Corporatienieuws

WOUDSEND | 8 woningen Elkien gemeentelijk monument

06-01-2022

Acht huizen aan de Molestrjitte in Woudsend krijgen het predicaat gemeentelijk monument. Daarmee worden de sociale woningen uit 1920 veilig gesteld voor de toekomst.

De huizen aan de Molestrjitte 10 t/m 24 zijn in 1920 gebouwd. Daarmee is het het oudste sociale woningbouwcomplex van de voormalige gemeente Wymbritseradiel. Reden voor de Historische Kring Woudsend om de monumentstatus aan te vragen. De huizen liggen namelijk net buiten het beschermd dorpsgezicht.

De monumentencommissie van Hûs en Hiem heeft positief geadviseerd over de aanvraag. Daarmee is de weg voor de gemeente Súdwest-Fryslân vrij om de monumentstatus toe te kennen. De woningen, volgens de gemeente ‘sober maar zorgvuldig vormgegeven’, zijn beschermenswaardig vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Ze zijn eigendom van woningcorporatie Elkien.

Als panden aangewezen worden tot gemeentelijk monument geldt een extra vergunningplicht voor het slopen, verstoren of in enig opzicht wijzigen. Voor eventuele eventuele restauratie of verbouwingen heeft de gemeente subsidie beschikbaar.

 

<FD 05.01.21> 

Lees verder

Flat krijgt batterij voor energiebesparing

08-12-2021

In een flat aan de Gealanden in Leeuwarden is een batterij geïnstalleerd die zorgt voor energiebesparing. Deze ‘Cube’ slaat stroom tijdelijk op en zet die in bij pieken in stroomverbruik, zoals bij gebruik van een lift. Daardoor kan de aansluiting voor netbeheer lichter, wat het elektriciteitsnet ontlast. Ook de CO2-uitstoot wordt zo minder. Eind december wordt aan de Berglaan in Drachten eenzelfde batterij geplaatst. Met de Cube wil corporatie WoonFriesland bijdragen aan een duurzame omgeving.

 

<LC 07.12.21>

Lees verder

LEEUWARDEN | Het tijdelijke huurcontract is aan een opmars bezig in Leeuwarden

19-11-2021

Steeds vaker krijgen huurders een tijdelijk contract. En dat beperkt zich niet tot de Randstad, ook in Leeuwarden wordt het meer en meer praktijk, stelt het Huurteam Leeuwarden.

,,De krapte op de huurmarkt zorgt ervoor dat huurders steeds vaker een contract voor bepaalde tijd krijgen. En als je dan klaagt over de huurprijs of achterstallig onderhoud, dan raak je je woning kwijt.” Theda Heijs en Dieuwke Prins van het Huurteam Leeuwarden - een organisatie die er is voor mensen die bij particuliere verhuurders een woning of kamer hebben - horen en zien het steeds vaker. Al ontbreken absolute getallen. ,,Maar de huurder is wel steeds meer vogelvrij”, concludeert Heijs in De Klomp in Leeuwarden. De afgelopen week hield het Huurteam spreekuren voor mensen met klachten over hun particuliere verhuurder.

Een voorbeeld? ,,Een poos terug hadden we een klacht van iemand over de hoogte van zijn huur. Die was 750 euro. Wij hebben die woning na laten meten en kwamen uit op een maximale huur van 550 euro. De huurder zijn contract werd niet verlengd, nu betaalt de nieuwe bewoner 900 euro.”

Deze week voert het Huurteam actie in de Vlietzone, de wijk waar bijna de helft van het aantal woningen in handen is van particuliere verhuurders, pandjesbazen en huisjesmelkers. Toch loopt het niet storm: slechts tien mensen meldden zich. ,,Als je kijkt naar het aantal woningen hier en hoe sommige er aan toe zijn, dan is dat misschien niet veel. Maar het is de eerste keer dat we dit doen”, legt Heijs uit. Corona zou een reden kunnen zijn voor de lage opkomst. Maar ook angst voor de verhuurder speelt vaak een rol bij mensen, denken Heijs en Prins.

Daarbij komt dat een procedure om de huurprijs te verlagen, best lang kan duren. Nadat het Huurteam heeft geconstateerd dat de prijs te hoog is voor de woning of kamer, kan er protest worden aangetekend bij de Huurcommissie. Voordat er een uitspraak is, ben je zomaar een jaar verder. ,,Zeker in een wijk als de Vlietzone is dat een lange periode, de doorloopsnelheid is hier hoog. Daarom zou het goed zijn als er een uitspraak is, dat die geldt voor een adres en niet voor een huurder”, ziet Heijs mogelijkheden voor verbetering.

<LC 191121>

Lees verder

RAERD | Elkien in gesprek over ‘dure’ startershuizen

19-11-2021

Op initiatief van woningcorporatie Elkien komen er nieuwe gesprekken over de geplande starterswoningen in Raerd. Op de Sélânswei zouden zeven betaalbare woningen komen met een prijs vanaf 160.000 euro. Die is door stijgende bouwprijzen opgelopen naar 208.000 tot 218.000 euro. Het dorp kwam in protest en trok aan de bel bij de gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente kan weinig betekenen, maar het college noemt het positief dat alle betrokkenen opnieuw naar de situatie kijken.

<LC191121>

Lees verder

LEEUWARDEN | Plan Heechterp, 610 woningen en meer groen

17-11-2021

Met de aanleg van parkzones en hofjes wordt het ‘nieuwe’ Heechterp een stuk groener dan nu. Voetgangers en fietsers krijgen er alle ruimte en er komt een duurzaam watersysteem. In totaal worden er 610 nieuwe woningen en appartementen gebouwd.

De groene hofjes worden meer betrokken bij de huizen

Dat blijkt uit het ‘Masterplan Heechterp’ dat het Leeuwarder college gisteren heeft gepresenteerd.

De wijk aan de oostkant van de ringweg, gebouwd tussen 1958 en 1963, gaat de komende jaren ingrijpend op de schop. 24 verouderde portiekflats, met in totaal 576 sociale huurwoningen, worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De hoofdstructuur blijft behouden, maar er komt een nieuwe mix aan woningtypen en een andere invulling van de openbare ruimte.

Doel is om een leefomgeving te creëren waar het prettig, veilig en duurzaam wonen is. Nadat in april 2020 de Toekomstvisie Heechterp was vastgesteld, mochten wijkbewoners en andere belanghebbenden meedenken over de verdere uitwerking van de plannen.

De wensen van de bewoners zijn er zoveel mogelijk in verwerkt. Zij willen graag ontmoetingsplekken in de wijk, meer groen, aandacht voor veiligheid en duurzaamheid. En: geen hoogbouw langs de Archipelweg. In het masterplan zijn de ruimtelijke uitgangspunten vastgelegd, op het gebied van de nieuwbouw, het groen, verkeer en parkeren.

Acht identieke ‘stempels’, met lage flatjes en rijtjeshuizen rond een groen binnenterrein, beslaan nu het grootste deel van de wijk. Deze worden omgevormd tot ‘woonvelden’ die elk hun eigen karakter krijgen. De groene hofjes, die nu amper gebruikt worden doordat bewoners er geen directe toegang tot hebben, worden veel meer betrokken bij de huizen.

Een van de woonvelden wordt ingericht als ‘erfgoedcluster’, bedoeld als ode aan de opbouwarchitectuur van na de oorlog. Hier komt een reconstructie van de strokenbouw met verschillende woningtypen rond een groene hof.

Bij de belangrijkste entrees van de wijk, de rotonde op de hoek Archipelweg - Groningerstraatweg en de rotonde op de hoek Archipelweg -Egelantierstraat, komen ‘iconische woongebouwen’. Die moeten als ankerpunten functioneren.

Het aantal routes voor autoverkeer wordt beperkt, wandel- en fietspaden juist uitgebreid. Er komt een ‘brede parkzone’ vanaf de Beukenlaan tot aan de Kastanjestraat. De kruising met de Archipelweg wordt vergroend en veilig gemaakt voor voetgangers en fietsers. Daarmee ontstaat een groene verbinding met het Dr. Zamenhofpark aan de westkant van de wijk.

Bij de uitvoering van de plannen kan het merendeel van de 567 bomen blijven staan. Alleen bomen die in slechte staat verkeren of de sloop en nieuwbouw niet zullen overleven, moeten wijken. Deze kap wordt gecompenseerd met nieuwe aanplant. Verder wordt bij de groeninrichting gelet op het terugdringen van hittestress.

Net als wethouder Hein de Haan (volkshuisvesting) zei Peter van de Weg, directeur-bestuurder van Elkien, ,,blij en trots’’ te zijn op het masterplan. ,,Het is een eerste stap naar een nieuw Heechterp. Nu is er veel eenzijdig woningaanbod dat sterk verouderd is. Straks is de wijk aantrekkelijk voor meerdere doelgroepen.’’ Gemikt wordt op gezinnen en ouderen.

De woningcorporatie investeert 120 miljoen euro in de nieuwbouw. Verreweg het grootste deel (532 van de 610 huizen) is sociale huurwoning, bij de rest gaat het om koophuizen in het middensegment (200.000 - 250.000 euro).

De herinrichting zal een jaar of tien in beslag nemen. Om de overlast te beperken, gebeurt de sloop en nieuwbouw van de portiekflats in fasen. De eerste fase is in de Wilgenstraat, op de plek van de voormalige Wilgenflat. De hier nieuw te bouwen huizen worden gebruikt als wisselwoning, waar bewoners van de portiekflats tijdelijk kunnen wonen totdat ze in hun nieuwe huis kunnen. Daarna wordt stap voor stap richting de noordrand gewerkt.

Op zaterdag 27 november is er een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. In december praat de gemeenteraad over het plan.

 

<LC 171121>

Lees verder

DOKKUM | Jeannette Dekker stopt bij Thús Wonen

03-11-2021

Thús Wonen moet op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. Jeannette Dekker heeft aangegeven met de functie te stoppen bij de woningcorporatie in Noordoost-Fryslân. Per 1 februari neemt ze vanwege privé-omstandigheden afscheid, dan heeft ze bijna zeven jaar aan het roer gestaan.
e RvC stelt dat Dekker ervoor heeft gezorgd dat Thús onder meer sterker is geworteld in de regio.

Lees verder

Starters in Raerd boos, wij krijgen zo geen kans

26-10-2021

Inwoners van Raerd protesteerden zondagmiddag tegen de fors verhoogde koopprijzen voor zeven nieuwe woningen in het dorp.

Tientallen inwoners van Raerd protesteerden gisteren tegen het plan om aan de Sélânswei zeven vrijstaande koopwoningen te bouwen. Ze zijn voor starters onbetaalbaar.

‘De één zijn brood is de ander zijn woningnood’, staat er op een van de protestborden die verspreid staan over het bouwterrein. ‘Elkien geef ons de grond dan blijft Raerd gezond’, staat iets verderop geschreven. Vuurtonnen, kratten bier en Nederlandstalige muziek uit de luidsprekers: ,,Er zijn geen rozen zonder doornen en daarom krijg je ze erbij.’’

De sfeer lijkt gezellig, maar dat neemt niet weg dat de dorpelingen zich hier verzamelen omdat ze boos zijn over de fors gestegen prijs voor de nieuwe koopwoningen. In januari was die nog 160.000 euro, inmiddels vraagt bouwbedrijf Zijlstra uit Berltsum prijzen vanaf 208.000 euro.

Daarmee zijn de woningen volgens Plaatselijk Belang onbetaalbaar geworden voor starters uit het dorp en dat was, aldus voorzitter Baukje van Vilsteren, precies de doelgroep die de vereniging en Elkien voor ogen hadden toen ze ongeveer twee jaar geleden met elkaar in gesprek gingen over een nieuwe invulling van het terrein.

Plaatselijk Belang wil nu een nieuw plan ontwikkelen en zegt al een aannemer te hebben gevonden die voor de oorspronkelijke prijs wil bouwen. Elkien heeft de grond tegen sterk gereduceerd tarief aangeboden aan het bouwbedrijf en zou die nu, aldus Van Vilsteren, voor een vergelijkbaar bedrag beschikbaar moeten stellen voor een plan dat alsnog gericht is op starters.

Via bezwaarprocedures zal de vereniging zich in ieder geval verzetten tegen het huidige plan. ,,It wurdt noch in hiel swiere dobber’’, stelt Van Vilsteren, ,,mar wy fjochtsje foar ús doarp en foar ús jongerein.’’

Jeen Brinksma (23) is een van de jongvolwassenen die zich met zijn vriendin tijdens een informatiebijeenkomst eind vorig jaar had aangemeld als belangstellende, maar de nieuwe prijzen vindt hij onacceptabel. ,,Dat berjocht wie in klap foar ús. Dêr hienen wy net op rekkene. Wy krije sa gjin kâns.’’

Zijn kameraad Sjoerd Dijkstra woont noodgedwongen in Jirnsum waar hij particulier een woning huurt. ,,Mar dat is net myn doarp. De minsken yn Raerd binne folle mear mei inoar. Dat sjochst hjir ek wer. Wy steane der mei syn allen. Voor Raerd, door Raerd .’’

Wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân laat weten dat de gemeente geen invloed heeft op de gestegen vraagprijs. ,,Daar waar onze rol en verantwoordelijkheid ligt, hebben we meegewerkt aan het doel om zo betaalbaar mogelijke woningen te realiseren. We zien wel dat er erg veel belangstelling is getoond voor deze duurzame woningen.’’

 

<LC 25.10.21>

Lees verder

RAERD | Starterswoningen, te mooi om waar te zijn

25-10-2021

Plaatselijk Belang Raerd is boos op woningcorporatie Elkien, Zijlstra Bouw in Berltsum en architect Eugène Wijffels in Langezwaag. De beloofde starterswoningen blijken volgens de vereniging veel duurder dan was afgesproken.

De zeven nieuwe duurzame woningen aan de Sélânswei, op de plek waar eerder bejaardenwoningen van Elkien stonden, zouden volgens het oorspronkelijke plan 150.000 euro moeten kosten, maar worden sinds kort voor 208.000 euro aangeboden op Funda. Volgens Plaatselijk Belang komen daar nog behoorlijk wat extra kosten overheen, bijvoorbeeld voor de te plaatsen keuken.

Begin januari werd volgens voorzitter Baukje van Vilsteren al duidelijk dat de vrijstaande woningen wat duurder zouden worden vanwege de hogere kosten. ,,Doe waard noch sprutsen fan 160.000 euro. In net al te grut ferskil. ‘Prima’ ha wy doe sein.’’ In mei bleek dat het bouwbedrijf de woningen voor minimaal 208.000 euro wilde verkopen.

Plaatselijk Belang ging opnieuw in overleg met grondeigenaar Elkien. Volgens Van Vilsteren kende de vereniging wel een andere aannemer die het voor 160.000 euro zou willen doen. Aanvankelijk zou Elkien daar positief op hebben gereageerd, aldus Van Vilsteren, maar een paar weken later zou de corporatie toch aan de bestaande partners hebben vastgehouden.

Door de prijsverhoging zijn de huizen voor starters onbetaalbaar geworden, stelt Plaatselijk Belang. ,,It like in dreamplan foar us jeugd’’, zegt Van Vilsteren. ,,Enerzjyneutrale wenten foar in reedlike priis, mar it wie te moai om wier te wêzen. Wy, de jeugd, ja it hiele doarp is no lilk.’’

Jongere belangstellenden worden met de huidige koopprijzen en het gebrek aan huurwoningen gedwongen om naar andere plaatsen uit te wijken, vindt Plaatselijk Belang. ,,En as de jeugd fuortgiet, giet ek de sosjale kohesy fuort.’’

Van Vilsteren benadrukt dat de bouwgrond, met steun van Plaatselijk Belang, door Elkien ver onder de marktwaarde aan het bouwbedrijf is verkocht en dat de bouwleges door de gemeente Súdwest-Fryslân zijn betaald, alles om de kosten voor de kopers zo laag mogelijk te houden.

Zondagmiddag houdt Plaatselijk Belang een protestactie bij het bouwterrein. ,,Yn feite binne wy gewoan brûkt om it projekt fan ’e grûn te krijen’’, stelt Van Vilsteren. ,,Hjirmei wurdt it doarp deaslein.’’

Ytsen Strikwerda, relatiemanager bij Elkien, zegt de teleurstelling goed te begrijpen. ,,It is gewoan sneu foar dyjingen dy’t in hûs op it each hienen mar it no net mear betelje kinne. It binne gjin starterswenten mear.’’ Tegelijkertijd zegt hij dat de kosten de laatste tijd enorm gestegen zijn. ,,Miskien is dat net genôch kommunisearre. It is Pleatselik Belang blykber rau op it dak fallen. Wy ha alles neirekkene en der wurdt net eksorbitant op fertsjinne.’’ In elk geval is Strikwerda ervan overtuigd dat er geen bouwbedrijven zijn die dergelijke huizen alsnog voor 160.000 euro kunnen of willen realiseren.

In dit stadium is het niet redelijk om alsnog met andere partners in zee te gaan, vindt Strikwerda. Ook Roelof Zijlstra van het gelijknamige bouwbedrijf in Berltsum zegt de frustraties goed te kunnen begrijpen. Hij benadrukt dat 150.000 euro twee jaar geleden een richtprijs was en dat allerlei onvoorziene kosten (onder meer voor grondstoffen) in de tussentijd de prijs hebben opgedreven. ,,Mar as der in gefoel libbet dat wy profitearje wolle fan de hjoeddeiske oerspannen wenningmerk, dan kloppet dat net.’’ Ook zegt hij dat het bouwbedrijf en niet de gemeente de leges heeft betaald.

 

<LC 23.10.21>

Lees verder

WoonFriesland bouwt 16 huurhuizen op Schiermonnikoog

19-10-2021

Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat voor WoonFriesland zestien huurhuizen bouwen op Schiermonnikoog. De vier woonblokken verrijzen aan de oostkant van het dorp. De gasloze eengezinswoningen krijgen een woonkamer, open keuken en drie slaapkamers. Met deze uitbreiding groeit de sociale woningvoorraad op het eiland met meer dan 10 procent. Recent leverde WoonFriesland negentien huizen voor Vlieland. Volgend jaar krijgt Terschelling negentien extra huurhuizen.

 

 

Lees verder

GROU | Elkien kan door met sloop nieuwbouw

06-10-2021

Woningbouwcorporatie Elkien kan verder met het slopen en nieuwbouwen rond de Nijdjipstrjitte in Grou. De raad is akkoord met de benodigde bestemmingsplanwijziging.

Dat de raad akkoord ging met de wijziging van het bestemmingsplan, ging niet zonder slag of stoot. Vanuit het dorp werd er gevraagd om uitstel van de plannen. Reden: door de plannen nu uit te voeren zou het dorp mogelijk ‘op slot’ komen te zitten. En dat terwijl het dorp juist bezig is met een nieuwe dorpsvisie over hoe Grou er in de toekomst uit moet komen te zien.

Maar uitstel van de sloop van in totaal 122 woningen en de nieuwbouw van 114 huizen en appartementen zou leiden tot hogere kosten, stelde Elkien. En dat zou ook voor de bewoners die al sinds 2013 wachten onacceptabel zijn, vonden het college van B en W en een deel van de raad.

Uiteindelijk werd er afgelopen week onder aanvoering van Gijs Jacobse van Gemeentebelangen aan een compromis gewerkt. De plek waar volgens het nieuwe bestemmingsplan zo’n tachtig parkeerplaatsen zouden moeten komen, wordt nu niet meegenomen in het bestemmingsplan. Dat betekent dat er op een later moment bekeken kan worden wat er met dat gebied gedaan kan worden. Daarmee zou het geen belemmering meer opleveren voor de nieuwe dorpsvisie.

Uiteindelijk ging de raad unaniem akkoord met het – iets gewijzigde – bestemmingsplan.

 

<LC 6.10.21>

Lees verder
content image