Corporatienieuws

Leeuwarden | Scheiding rijk en arm moet stoppen in stad

10-09-2019

In Leeuwarder wijken moet weer menging komen tussen arme en rijke gezinnen. Dit is het hoofduitgangspunt van een nieuwe volkshuisvestingsvisie.

,,Ruimtelijke uitsluiting willen we voorkomen. Dat betekent dat wijken voldoende gemengd aanbod aan woningen moeten hebben’’, zo staat in de voorbereidende nota van wethouder Hein de Haan en zijn ambtenaren. Gisteren lieten politieke partijen zich hierover achter gesloten deuren bijpraten als opstap naar een nieuwe gemeentelijke volkshuisvestingsvisie, die later uitkomt.

Arm en rijk groeien de laatste jaren razendsnel uit elkaar in Leeuwarden. Vroeger werd er bewust gemengd gebouwd in wijken als Aldlân en Camminghaburen.

Tegenwoordig worden armere gezinnen geweerd uit de meeste nieuwe buurten, denk aan Blitsaerd, De Zuidlanden, Zuiderburen en het Bonifatiuspark. Betaalbare huurhuizen zijn hier zeldzaam. Vooral linkse partijen vinden deze segregatie kwalijk. De corporaties hebben het financieel echter lastig en kunnen niet zomaar overal bouwen.

In de toekomst moet dat anders, staat in de brief aan de politieke partijen. In nieuwbouwwijken moet de woningvoorraad voortaan ,,een minimaal percentage sociale huur’’ kennen. In armere wijken moet juist meer woningbouw voor bemiddelde Leeuwarders komen om de woonmix te stimuleren. 

,,Realisatie van de ondeelbare stad betekent dat er een herverdeling over de stad komt. Dit is een zeer langdurig proces, maar moet nu al ingezet worden’’, meldt de nota. Corporaties laten tegenwoordig alleen nog huishoudens met een zeer laag inkomen toe. Ook dat is onwenselijk: ,,Dit moet veranderen. Dit betekent dat we de corporaties gaan aanspreken op het huisvesten van een bredere doelgroep dan nu gebeurt.’’

Woonlasten mogen in de toekomst liefst niet hoger zijn dan een derde van het gezinsinkomen. Dit vergt bouw van goedkope huizen, maar  wel met een goed afwerkingsniveau: ,,Een grote bron van ergernis zijn geluiden van buren. Vooral in de oudere woningvoorraad van de corporaties is dit een probleem waarvan we verwachten dat dit voortvarend wordt opgepakt.’’ Inwoners van de Leeuwarder dorpen konden voor de zomer hun wensen aangeven. Partoer vatte ze in een rapport samen. Heel belangrijk is dat de mogelijkheden voor nieuwbouw of verbouw van lege panden tot woningen in stand blijven, zo blijkt hieruit. Een eventuele bouwstop zet namelijk de hele ontwikkeling op slot.

Dorpen hebben soms zorgen over de kwaliteit van de bestaande gebouwen en vragen de gemeente om op te treden tegen verwaarlozing door verhuurders en andere eigenaren. Verder is er meer duidelijkheid nodig over huurtoewijzing van corporatiewoningen, zo hebben insprekers ingebracht. Ze vragen hierbij aandacht voor mensen die al in het dorp wonen en soms niet in de gaten hebben dat er een
huis vrijkomt. 

In verschillende dorpen is kritiek op het onderhoud van openbaar groen en de wegen. Verder bestaat er vaak bezorgdheid over de toekomst van ontmoetingsplekken.

Lees verder

Den Haag | Regering pakt woningmarkt aan

06-09-2019

Om de crisis op de woningmarkt aan te pakken, trekt het kabinet een miljard euro uit waarmee nieuwbouwprojecten gesubsidieerd kunnen worden.

Ook gaat er opgeteld een miljard euro naar de woningcorporaties om hen te stimuleren meer huizen te bouwen. Dat maakt het kabinet op Prinsjesdag bekend, zo bevestigen Haagse bronnen. In de coalitie wordt gesproken over een ‘stille ramp op de woningmarkt’. Door krapte,
vooral in de steden, komen starters en mensen met een middeninkomen amper aan een betaalbaar huis. Minister Kajsa Ollongren (Wonen) wil dat er jaarlijks 75.000 huizen worden bijgebouwd, maar dat aantal wordt nu niet gehaald. 

Daarom heeft de coalitie tijdens de begrotingsonderhandelingen afgesproken dat er een bouwfonds komt met daarin maximaal een miljard euro. Gemeenten kunnen een beroep doen op het fonds om lokale nieuwbouwprojecten rendabel te maken. Vroeger waren er al vergelijkbare rijkssubsidies, bijvoorbeeld om de bouw van Vinex-wijken van de grond te krijgen.

Verder kunnen woningcorporaties de komende tien jaar een belastingkorting van gemiddeld 100 miljoen euro per jaar krijgen als zij overgaan tot nieuwbouw. De corporaties betalen – tot hun grote ergernis – nu jaarlijks zo’n 1,7 miljard euro aan verhuurdersheffing. De roep vanuit de corporaties om die belasting te korten, klinkt al jaren.

Het blijft waarschijnlijk niet alleen bij maatregelen om nieuwbouw te stimuleren. Zo overweegt het kabinet de overdrachtsbelasting voor starters te schrappen. Dat scheelt bij de aankoop van een huis 2 procent van de koopsom. Beleggers zouden juist meer overdrachtsbelasting moeten betalen.

Volgens de Volkskrant is staatssecretaris Menno Snel (Financiën) sceptisch over de uitvoerbaarheid van dit plan. Op dit moment wordt onderzocht of aanpassing van de overdrachtsbelasting haalbaar is. Daarover is op Prinsjesdag waarschijnlijk nog geen duidelijkheid.

Verder is ook onduidelijk of het kabinet verder gaat morrelen aan de hypotheekrenteaftrek. In de coalitie zou een scenario zijn besproken waarbij de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd tot 0 procent in 2036. In een andere variant zakt de aftrek tot niet verder dan 30 procent.

Lees verder

Wonen Noordwest Friesland sluit zich aan bij Frieslandhuurt.nl

02-09-2019

Als eerste corporatie in Friesland sluit Wonen NWF zich aan bij het woningzoekendenportaal van woningcorporaties Accolade en Elkien.

Dit portaal is een initiatief van woningcorporaties Accolade en Elkien. Het systeem geeft mensen die op zoek zijn naar een huurwoning de mogelijkheid om in een groter gebied te zoeken naar en te reageren op een geschikte woning. Het maakt het vinden van een geschikte woning voor woningzoekenden gemakkelijker.

Woningzoekenden hoeven maar één keer in te loggen, waarna in het systeem voor een groter gebied de beschikbare huurwoningen zichtbaar worden. Op al deze woningen kan worden gereageerd, dus niet alleen de woningen van de eigen corporatie. Het systeem is gebruikersvriendelijk voor zowel toekomstige huurders als voor de medewerkers van de woningcorporatie.

Wij verwachten dat de implementatie van en het aansluiten bij Frieslandhuurt.nl in de loop van het jaar plaats gaat vinden. De woningzoekenden van Wonen NWF worden hier tijdig over geïnformeerd.

De link naar het woningzoekendenportaal is www.frieslandhuurt.nl

Lees verder

Franeker | Sociale huurwoningen op oude plek scholen

17-05-2019

Op de voormalige schoollocaties aan de Maarten Oostwoudstraat en de Noorderbleek in Franeker komen ongeveer 37 sociale huurwoningen. Omwonenden konden de plannen van Accolade tijdens een inloopbijeenkomst inzien. Voor beide plekken zijn aparte schetsen gemaakt. De huizen zijn bedoeld voor kleine huishoudens. Er komen twee slaapkamers per woning. De panden worden zeer energiezuinig en gasloos. Accolade verwacht dat het plan in 2021 opgeleverd kan worden.

Lees verder

Leeuwarden | Nieuwe jarenzeventighuizen als duurzaam oefenterrein

16-05-2019

Friezen leren in Delft hoe oude huizen zijn te verduurzamen

Hoe kun je het slimst en goedkoopst oudere huurhuizen verduurzamen? WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en de Bewonersraad Friesland zoeken dat in Delft uit met het project DreamHûs.

Samen met het start-upcentrum YesDelft bouwden ze in The Green Village, een proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van de TU Delft, drie jarenzeventigwoningen om te kijken hoe die het best en betaalbaar verduurzaamd kunnen worden. De woningen worden bijna opgeleverd, vertelt AnneMarieke Voortman, woordvoerder van wooncorporatie WoonFriesland. Op 19 juni is er een eerste bijeenkomst waar ondernemers en start-ups met oplossingen komen om de huizen te verduurzamen in de hoop die ook uit te mogen voeren.

Twee van de nieuwe woningen hebben een energielabel B en één label F. Dat is het op één na slechtste label dat een woning wat betreft
energieverbruik kan krijgen. Dat er is gekozen voor Delft en geen vergelijkbare woningen in Fryslân zijn uitgezocht, heeft volgens Voortman onder andere te maken met de proeftuin Green Village, waar zonder wet- en regelgeving naar hartenlust kan worden geëxperimenteerd. ,,Zo’n centrum hebben we niet in Fryslân. Bovendien zitten we daar ook vlakbij de TU Delft, met veel bouwkennis, en YesDelft, waar innovatieve start-ups bij betrokken zijn.”

Ander verhaal

Een ouder huis verduurzamen en van het gas afhalen is niet zo’n probleem. Maar om dat betaalbaar te doen en ook gebruiksvriendelijk voor de bewoners is een ander verhaal, stelt Voortman. ,,Met nieuwbouw is het vrij eenvoudig. We bouwen nu een aantal woningen in Hurdegaryp met zonnepanelen, een warmtepomp en elektrische kookgelegenheid,
waar de huurders zo’n 600 euro per maand voor betalen. Voorkomen dat huurders van oudere huizen na verduurzaming met veel hogere
maandlasten komen te zitten is minder eenvoudig. Het liefst willen we de maandlasten zelfs omlaag krijgen. Hoe dat het beste kan, en ook op zo’n manier dat de bewoner de nieuwe techniek simpel kan gebruiken, hopen we in Delft te ontdekken.” 

Hoeveel het project kost kan Voortman niet zeggen. Ook niet hoe lang de proef duurt. ,,Dat hangt af van de slimme ideeën die we krijgen aangereikt. We zien het vooral als een investering. We hopen te ontdekken hoe we op een goedkope en snelle manier ons oude huizenbestand kunnen verduurzamen. En misschien kunnen ook andere woningcorporaties ervan leren.” Om een reëel beeld te krijgen of maatregelen werken worden de
woningen ook bewoond. ,,Huurders betalen minder huur dan normaal, maar ze moeten er wel tegen kunnen dat het huis met regelmaat wordt verbouwd als er iets nieuws wordt aangelegd.”

Lees verder

Drachten | Langer wachten op woonwagenplan

16-05-2019

Woonwagenbewoners in Smallingerland moeten langer wachten op duidelijkheid over de uitbreiding van het aantal te verhuren standplaatsen. De belofte om voor de zomer met een plan te komen, is volgens wethouder Eric ter Keurs te ambitieus geweest. In december verzocht de raad het college om in de zoektocht naar geschikte locaties ook plekken mee te nemen met een een bestemming voor wonen en werken. Ter Keurs heeft de raad beloofd snel een brief met de stand van zaken te sturen.

Lees verder

Hallum | Plan voor nieuwbouw in het dorpshart

15-05-2019

Wonen Noordwest-Friesland heeft plannen voor nieuwbouw in Hallum. Veertien dorpswoningen van de coöperatie zijn verouderd en worden  binnenkort gesloopt. Daar komen vijf twee-onder-een-kapwoningen voor terug. Architectenbureau Lautenbag uit Leeuwarden heeft een eerste ontwerp vorige week aan de bewoners gepresenteerd. Wonen Noordwest-Friesland meldt dat de sloop begin volgende maand start. De corporatie hoopt in 2020 te kunnen beginnen met de nieuwbouw.

Lees verder

IJlst | 'Verkoop Nij Ylostins in IJlst is geen optie’

14-05-2019

Elkien is niet van plan zorgcentrum Nij Ylostins in IJlst te verkopen aan een investeerder. Dat meldde de woningcorporatie gistermiddag in  en brief aan de bewoners van het complex. ,,Wij willen de koper, maar vooral de bewoners, niet een spreekwoordelijke ‘kat in de zak’ verkopen’’, schrijft directeur-bestuurder Harro Eppinga in de brief. De corporatie wil de grond bovendien behouden om zelf nieuwbouw te kunnen plegen. Het ouderencomplex met 55 appartementen is volgens Elkien gedateerd en moet daarom tegen de vlakte. Tegen de sloop  is veel weerstand omdat het betekent dat de ruim veertig bewoners uit IJlst moeten vertrekken. Verhuizen binnen de stad is geen optie omdat er niet genoeg seniorenwoningen zijn. Ook veel stadsgenoten zijn fel gekant tegen de sloopplannen.

Lees verder

IJlst | Zorgcomplex Nij Ylostins in IJlst wordt gesloopt

05-04-2019

Zorgcomplex Nij Ylostins in IJlst gaat tegen de vlakte. Het pand is volgens eigenaar woningcorporatie Elkien in meerdere opzichten verouderd. Wat ervoor terugkomt is nog onduidelijk.

Het complex aan de Ylostinslaan werd in 1972 geopend en heeft 56 aanleunwoningen, waarvan 42 bewoond zijn. Volgens woordvoerder Nikkie Smit van Elkien kwamen recent bij een inspectie van de brandweer meerdere gebreken naar voren. Door enkele maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van brandvertragend materiaal tussen appartementen, kreeg Elkientwee jaar respijt van de brandweer. Maar als er verder niets gebeurt, moet het pand voor 2021 gesloopt zijn. Anders wordt het afgekeurd.

Volgens Smit zijn onder meer de gangen niet brandveilig genoeg. Op het glas zit geen brandvertragende codering en het aanbrengen daarvan vergt een aanzienlijke investering. Ook is het brandmeldsysteem verouderd, waardoor veel valse meldingen komen. ,,Bij wijze van spreken als iemand een waxinelampje aansteekt.”

Gezien de staat van het gebouw gaat Elkien er niet verder in investeren. ,,Dan kijkenwe bijvoorbeeld ook naar duurzaamheid. Dan moeten we alles opnieuw isoleren en alle cv’s vervangen. Sloop is de enige optie.” Overigens gaat het nu formeel nog om een voorgenomen besluit tot sloop, in de zomer moet het definitieve besluit volgen.

Ook zorggroep Patyna, die de zorg verleentin het complex, vindt het gebouw verouderd. ,,Het is niet meer geschikt om zwaardere goede zorg verlenen”, meldt woordvoerder Christel Pieper. ,,Zo is de badkamer te kleinenzittener veel drempels inhet pand, wat lastig is voor mensen met een rollator of rolstoel. Mensen blijven steeds langer thuis wonen en dan kan dit niet meer.”

Elkien en Patyna hebben de intentie om een nieuwe zorglocatie in IJlst op te zetten, zegt Smit, maar concrete plannen zijn er nog niet. Er is een voorkeur voor een multifunctioneel complex, met bijvoorbeeld een activiteitenhal en een huisarts. ,,Maar dat is afhankelijk van gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente, Patyna en de inwoners van IJlst.” Dat het nabije voormalige gemeentehuis in IJlst daarbij wordt betrokken is volgens Smit een optie. ,,Maar ook hier zijn geen concrete plannen voor.”

De inwoners van het complex zijn geinformeerd over de voorgenomen sloop. Er komt voor hen een sociaal plan. Smit: ,,Zij krijgen een verhuisvergoeding en voorrang op huurwoningen van Elkien in de buurt.” Ook wordt gekeken naar andere aanleunwoningen van Patyna, zoals in Sneek, Heeg of Blauwhuis. ,,Er wordt per individu gekeken wat de wensen zijn”, meldt Pieper van Patyna.

Smit begrijpt dat de verhuizing ingrijpend is voor de oudere bewoners. ,,Hetis voor ouderennooitleuk om te verhuizen en dan eventueel terug te keren. Maar het is al langer duidelijk dat het pand gesloopt moet worden, dus de inwonerswaren niet compleet verrast.” De bewonerscommissie wilde niet reageren.

Lees verder

Leeuwarden | Vogelvlaggen weer van flat gehaald

28-03-2019

De gele vlaggetjes die vogels moesten weghouden van het dak van een flat aan het Raaigras in Leeuwarden, zijn op last van de provincie weggehaald.

De provincie vindt dat woningcorporatie Elkien, de verhuurder van de flatwoningen, eerst goed moet onderzoeken welke vogelsoorten er  jaarlijks op het dak neerstrijken en om hoeveel nestparen het per soort gaat. Het gaat daarbij vooral om de vraag of de vogels op het kiezeldak meeuwen zijn of visdieven. De visdief is geen meeuw maar een sternachtige. De populatie van deze kolonievogel is in Friesland kwetsbaar. Dit betekent dat voor alle ingrepen een provinciale ontheffing nodig is. Eerste vereiste hiervoor is dat er een ecologische toets wordt verricht, zegt provinciaal woordvoerder Renate Gerbrandy. Pas als alle feiten op een rij staan, kan worden bepaald in hoeverre ingrepen de instandhouding van een populatie bedreigen. In voorkomende gevallen kan wel worden geschoven met visdiefkolonies. In De
Westereen is het de bedoeling dat de vogels dit seizoen van het te renoveren dak van woonzorgcentrum It Sikkemahûs verkassen naar een kunstmatig eiland in de Zwagermieden. De vaste kolonie op het dak van het Nordwin College en Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden moest vorig jaar een stukje inschikken en opschuiven om de plaatsing van zonnepanelen mogelijk te maken.

De vlaggetjes op de Leeuwarder Raaigras-flat werden vorige week opgehangen om vogels te ontmoedigen hier te nestelen. Elkien  schakelde hiervoor het bestrijdingsbedrijf Anticimex in Lelystad in. ,,Wy woene de bewenners graach temjitte komme, want dy ûnderfine echt wol serieus oerlêst. Se wurde oanfallen en ha hinder fan de poep. Mar it wie net de bedoeling dit bûten de regels om te dwaan’’, zegt Elkien-woordvoerder Baukje Bergsma. Jeroen Koole van Anticimex klom gisteren opnieuw naar boven om de vlaggenlijnen op te ruimen. Coole: ,,Voor nu is ‘het feest’ even over. We hebben dit te goeder trouw gedaan. We wisten niet dat er bijzondere regels van toepassing
zijn, maar als dat zo is, willen we ons daar ook aan houden.’’ Voor de flatbewoners zal het wel even slikken zijn, vermoedt Koole. ,,We zullen dit jaar hoe dan ook niet weer terugkomen met vlaggetjes. Tegen de tijd dat is uitgezocht en gemonitord welke vogels hier nestelen, zitten we al volop in het broedseizoen.’’

Lees verder
content image