Corporatienieuws

‘Huizenmarkt loopt volledig vast’

03-06-2021

‘Voor deel van bevolking is het steeds moeilijker om huis te kopen’ den haag De woningmarkt dreigt volledig in het slot te vallen. Om dat te voorkomen moet een nieuw kabinet vol inzetten op extra bouw van huizen. Ook moet de hypotheekaftrek worden versoberd.

Dat zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), gisteren in een gesprek met de Tweede Kamer.

„De woningmarkt is duidelijk oververhit en dreigt zelfs vast te lopen. Voor een deel van de bevolking wordt het steeds moeilijker om een huis te kopen of te huren.”

Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau, en Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, zijn het met deze analyse eens. Hasekamp: „Er is sprake van een sterk oververhitte huizenmarkt.

Huishoudens lopen risico op hoge schulden.” Ook hij vindt dat er gekeken moet worden naar de fiscale ondersteuning van woningkopers.

Als eerste advies geeft Knot mee dat er meer huizen moeten worden gebouwd.

„De schaarste zorgt voor structureel hoge prijzen en hoge huren.” Hij ziet in de kabinetsformatie een goed moment om de woningmarkt aan te pakken.

Van Geest waarschuwt dat juist niet de leennormen moeten worden versoepeld om kopers meer mogelijkheden te geven op de huizenmarkt: „Ik zou adviseren de leennormen niet te verruimen.”

Uit een internationale vergelijking blijkt volgens haar dat Nederlandse huizenkopers best veel ruimte krijgen voor het aangaan van een hypotheek. „De normen zijn nog steeds best wel ruig.” Uit eerdere rapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving bleek dat het tekort inmiddels 331.000 huizen is. Dat tekort loopt de komende jaren nog verder op. Daarmee is de schaarste groter dan in de jaren tachtig.

In april stegen de huizenprijzen met 11,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat was de grootste prijsstijging in twintig jaar tijd. Hasekamp vreest voor de gevolgen van een plotse prijsdaling. „Bij een prijscorrectie kunnen kwetsbare groepen onder water komen staan.” Dan is de woningwaarde lager dan de hypotheekschuld.

Vergeleken met de vorige huizencrisis in 2013 zal het probleem minder groot zijn, verwacht de CPB-directeur: „Ons beeld is dat de potentieel kwetsbare groep kleiner is.”

Volgens Knot is het probleem dat de sociale huursector en de koopsector door de overheid gesteund worden en de vrije huurmarkt niet. „Als je twee van de drie sectoren subsidieert en eentje niet, dan moet je niet verrast zijn dat die ene een ondergeschoven kindje wordt.”

Hij stelt dat het aandeel vrije huur in de woningmarkt is afgenomen van 60 procent enkele decennia geleden naar 10 procent nu. Daardoor zijn er amper betaalbare huurwoningen in dat deel van de huurmarkt: „Dat leidt ertoe dat jonge mensen na een sociale huurwoning niet eerst naar een vrije huurwoning gaan, maar zichzelf moeten vastzetten in een koophuis met een hoge schuld.”

CPB-directeur Hasekamp vindt ook dat de fiscale stimulans in de koopmarkt minder moet zijn. „We stapelen verstoring op verstoring. Recent is de overdrachtsbelasting voor starters afgeschaft en daarmee is weer een extra verstorinkje toegevoegd.”

De drie economen waarschuwen ervoor kopen nóg meer te stimuleren nu er een tekort is aan huizen. „Elke stimulans die je geeft, komt één op één terug in hogere prijzen”, aldus Knot. „Daardoor komt er echt geen vierkante meter woongenot bij. Stimulering van de vraag heeft geen enkele zin.”

 

(LC 03.06.21)

Lees verder

Leeuwarden l Oude Leeuwarder huizen eerste gasloos

03-06-2021

Tot 2030 zal Leeuwarden waarschijnlijk vooral oudere stadswijken ‘van het aardgas af’ halen.

Deze huizen worden aangesloten op warmtenetten, waarbij bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van aardwarmte Dit bleek dinsdag bij de eerste openbare bijeenkomst over de toekomst van aardgasvrij wonen in Leeuwarden. Wethouder Bert Wassink verkent de komende maanden met de gemeenteraad en betrokkenen de beste methodes om Leeuwarden geleidelijk te laten overstappen op andere verwarmingstechnieken. Hier is nog veel tijd voor, want het is een proces dat tientallen jaren duurt.

In grote lijnen heeft de gemeente deze volgorde voor zich: eerst worden in de stad grote warmtenetten aangelegd, die mogelijk kunnen werken op geothermie (bodemwarmte). Dit systeem is handig om grote aantallen oudere woningen in één keer over te zetten.

Na 2030 richt de gemeente zich op nieuwere stadswijken als Zuiderburen, waar huizen al goed geïsoleerd zijn. Die kunnen elektrisch worden verwarmd, bijvoorbeeld door de inzet van warmtepompen die de buitenlucht of oppervlaktewater (aquathermie) gebruiken.

Vervolgens komen ook de dorpen en buitengebieden aan de beurt. Voor hen heeft de gemeente biogas of waterstof in gedachten. Nu is zulk gas nog onvoldoende beschikbaar, maar in de verre toekomst kan het mogelijk via het gasnet worden aangeleverd. De komende weken zijn er weer informatiebijeenkomsten per gebied.

 

(LC 03.06.21)

Lees verder

Praat mee over de nieuwe woonvisie

02-06-2021

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen fijn kan wonen in Ooststellingwerf? Dat leggen we vast in onze nieuwe woonvisie. Hierin bepalen we ons woonbeleid voor de komende jaren. U als inwoner van de gemeente weet als geen ander wat hiervoor nodig is. Daarom vragen we u om mee te denken over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:  

 

1.      Wat voor woningen zijn er nodig? En voor wie?

2.      Hoe organiseren we wonen met zorg zodat mensen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen?

3.      Welke maatregelen nemen we om woningen te verduurzamen?

4.      Hoe zorgen we ervoor dat ook de woonomgeving prettig is?

 

We geven u graag  de mogelijkheid  om online uw mening te geven. U kunt dit doen via www.ooststellingwerf.nl/woonvisie


Niet zo handig met een computer?

Wilt u graag meedenken over het wonen in Ooststellingwerf, maar doet u dat liever op papier? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0516, dan sturen wij u een exemplaar toe.

 

Bijeenkomsten > ook opnemen enquête

Wij organiseren in juli voor de verschillende dorpen online bijeenkomsten waar we met u in gesprek gaan over wonen in Ooststellingwerf. De bijeenkomsten zijn van 19.15 uur tot 21.00  uur. U kunt aanmelden via www.ooststellingwerf.nl/woonvisie.

 

Ravenswoud, Appelscha, Fochteloo                                                      maandag 12 juli

Oosterwolde                                                                                       woensdag 14 juli

Elsloo, Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Nijeberkoop                      maandag 19 juli

Waskemeer, Haule, Haulerwijk, Donkerbroek                                         woensdag 21 juli

 

Wanneer één van deze avonden u niet past, dan kunt aansluiten bij één de andere bijeenkomsten.  

Lees verder

LEEUWARDEN | Zorgappartementen nu huurappartementen

02-04-2021

In de Prins Frederikkazerne aan de Amelandsdwinger in Leeuwarden heeft WoonFriesland 21 zorgappartementen omgebouwd tot 29 sociale huurappartementen.

De zorgappartementen en de algemene ruimte zijn geschikt gemaakt voor de reguliere verhuur en zijn bestemd voor eenpersoonshuishoudens en studenten. Woningzoekenden jonger dan 23 jaar hebben voorrang bij deze woningen. In totaal heeft WoonFriesland hiermee 1,3 miljoen euro geïnvesteerd in betaalbare sociale huurappartementen.

 

(LC 01.04.21)

Lees verder

Geld niet langer naar de Randstad

27-11-2020

Friese corporaties willen niet langer tientallenmiljoenen euro’s per jaar wegdragen naar de Randstad. Ze hebben het geld hard nodig om hun eigen gedateerde voorraad op te knappen.

Een noodkreet met die strekking is verstuurd naar politiek Den Haag. In januari gaan vertegenwoordigers in gesprek. Ook huurdersbelangenorganisaties sluiten aan. ,,Niet omdat we klagers zijn’’, benadrukt Rein Swart van Accolade. ,,Maar de periferie heeft zijn eigen problemen.’’

De landelijke politiek is te veel gericht op de woningnood in de Randstad, vinden de corporaties. Een kleine veertig uit Friesland, Groningen, Drenthe, Twente en de Achterhoek hebben hun krachten gebundeld en de website www.scheefbeleid.nl opgericht. Swart, zegsman van de Friese corporaties, spreekt van een uniek initiatief. ,,Noem het een wondertje. Ik ben hier ongelooflijk trots op.’’ Steen des aanstoots is de verhuurderheffing, ooit ingesteld om de schatkist te spekken.Vanuit Friesland vloeit er jaarlijks een kleine 60 miljoen euro naar Den Haag. Alleen al Swarts eigen Accolade staat voor 11 miljoen euro per jaar aan de lat.

Het geld wordt opgebracht door huurders, veelal mensen met een kleine beurs. In Friesland zien ze daar niets van terug. ,,Wij vinden dat scheef. Het is onredelijk wat er nu gebeurt.’’ De politiek kwam tijdelijk een korting overeen, maar dat geld is grotendeels bestemd voor nieuwbouw in de Randstad.

De corporaties in de periferie willen de miljoenen in eigen regio houden. ,,Wij zeggen niet: schaf die verhuurderheffing af. Wij zeggen: maak er een investeringsvehikel van. Onze grootste opgave zit hier niet in nieuwbouw, maar in verduurzaming van de bestaande voorraad.’’ In Friesland staan rond de 80.000 corporatiewoningen. Een klein gedeelte daarvan is verduurzaamd. ,,Het gros moet nog. En dat zijn dure projecten.’’ Accolade is zelf onder meer bezig in Drachten aan De Hunze en in Joure. In die laatste plaats worden rijtjeswoningen aan De Ulekamp en aan De Keeringen momenteel voorzien van zolderisolatie.

Accolade schat dat ze de komende decennia minstens 840 miljoen euro kwijt is aan verduurzaming van de bestaande voorraad, grofweg tussen de 40.000 en 60.000 euro per woning. Als dat gebeurt, snijdt het mes aan twee kanten. Huurders zien door onder meer isolatie en het aanbrengen van zonnepanelen hun maandlasten dalen en het milieu is erbij gebaat. Swart: ,,Wij houden als corporaties van de aardkloot. Wij willen graag verduurzamen, maar dat kan niet als wij ons geld jaar op jaar naar andere regio’s moeten brengen.’’
Deze zomer berekenden drie ministeries al dat de gezamenlijke corporaties tot 2035 30 miljard euro tekortkomen om aan de verduurzamingsopgave te voldoen.

Lees verder

DRACHTEN | ‘Morele’ oproep tegen verhoging huren

02-10-2020

In het hele land dienen huurders bezwaar in tegen de huurverhogingen van de woningcorporaties. Dit jaar nog vaker dan anders. Ook Reimer en Sijke van Ruiten uit Drachten klommen in de pen: een principekwestie.

Woningcorporatie Accolade verhoogde de huurprijs voor de Van Ruitens per 1 juli met 4,2 procent. Die stijging geldt voor alle woningen van Accolade waarvan de bewoners iets minder betalen dan de ‘streefhuur’ – de huur die de woning in de praktijk waard is.
 
Met die 4,2 procent loopt Accolade niet uit de pas, vergeleken met andere Friese woningbouwverenigingen die deze zomer hun huren hebben verhoogd. Bovendien is het minder dan de maximale huurverhoging van 5,1 procent die de overheid toestaat.

Toch is er voor de Van Ruitens reden om bezwaar te maken. Reimer: ,,Normaal was onze jaarlijkse huurverhoging een stuk lager.” Bovendien kregen hij en Sijke dit voorjaar een brief van de Bewonersraad, de grootste Friese belangenvereniging
voor huurders. ,,Zij hebben aan alle woningcorporaties een positief advies gegeven over de huurverhoging, behalve aan Accolade.”

Directeur Gert Brouwer van de Bewonersraad bevestigt dit. ,,We hebben van alle corporaties de jaarrekening van 2018 en de begroting voor 2020 bekeken. Onze indruk bij Accolade was dat er nog voldoende financiële ruimte aanwezig was. De huurverhoging die Accolade voorstelde, leek daarom niet noodzakelijk.”
Brouwer benadrukt dat het beeld over de corporatie inmiddels wel veranderd is. ,,Naderhand heeft Accolade ons kunnen overtuigen dat ze de komende tijd veel moeten investeren in het verduurzamen van hun woningen. Daar ligt een grote opgave. Dat maakt de huurverhoging begrijpelijk.” Het betekent niet dat de Bewonersraad het negatieve advies heeft veranderd. ,,We hanteren daar bepaalde deadlines voor, dat draaien we niet terug.”

Van Ruiten verwacht zelf niet dat Accolade door hun bezwaar alsnog de huur verlaagt. De corporatie blijft immers nu al binnen de wettelijke grens. Accolade antwoordde ook hem dat de huurverhoging nodig is om nieuwe huizen te bouwen en de bestaande woningen te onderhouden.

Accolade heeft het bezwaar doorgeleid naar de landelijke Huurcommissie, die allerlei huurklachten toetst. Van Ruiten is er blij mee. ,,Wij maken bezwaar op morele gronden. Juist vanwege corona hebben veel mensen het financieel lastig. Het huurbeleid moet sociaal blijven”

Nederlandse huurders kregen in juli te maken met de grootste huurstijging in zes jaar, rekende het CBS uit. Wat de Van Ruitens betreft wordt de huurverhoging dit jaar teruggedraaid, iets waar ook in Den Haag deze zomer veel steun voor was. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer wil het, met name vanwege de coronasituatie, maar minister Kajsa Ollongren ziet er niets in. Dat leverde haar zelfs een motie van afkeuring op in de Senaat, iets wat sinds 1875 niet meer is voorgekomen.

De Huurcommissie behandelt normaal gesproken zo’n tweeduizend bezwaren per jaar tegen huurverhogingen, zegt woordvoerder Karin Schwencke. ,,Maar op basis van wat we nu zien verwachten we voor dit jaar een stijging van 50 procent.” Overigens is het meestal niet de klager die bij huurverhogingen het gelijk aan zijn kant krijgt, zegt Schwencke, maar de verhuurder. Dit komt omdat zij zich vrijwel altijd houden aan de wettelijk toegestane tarieven.

Zolang de procedure bij de Huurcommissie nog loopt, hoeven de Van Ruitens de verhoging niet te betalen. Reimer kijkt uit naar de uitspraak. ,,We hopen op een moreel oordeel. Zo’n verhoging in deze tijd, kan dat?” Ze zullen er wel even op moeten wachten: de afhandeltermijn bij de commissie is een paar maanden.

 

(Bron: LC 01.10.20)

Lees verder

LEEUWARDEN | Opknappen DIV-huurwoningen

28-09-2020

Huurders van huizen in de Leeuwarder Vrijheidswijk worden tijdelijk in compleet ingerichte woningen ondergebracht. Dat doet corporatie WoonFriesland om werkzaamheden coronaproof te laten verlopen.

Het gaat om huurwoningen aan de Dropping-, Invasie- en Victoriestraat. De werkzaamheden zijn in januari gestart,maar liepen door het coronavirus vertraging op. Inmiddels is het werk in 24 huizen klaar. Bij de andere 72 woningen wordt deze week een begin gemaakt.

 

(bron: LC 24.09.20)

Lees verder

SNEEK | Aanpak wijk Het Eiland

24-09-2020

Woningcorporaties Elkien en Accolade gaan aan de slag met 455 huurwoningen op Het Eiland in Sneek. Gemeente Súdwest-Fryslân grijpt de opknapbeurt aan om de hele wijk aardgasvrij te maken.

Het Eiland telt in totaal 942 woningen en appartementen. Elkien bezit daarvan ruim de helft. De woningcorporatie is van plan om in 2022 te starten met het opknappenvan 321 huurwoningen. Accolade verduurzaamt tegelijkertijd 135 woningen.

,,De woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Ze zijn op”, zegt Elkien-directeur Peter van de Weg. ,,We krijgen ook veel klachten overbijvoorbeeld vocht en geluidsoverlast.’’

Hoe de plannen er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. De woningcorporatiesen de gemeente Súdwest-Fryslân willen eerst van bewoners weten hoe zij detoekomst van de wijk voor ogen zien. Huurders weten daarom nog niet of hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. ,,De komende twee jaar willen we onderzoeken wat de beste optie is, maar sloop-nieuwbouw is zeker een optie’’, zegt Van de Weg.
De woningstichtingen en de gemeente hebben de wens uitgesproken de complete wijk aardgasvrij te maken. Ook koopwoningen en particuliere appartementen moeten hierin worden meegenomen.
De gemeente zet in op aquathermie, een techniek waarbij thermische energie uit water gebruikt wordt als warmtepompbron. Uit onderzoek van Ekwadraat bleek dat aquathermie goed mogelijk is in de waterrijke wijk. ,,In het jaar 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn”, aldus wethouder Erik Faber. ,,Wat we hiervan plan zijn, zullen we uiteindelijk in alle kernen van onze gemeente moeten doen. Voor ons is dit dus ook een groot leertraject.”

 

(bron LC 23.09.20)

Lees verder

DRACHTEN | Accolade wil minder huizen in dorpen tgv Drachten

24-09-2020

Terugschroeven aantal woningen moet ruimtebieden voor nieuwbouw in Drachten

Woningcorporatie Accolade wil de komende jaren het aantal sociale huurwoningen in de dorpen in Smallingerland terugschroeven en in Drachten juist nieuwe woningen realiseren. Dat zei Norbert Beukers van Accolade gisteravond in de gemeenteraad. Volgens de corporatie zien huurders zich momenteel gedwongen om in dorpen te gaan wonen, omdat de wachtlijst in Drachten te lang is.

De raad hield een inspraakbijeenkomst over de nieuwe woonvisie. Daarin staat dat er op korte termijn behoefte is aan sociale huurwoningen in Drachten, en dat corporaties die ook snel moeten realiseren. Beukers beaamde dat. Hij zei dat de wachtlijst voor sociale huurwoningen in Drachten momenteel vier jaar is, gemeten vanaf het moment dat mensenactief beginnen te zoeken.
In de dorpen rond Drachten is de wachtlijst de helft korter, maar daar komt volgens Beukers nog bij dat degenen die voor die dorpen kiezen vaak eigenlijk liever in Drachten willen wonen. ,,Een groot deel van de mensen komt van buiten de gemeente. Dat zijn mensen die komen omdat ze snel een woning willen hebben, maar niet omdat ze in een dorp willen wonen.” Dat maakt, zei hij, dat de bewoners vaak weinig met het dorp hebben en ze dus ook weinig bijdragen aan de leefbaarheid daar.

Accolade wil daarom dat er ruimte komt om de woningvoorraad in de dorpen te verminderen, ten gunste van Drachten. Die ruimte om af te stoten is nog niet expliciet in de woonvisie vermeld. Beukers zei dat het de corporaties financiële ruimte zou geven om te investeren in Drachten,en dat het bovendien leegstand op lange termijn zou voorkomen.

Annelies Kramer van Smallingerlands Belang zei het beeld niet te herkennen dat in dorpen veel minder vraag is naar huurwoningen.Beukers benadrukte dat dat toch echt het geval is, en dat het vergelijkbaar is met de situatie elders in de provincie. ,,De discussie speelt al een aantal jaren, en het beeld dat eruit komt is telkens heel duidelijk: er is amper vanuit de dorpen zelf behoefte of belangstelling omer te gaan wonen. Telkenmale komt dat terug.”

(bron HFD 23.09.20)

Lees verder

Taartactie van Thus Wonen

23-09-2020

Wil jij iemand op een smakelijke manier in het zonnetje zetten?

Thús Wonen streeft naar huurders die tevreden zijn over hun woning en leefomgeving. En dan zijn er mensen die graag zelf iets extra’s doen om hun buurt of wijk leefbaar te houden. Vaak doen zij dit vrijwillig; zonder te vragen of er iets voor terug te willen. Thús Wonen is ‘grutsk’ op deze huurders en vindt dat een goede daad kan worden beloond met een lekkere taart. Lees hier meer over de smakelijke actie. 

Iemand voordragen
Wil jij een huurder van Thús Wonen op een smakelijke manier in het zonnetje zetten?! Stuur dan vóór 1 oktober 2020 een mail naar info@thuswonen.nl met als onderwerp ‘Een lekkere taart voor een goede daad’. Schrijf over wie het gaat en vertel kort waarom hij of zij de taart verdient.

Lees verder
content image