zegt provinciaal woordvoerder Renate Gerbrandy. Pas als alle feiten op een rij staan, kan worden bepaald in hoeverre ingrepen de instandhouding van een populatie bedreigen. In voorkomende gevallen kan wel worden geschoven met visdiefkolonies. In De
Westereen is het de bedoeling dat de vogels dit seizoen van het te renoveren dak van woonzorgcentrum It Sikkemahûs verkassen naar een kunstmatig eiland in de Zwagermieden. De vaste kolonie op het dak van het Nordwin College en Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden moest vorig jaar een stukje inschikken en opschuiven om de plaatsing van zonnepanelen mogelijk te maken.

De vlaggetjes op de Leeuwarder Raaigras-flat werden vorige week opgehangen om vogels te ontmoedigen hier te nestelen. Elkien  schakelde hiervoor het bestrijdingsbedrijf Anticimex in Lelystad in. ,,Wy woene de bewenners graach temjitte komme, want dy ûnderfine echt wol serieus oerlêst. Se wurde oanfallen en ha hinder fan de poep. Mar it wie net de bedoeling dit bûten de regels om te dwaan’’, zegt Elkien-woordvoerder Baukje Bergsma. Jeroen Koole van Anticimex klom gisteren opnieuw naar boven om de vlaggenlijnen op te ruimen. Coole: ,,Voor nu is ‘het feest’ even over. We hebben dit te goeder trouw gedaan. We wisten niet dat er bijzondere regels van toepassing
zijn, maar als dat zo is, willen we ons daar ook aan houden.’’ Voor de flatbewoners zal het wel even slikken zijn, vermoedt Koole. ,,We zullen dit jaar hoe dan ook niet weer terugkomen met vlaggetjes. Tegen de tijd dat is uitgezocht en gemonitord welke vogels hier nestelen, zitten we al volop in het broedseizoen.’’

Lees verder

Hilversum | Kassa: oude cv ketels Agpo Ferroli gevaarlijk

26-03-2019

UPDATE: 26 maart 2019

Op 16 maart 2019 heeft Kassa aandacht besteed aan de zorgen rondom cv-ketels van Agpo Ferreli. Het gaat om de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux met een productiedatum van voor 2011. Bij het niet goed schoonmaken van de warmtewisselaar bestaat er een kans dat de aluminium behuizing van de ketel doorbrandt. In het ergste geval kan brand in de woning ontstaan.

De Bewonersraad heeft direct actie ondernomen richting de verhuurders naar aanleiding van deze uitzending. Binnen enkele dagen hebben de corporaties antwoord gegeven op de vraag hoe ze er voor zorgdragen dat de huurders geen risico lopen.

De corporaties hebben geïnventariseerd hoeveel woningen beschikken over deze ketels. Met de installatiebedrijven (o.a. Feenstra, Energiewacht) hebben de corporaties overleg gevoerd in hoeverre deze huurders risico lopen. Bij regulier onderhoud, waarbij de warmtewisselaar regelmatig wordt gereinigd, loopt de huurder geen risico. De onderhoudsbedrijven zijn extra alert op het reinigen van de warmtewisselaar bij een onderhoudsbeurt. Bij huurders waarbij het bekend is dat deze de laatste twee jaren geen onderhoud hebben laten uitvoeren, wordt extra inzet gepleegd om toch de ketel na te kijken.

 Bent u in het bezit van een Agpo Ferreli ketel van de typen Econpact, Ultima, Megadens of Megalux van voor 2011? Is uw ketel al geruime tijd niet  gecontroleerd? Mogelijk heeft uw ketel dan een verhoogd risico op vervuiling van de warmtewisselaar. Dit levert een verhoogd risico op doorbranden van de ketel op. Om dit te voorkomen probeert men een afspraak te maken met u om de ketel te onderhouden. Dit onderhoud dient u wel toe te staan. U bent zelf immers mede verantwoordelijk voor de veiligheid van de woning.

 Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Bel gerust met onze hulpdienst op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur via 058 – 216 54 57.

In Nederland hangen ongeveer 150.000 „mogelijk levensgevaarlijke” cv-ketels van het merk Agpo Ferroli. Het gaat om cv-ketels van de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux met een productiedatum van voor 2011. Dat heeft het consumentenprogramma Kassa uitgezocht. Er zouden al enkele woningbranden zijn ontstaan.

Onderhoudsbedrijf Breman vindt de veiligheid van de ketels „onbeheersbaar” en dat wordt onderschreven door onafhankelijk technisch onderzoeker Peter Coppes en emeritus-hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale die Kassa raadpleegde. Zij stellen dat alle 150.000 ketels vervangen moeten worden. 

De problemen ontstaan volgens het programma als de warmtewisselaar verstopt raakt doordat mensen zuinig stoken. Hierdoor ontstaat warmtestuwing in de verbrandingskamer (warmtewisselaar) en smelt het aluminium eromheen.

Aanpassing

In 2009 is voor het eerst melding gemaakt van problemen. De fabrikant heeft toen verbeteringen doorgevoerd en ook zijn de handleidingen en communicatie met consumenten en monteurs aangepast.

Fabrikant Agpo Ferroli herkent zich niet in de problemen en stelt op zijn site dat het altijd volledig openheid van zaken heeft gegeven, ook aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om ketels die minstens tien jaar oud zijn. Het probleem zou alleen optreden bij zwaar vervuilde wisselaars. Die moeten eigenlijk elke twee jaar gecontroleerd en schoongemaakt. Als dat onderhoud langer geleden is, moet het nu alsnog gebeuren.

De Bewonersraad gaat bij haar verhuurders na of zij in het bezit zijn van deze ketels en wat de eventuele acties zullen zijn. 

Lees verder

Burgum | Oude huurwoningen wijken voor duurzame gasloze huizen

26-03-2019

 In Burgum worden 70 huurwoningen gesloopt om ze te vervangen door 76 energiezuinige en gasloze huizen. De sloop is inmiddels in volle gang.

Slopers zetten deze week hun tanden in huizen aan de Burgemeester Steenhuisenlaan in Burgum. Daar worden huizen gesloopt – uit de jaren vijftig, ze waren gedateerd – om ruimte te maken voor de nieuwbouw. De operatie kost WoonFriesland 15 miljoen euro.

De 76 energiezuinige en gasloze woningen krijgen nestvoorzieningen voor gierzwaluwen en invlieg-openingen voor vleermuizen. De huurprijs wordt bijna 600 euro.

Ook aan de Burgemeester Bothenius Lohmanlaan en de Westersingel wordt gesloopt en nieuw gebouwd; ook daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Tegen de nieuwbouwplannen zijn geen bezwaren ingediend.

Vanwege de verhuizing van de bewoners van de gesloopte huizen wordt de sloop in twee delen opgeknipt. Ongeveer de helft van de huidige bewoners keert terug naar de nieuwbouw. De andere helft verhuist. Een deel van de woningen wordt voor de zomer opgeleverd, het andere deel zal in het najaar klaar zijn.

Lees verder

Amersfoort | Alarmbel wegens tekort sociale huurwoningen

25-03-2019

Het tekort aan sociale  woningen is dusdanig groot, dat tegenwoordig zelfs mensen met een baan dakloos raken, zomeldt de FederatieOpvang.
Debrancheorganisatie voor maatschappelijke opvang pleit voor een nationaal deltaplan om het probleem op te lossen, zo bevestigt een woordvoerster berichtgeving door de NOS.

,,Dakloosheid bereikt groepen  die dat normaal niet overkomt”, aldus de woordvoerster. Ze schetst het voorbeeld van een stel dat gaat scheiden en van wie er eentje het huis houdt. ,,De ander kan misschien een tijdje bij familie of vrienden verblijven, maar na een tijdje moet je wat anders. Dan is er geen woning. Steeds vaker belanden deze mensen ergens op een camping of in een chalet op een vakantiepark.”


Omdat bij dat soort woningen permanente bewoning vaak verboden is, vervalt in dit soort gevallen iemands inschrijving bij de gemeente.  Met alle gevolgen van dien. ,,Je kunt dan geen paspoort aanvragen of je rijbewijs verlengen. Je belandt tussen wal en schip.” De  organisatie pleit ervoor dat de politiek het woningcorporaties makkelijker maakt sociale huurwoningen bij te bouwen. Ook moeten er ,,massieve” investeringen komen in Nederlandse  woningen.

Lees verder
content image