Corporatienieuws

​GROU | WoonFriesland: 3000 huizen energiezuiniger

28-12-2022

WoonFriesland gaat de minst energiezuinige woningen in de eigen voorraad versneld aanpakken. ,,We hebben een knop om aan te draaien en dat gaan we doen.”

Het gaat in totaal om 3000 huizen, 14 procent van de 21.000 die WoonFriesland in zestien verschillende gemeenten verhuurt. In 2025 moeten ze stuk voor stuk tenminste energielabel C hebben. ,,Dat gaan we doen door vol in te zetten op het beter isoleren van vloeren en spouwmuren, dubbelglas te vervangen, hoogrendementsketels te installeren en zonnepanelen te plaatsen waar het kan”, zegt Rudo de Bert op het kantoor in Grou. Hij is als relatiemanager de ‘verbinder’ tussen WoonFriesland, huurdersorganisaties en gemeenten.

In totaal heeft de woningcorporatie in zowel 2023 als 2024 zo’n 60 miljoen euro beschikbaar voor de verduurzaming. ,,We hebben een aantal jaren geleden maatschappelijk vastgoed en bedrijfspanden verkocht”, vertelt directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra. ,,Daar wordt dit deels mee betaald.” De ambitie kan betekenen dat bewoners van huizen waarin de badkamer of keuken moet worden vervangen, langer moeten wachten.
 

 

‘Beter en sneller’

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kondigde eerder aan dat vanaf 2030 geen woningen met labels E, F of G meer mogen worden verhuurd. Volgens landelijke afspraken moeten corporatiehuizen in 2028 tenminste beschikken over energielabel D.

,,Wij vinden dus dat het beter en sneller moet”, zegt Hoekstra. ,,Alles is daar op gericht. We hebben al genoeg aannemers gevonden. De armoede onder onze mensen neemt toe. Steeds meer van onze huurders hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en de energierekening te betalen. Dat gaat ons aan het hart. Sommigen zijn meer kwijt aan energielasten dan aan de kale huur.”

De hoge energieprijzen zorgen niet alleen voor financiële problemen. ,,Er is sprake van permanente stress”, zegt De Bert. ,,En mensen vereenzamen omdat ze niemand meer durven uit te nodigen in hun koude huis. Ze hebben de verwarming niet aan.”
 

Energielasten

Dat leidt vervolgens tot vocht en schimmelvorming in huis, vertelt Hoekstra. ,,En dus tot ongezonde omstandigheden. Dat raakt me. We hebben een maatschappelijke missie. En ik zie het ook als mijn persoonlijke opdracht om de energielasten voor veel mensen draaglijker te maken. Wij kunnen dat niet alleen, maar we wel hebben een knop om aan te draaien. Dat gaan we doen.”

Het aantal wijkconsulenten, wijkbeheerders en servicemonteurs is flink uitgebreid. Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor bewoners. ,,We hebben daarnaast veel contact met gebiedsteams, energiecoaches en een dienstverleningsorganisatie als Humanitas. Daardoor weten we wat er speelt.”

Gemiddeld genomen heeft de woningvoorraad van WoonFriesland energielabel B. Op ongeveer de helft van alle huizen van de corporatie liggen zonnepanelen. Vaak zeven of acht. ,,Dat is voor de meeste huishoudens over het algemeen genoeg om in de eigen stroombehoefte te voorzien”, zegt De Bert. ,,Ze betalen 16 cent per kilowattuur.”

De komende tijd komen op meer daken panelen.
 

Innovaties

Bovendien worden er innovaties toegepast in diverse woningen. Die nieuwe vormen van energiebesparing zijn uitgetest op het terrein van de TU Delft, waar WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en de Bewonersraad Friesland de krachten hebben gebundeld in het project Dreamhûs.

Zeven eengezinswoningen in Wolvega hebben een ‘heatcycle’, een systeem waarmee de warmte van afvoerwater wordt hergebruikt. In een flat in Leeuwarden wordt van zogeheten flatmates gebruikgemaakt, goed voor een energiebesparing van 40 procent. Het idee: wegstromend warm water wordt gebruikt om de temperatuur van koud water alvast te verhogen.

En in Koudum en Burgum komt er bij een paar huurwoningen een buffervat onder de grond. Daarin zit water dat in zonnige periodes is opgewarmd met bijvoorbeeld zonnecollectoren. In koudere periodes houdt het vervolgens de temperatuur in huis op peil.

 

<LC 24.12.22>

Lees verder

LEEUWARDEN | Bod Kloosterveste op Swettehiem overstijgt dat van WoonFriesland

20-12-2022

Ontwikkelaar Kloosterveste bestrijdt de verkoop van het Leeuwarder complex Swettehiem aan corporatie WoonFriesland. Het bedrijf zegt zelf een beter bod te hebben gedaan.

‘Kloosterveste is de stellige mening toegedaan dat Habion een onjuist besluit neemt wanneer zij tot verkoop van Swettehiem aan WoonFriesland overgaat’, zo staat in een brief van de ontwikkelaar aan zowel de Autoriteit Woningcorporaties als de directie en raad van commissarissen van Habion.
 

Boos

Habion is een landelijke corporatie, die haar bezit in Friesland geleidelijk afbouwt. In augustus werd bekend dat zij haar complex in de Leeuwarder wijk Westeinde op de vrije markt wilde aanbieden, omdat andere corporaties geen aantrekkelijk bod deden. De gemeente reageerde boos. Zij en huurdersorganisaties zien liever dat sociale huurwoningen in corporatiebezit blijven.

Deze maand werd bekend dat Habion het complex toch verkoopt aan een andere woningcorporatie, namelijk WoonFriesland. De gemeente reageerde verheugd. Kloosterveste vraagt Habion nu om deze verkoop stop te zetten om opnieuw te kunnen onderhandelen. Zo niet, dan kan dit leiden tot een rechtszaak.
 

Slopen of nieuw bouwen

Kloosterveste stelt een financieel beter bod te hebben gedaan. De ontwikkelaar belooft ook de sociale huurwoningen voor dertig jaar in stand te houden en te renoveren. WoonFriesland overweegt om ze na tien jaar te vervangen. Kloosterveste was begin dit jaar in het nieuws met een plan voor appartementen in De Spiker in Ternaard.

 

<LC 21.12.22>

 

Lees verder

DRACHTEN | Buurt hekelt ‘kortetermijndenken’

07-12-2022

Nieuwe huizen in de wijk? Prima, vindt Drachtster Jelmer Holwerda. ,,Mar belûk ús by de plannen.” Een tijdelijk appartementencomplex dat tot 2036 aan de Tuinen en het Paradyske blijft staan? ,,Dat is tsjin eardere ôfspraken yn.” Holwerda en 75 buurtbewoners vinden Smallingerland ,,ûnbetrouber.”

De buurt wordt overvraagd, vindt Jelmer Holwerda. Daar komt het op neer.

Eerst was er het voormalige arbeidsbureau dat werd omgeturnd tot een locatie van Jeugdhulp Friesland, waar jongeren wonen die niet meer thuis kunnen zijn. Nu is het rustig, maar er waren in het verleden weken dat er elke dag een politieauto in de straat stond.

Vervolgens kwam het appartementencomplex voor statushouders en jongeren, schuin tegenover de woning van Holwerda aan het Paradyske. Hij en de andere buurtbewoners konden uiteindelijk leven met de bouw in 2017, omdat het gebouw er tijdelijk zou staan, tot 2026. ,,Dy tasizzing krigen we fan Jos van der Horst, dy’t doe wethâlder wie.”

Nu wil de gemeente de tijdelijke vergunning op verzoek van woningcorporatie Accolade toch verlengen, met nog eens tien jaar. ,,Dat fyn ik ûnbetrouber”, zegt Holwerda. ,,It giet tsjin eardere ôfspraken yn. It is in gehoarich gebou en it sjocht der net moai út.” Overlast is er soms ook. ,,Mar dêr giet it ús net om. De measte bewenners binne prima.”
 

Met de buurt

Accolade stelt op de eigen website dat de woningen in 2017 ‘voor minimaal tien jaar’ werden gebouwd. ,,Koartlyn stie op de site al it jier 2036 neamd”, zegt Holwerda. ,,Wylst der noch neat beslist is.”

Dan zijn er nog de sociale huurwoningen die de gemeente wil bouwen aan De Tuinen en het Paradyske, op de plek waar zich nu een speeltuin en hondenuitlaatplek bevinden. Aan de andere kant van het appartementencomplex komen ook acht huizen, langs de Stationsweg.

,,Wy begripe bêst dat der wenningen noadich binne, mar der bliuwt hast gjin grien oer yn de wyk. Dat giet ek tsjin de wenfisy fan de gemeente yn. En hoe komt it mei it ferkear? Wy wolle graach dat der mei de buert in plan makke wurdt.”

Even verderop, waar nu nog bedrijfspanden staan, worden op termijn naar alle waarschijnlijkheid ook huizen gebouwd. En als het appartementencomplex op een dag verdwijnt, komen ook op die plek woningen te staan. Dertien stuks.

De buurtbewoners zijn volgens Holwerda weliswaar een aantal keren bijgepraat over de plannen, maar betrokken hebben ze zich nooit gevoeld. ,,It kin samar wêze dat we hjir fiif jier yn in bouput sitte. Doch dan alles yn ien kear.”
 

Betrouwbare overheid

,,We schreeuwen om sociale woningbouw”, reageert de huidige wethouder Robin Hartogh Heys. ,,Voordat je op de plaats van de bedrijfspanden kunt beginnen, zijn we zeker twee jaar verder. Daar kunnen we niet op wachten.”

Over de vergunning voor het appartementencomplex zegt hij: ,,Als de vergunning verlengd kan worden, is dat gezien de woningnood mooi meegenomen. Ik had nog niet gehoord van de toezegging van een van mijn voorgangers. Dat moet ik uitzoeken. Het gaat hier vooral om de betrouwbaarheid van de overheid. Ik moet sowieso in overleg met de wijk en Accolade.”

Jos van der Horst, die tegenwoordig in Noord-Brabant woont, kan zich ,,niet voorstellen dat ik heb gezegd dat het bij een vergunning voor tien jaar zou blijven”. Hij zegt ook dat tijdelijke woningen ,,in de praktijk altijd langer blijven staan”.

Jelmer Holwerda baalt. ,,It liket der bot op dat wy hieltyd wer opdraaie moatte foar it koartetermyntinken fan de gemeente.” Dinsdagavond praat de raad over wijziging van het bestemmingsplan om de bouw van de nieuwe sociale huurwoningen mogelijk te maken.

 

<LC 6.12.22>

Lees verder

LEEUWARDEN | Swettehiem gaat over naar WoonFriesland

07-12-2022

Afgelopen zomer ontstond er veel onrust rond het centrum, doordat eigenaar Habion het centrum wilde verkopen op de vrije markt. Deze landelijke corporatie trekt zich geleidelijk terug uit Friesland. Friese corporaties deden geen aantrekkelijk bod op het gebouw.

De bewonerscommissie en de huurdersvereniging vreesden dat het gebouw in handen van een commerciële verhuurder zou komen, net zoals eerder gebeurde met het voormalige verzorgingshuis Het Nieuwe Hoek in de binnenstad. Wethouder Hein de Haan was hier fel op tegen. Hij drong er met klem op aan dat het gebouw alsnog aan een andere corporatie verkocht zou worden.

Dinsdag maakte de gemeente bekend dat dit is gelukt. De Haan: ,,Het is heel prettig dat de verhuurfunctie in handen van een woningcorporatie blijft.’’ Op de langere termijn neemt de vraag naar betaalbare ouderenwoningen toe, benadrukt hij.

Het is de bedoeling om het gebouw in ieder geval de komende tien jaar in stand te houden. In de tussentijd komt er onderzoek naar de verdere toekomst van het gebied. Hierbij wordt gekeken naar sloop en nieuwbouw van huurwoningen en voorzieningen. Voor zo’n plan stelt de gemeente ook haar eigen naastgelegen grond beschikbaar.

 

 

<LC 07.12.22> 

Lees verder

DRACHTEN | Acht woningen Noorderdwarsvaart gereed

30-11-2022

De eerste acht van in totaal veertig nieuwe sociale huurwoningen in de wijk De Wiken in Drachten zijn opgeleverd. Verouderde huizen worden vervangen door energiezuinige. Vorig jaar werden 34 verouderde sociale huurwoningen aan de Noorderdwarsvaart en de Geelgorsstraat gesloopt, omdat ze niet meer voldoen aan de woonwensen en energiezuinigheidseisen van deze tijd. Woningcorporatie Accolade laat er in totaal veertig nieuwe huizen voor in de plaats komen. Die krijgen twee slaapkamers en hebben vloerverwarming via een warmtepomp en zonnepanelen, waardoor er geen gasaansluiting nodig is.

 

<FD 29.11.22>

Lees verder

SNEEK | Sinds de renovatie is de bank klam

25-11-2022

De gedroomde renovatie van de volkswijk Noorderhoek in Sneek pakt niet zo best uit, vinden bewoners rond de Spitaal. ,,Het was netjes maar ze maken er een puinhoop van.’’

Op een dag stond de gang blank in het hoekhuis van Lammie van der Ploeg. ,,Wat maak je me nou?’’, vroeg ze verbouwereerd aan de gevelreiniger die met een druppende hogedrukspuit op haar stoep stond. ,,Hij had met dat ding dwars door de brievenbus en onder de deur door zó naar binnen gespoten. Alles nat. En ik had net een nieuwe voordeur.’’

Chantal van der Meer, een paar huizen verderop aan de Spitaal, vertelt ook zoiets. Bij haar trok het laminaat krom. De zandstralers konden de tochtkieren rond de voordeur kennelijk niet ontwijken. ,,Het was een bende in de hal, er zitten nog bobbels in de vloer. Klagen is zinloos: Elkien (de woningbouwcorporatie, red.) luistert niet of zegt dat we de schade zelf moeten oplossen – betalen dus.’’

Veel hoera’s bij start

In het huis van Van der Meer zit op deze ochtend een groepje inwoners van de Noorderhoek in Sneek rond de tafel om te praten over de renovatie. Half september ging dat project met veel hoera’s van start. Elkien laat hier tot eind 2023 330 sociale huurhuizen opknappen en verduurzamen. Zonnepanelen, nieuwe dakpannen, dubbele beglazing, een nieuw keukentje en/of badkamer: deze oude volkswijk is straks weer helemaal bij de tijd, belooft de corporatie. Van Wijnen en Jorritsma Bouw voeren het werk uit.

,,Het is alleen maar slechter geworden. Het spijt me dat ik ze binnengelaten heb’’, zegt Van der Meer. De bewoners vinden dat de bouwlui zo haastig, budget-gedreven en liefdeloos te werk gaan dat ze vooral een ravage achterlaten als de klus geklaard is. Ze wijst de schimmel- en vochtplekken aan. ,,Die mechanische ventilatie werkt echt niet. ’s Morgens ligt er water in de vensterbanken en de bank is dan klam. Sinds we dat ding hebben, zijn mijn kinderen en vriend al héél vaak ziek geweest.’’

De tegels bryk

Slordig afkitwerk, kieren en gaten, een doorgezaagde afvoer, losjes geplaatste ramen, een budgetkeukentje met splinterhout: de Snekers zijn niet te spreken over hoe deze renovatie zich voltrekt. Jurjen van der Ploeg: ,,Ik ben vast bij een paar andere huizen wezen kijken naar de nieuwe badkamers: de tegels lagen er bryk in, er zat gewoon een bult in de vloer. Hier zitten we toch niet op te wachten? Zijn vrouw Lammie: ,,Het was netjes, maar ze maken er een puinhoop van.’’

Ze delen een serie foto’s uit de klachten-groepsapp met andere bewoners aan de Spitaal, Napjusstraat en Suffridusstraat. Daar zijn onafgewerkte plafonds te zien, slecht hang- en sluitwerk, nog meer zwarte vochtplekken en gaten in muren. Als buurman Tjalling een waxinelichtje in de vensterbank zet, begint dat te flakkeren door de tocht die naar binnen trekt. Johan Lageveen – een gewaarschuwd mens telt voor twee – pakt het daarom anders aan: ,,Ze zijn al bij me aan de deur geweest, maar ze komen er bij mij niet in.’’

Niet geholpen

Jurjen en Lammie van der Ploeg hebben een zwakke gezondheid. Ze zijn beiden hartpatiënt en nou ja, dan ontmantel je niet zomaar je huis zodat de bouwvakkers het asbest eruit kunnen trekken. Elkien had assistentie beloofd: de mannen zouden meubilair sjouwen als dat nodig is. Maar zij kregen alleen een kaart dat ze ‘niet vroeg genoeg konden beginnen’ met opruimen. Verderop in de straat stond wel een container als ze puin willen dumpen. ,,Toen we nieuwe ramen kregen zouden ze helpen, maar hebben ze niks gedaan.’’

Ook zoiets: het bouwbedrijf wil de schoorstenen van de daken breken voor de nieuwe pannen en de zonnepanelen. Maar wat moet het echtpaar dan met hun pelletkacheltje dat hen nu zo fijn warm houdt? ,,Dat moet dan weg, denk ik. Daar konden ze niks aan doen en ze wilden ook niet meehelpen aan een andere oplossing. We mochten boven trouwens ook geen wc, alleen als het uit de wmo betaald werd.’’

Broddelwerk is één probleem. Maar aan dit project kleeft meer ellende, zegt Johan Lageveen, die in de buurt waar hij al dertig jaar woont, opkomt voor de zwakkeren. Je kunt zo’n hectisch project zo niet droppen in een kwetsbare wijk. ,,Er is veel stille armoede in de Noorderhoek. Financiën, gezondheid: er wonen hier veel mensen met allerlei soorten problemen. En die moeten nu maar steeds klaarstaan als ze weer met die drekpoaten je huis binnen sjouwen. Dat levert enorm veel stress op. Het gaat me aan het hart.’’

Herstelkosten

Daar komt bij dat de bewoners – die het al niet ruim hebben – min of meer gedwongen op kosten worden gejaagd. Lageveen: ,,Allemaal voor herstel- en reparatiewerk achteraf.’’ Van der Meer: ,,Wij moeten ook opnieuw schilderen door de vochtproblemen. Van een buurvrouw weten we dat ze momenteel geen geld heeft voor verf.’’

Het overleg met Elkien verloopt stroef, stellen ze. Van der Meer: ,,Ik voel me geïntimideerd: mij wordt steeds gezegd dat ik niet moet zeuren.’’ Deze Spitaal-groep weet tegelijkertijd ook dat er veel mensen in de Noorderhoek wél tevreden zijn over het opknapproject. Zij denken dat de buurt zo’n beetje uiteen valt in twee categorieën: waar Van Wijnen aan het werk is en waar Jorritsma Bouw bezig is. ,,Wij horen dat Jorritsma Bouw het super doet. Bij Van Wijnen is het een zooitje. En begrip? Ho maar.’’

<LC 24.11.22>

<NB: huurders kunnen o.a. terecht bij hun huurdersvereniging Nieuw Elan>

Lees verder

24-11-2022

Een groot deel van Nederland staat vol met typische jaren zeventig rijtjeshuizen die vaak slecht zijn geïsoleerd. Verduurzaming van die huizen levert een grote bijdrage aan het halen van de klimaatdoelen en zorgt bovendien voor een lagere energierekening. In het DreamHûs zijn de afgelopen jaren innovaties getest om dit type woning te verduurzamen; dat gebeurde in drie speciaal voor dit doel nagebouwde huizen. Binnenkort worden drie innovaties toegepast in sociale huurwoningen van WoonFriesland: een douchewarmtewisselaar, een duurzame energieopslag en een systeem om energie uit afvalwater te hergebruiken. Hieronder het persbericht van WoonFriesland.

 

PERSBERICHT
Grou, 24 november 2022

Betaalbare innovaties maken sociale huurwoningen Friesland energiezuinig 
Innovaties getest in de nagebouwde jaren ’70 huizen van DreamHûs 


Een groot deel van Nederland staat vol met typische jaren zeventig rijtjeshuizen die vaak slecht zijn geïsoleerd. Verduurzaming van die huizen levert een grote bijdrage aan het halen van de klimaatdoelen en zorgt bovendien voor een lagere energierekening. In het DreamHûs zijn de afgelopen jaren innovaties getest om dit type woning te verduurzamen; dat gebeurde in drie speciaal voor dit doel nagebouwde huizen. Binnenkort worden drie innovaties toegepast in sociale huurwoningen van WoonFriesland: een douchewarmtewisselaar, een duurzame energieopslag en een systeem om energie uit afvalwater te hergebruiken.  
 

Het project DreamHûs is een initiatief van WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en Huurdersvereniging de Bewonersraad Friesland. Sigrid Hoekstra, directeur bestuurder van WoonFriesland is blij dat er nu meerdere innovaties in Friesland door huurders gebruikt gaan worden. “In een tijd waar verduurzamen zo hard nodig is en de energiekosten voor onze huurders erg hoog zijn, lopen wij graag voorop. We hebben verschillende innovaties getest en nu wordt een aantal doorgevoerd in een deel van onze woningen”.  
 

De innovaties werden de afgelopen jaren door verschillende partijen getest in het DreamHûs, de nagebouwde jaren ’70 woningen op The Green Village, fieldlab voor duurzame innovaties op TU Delft Campus. Directeur Marjan Kreijns: “Het bijzondere van onze proeftuin is dat het een echt living lab is. Het is niet alleen een testomgeving, maar de nagebouwde huizen worden ook bewoond. Bewonersgedrag speelt een essentiële rol in de energietransitie. Hun feedback als eindgebruiker houdt ons scherp en zorgt ervoor dat innovaties sneller kunnen worden klaargestoomd voor grootschalige toepassing.” 
 

Overzicht van de innovaties: 

 

·        Plug & play warmtewisselaar voor in de douche 
De Flatmate is een innovatief nieuw type douchewarmtewisselaar die eenvoudig kan worden aangesloten op een standaard douchekraan. Met dit systeem wordt de warmte uit het gebruikte douchewater gebruikt om de koude leidingen, en zo het nieuwe douchewater, op te warmen. Het systeem is goedkoper dan de bestaande oplossingen en is eenvoudig, zonder te breken, te installeren. Doordat de warmte niet in de afvoer verdwijnt, kan een gezin tot 40% op energieverbruik van douchewater besparen. Er worden 50 Flatmates in Friesland geplaatst. 

 

·        Het hele jaar duurzame en goedkope warmte 

Een andere innovatie die in Friesland wordt toegepast is Borg; een langdurige, duurzame energieopslag met ondergronds prefab buffervat. Op momenten met een overvloed aan duurzame energie, uit bijvoorbeeld zon en wind, wordt warmte opgeslagen in het water van het buffervat. Dit kan maximaal 4 à 6 weken worden benut. Op momenten met weinig zon en wind, wordt de warmte uit het buffervat gebruikt om de woning te verwarmen. Op deze manier kan de energierekening flink verlaagd worden. 

 

·        Energie uit je eigen afvalwater 
Een derde innovator is DeWarmte, hun innovatie de HeatCycle is de eerste innovatie die in DreamHûs getest is. Met de HeatCycle kunnen bewoners de warmte van het water in elke afvoer hergebruiken. De gerecyclede warmte kunnen bewoners opnieuw gebruiken voor warm water. De eerste HeatCycle’s zijn vorig jaar geplaatst in Heerenveen, Wolvega en Noordwolde. Inmiddels wordt de HeatCycle ook toegepast in portiekwoningen. Hier kunnen zeven woningen gebruik maken van één HeatCycle, waardoor het rendement voor de huurder hoger zal zijn.  

 

Grotere stappen zetten en betaalbaar blijven 
Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma weet als duurzame bouwer al langere tijd dat het duurzaamheidsvraagstuk bij nieuwbouw niet meer spannend is. “De grootste opgave ligt in het verduurzamen van de bestaande woningen. De woningen van het project DreamHûs vormen een goede afspiegeling van de Nederlandse woningmarkt. In DreamHûs komen we er vlot achter wat wel en niet werkt. Inmiddels zijn hier al heel wat oplossingen getest, op het gebied van isolatie, verwarming, ventilatie en buffering, maar ook gedrag. We hebben alle innovaties nodig om grotere stappen te zetten in de energietransitie en de klimaatdoelen te halen.”  

 

Gert Brouwer, algemeen directeur van Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland beaamt dit: “Voor ons staat betaalbaarheid voor de sociale huurders op één bij alle ontwikkelingen. Zeker in deze tijd blijkt eens te meer dat het niet vanzelfsprekend is dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor huishoudens met smalle beurzen. ” Brouwer vervolgt: “Daarnaast zullen we als huurdersorganisatie letten op gebruiksvriendelijkheid en gebruiksgemak bij nieuwe innovaties rondom de verduurzaming. Wanneer eindgebruikers niet weten om te gaan met nieuwe technieken en toepassingen, dan zijn alle inspanningen voor niets geweest en dat moeten we niet willen.” 

 

DreamHûs-event 
De opschaling van de innovaties werd donderdag 17 november bekendgemaakt tijdens het door 150 deelnemers bezochte DreamHûs-event op The Green Village. Tijdens het event vond naast de verschillende presentaties van innovators onder andere een inspirerend debat plaats over betaalbaar en comfortabel verduurzamen van miljoenen bestaande woningen. Klimaatpsycholoog Gerdien de Vries, TU Delft, sprak over de “gedoe-factor” en hoe het gedrag van bewoners het succes van de energietransitie bepaalt. Verschillende overheden, woningcorporaties, bouwbedrijven en huurdersbelangenorganisaties waren vertegenwoordigd.  

 

### 

 

Over DreamHûs 

De grootste uitdaging voor de Nederlandse woningmarkt is om de bestaande bouw op een betaalbare manier te verduurzamen. Om die reden zijn WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Bewonersraad Friesland en The Green Village het project DreamHûs gestart. 

Op The Green Village, fieldlab voor duurzame innovatie van de TU Delft, zijn drie jaren zeventig woningen met een slecht energielabel nagebouwd, met als doel deze te verduurzamen. Studenten, ondernemers en marktpartijen worden uitgedaagd om betaalbare, gebruikersvriendelijke en opschaalbare verduurzamingsoplossingen voor deze woningen te bedenken. 

De DreamHûzen zijn bewoond. Doordat de innovaties meteen in de praktijk worden getest, wordt het innovatieproces versneld, om zo de stap te zetten naar implementatie in de sociale huurwoningen van WoonFriesland en vervolgens op te schalen naar de rest van Nederland.  

 

--------------

Meer informatie en beeldmateriaal

Foto’s kunt u rechtenvrij gebruiken en ziet u op: https://www.dreamhus.nl/nieuws/balstjurrich-gewoon-doen-in-t-dreamhus . Kijkt u voor de film op: https://www.youtube.com/watch?v=qApYk8n_ybc

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Marian Sprenkeler,

telefoon: 06- 222 40 994.

 

Algemene informatie

WoonFriesland is het sociaal verhuurbedrijf. Wij werken aan goed en betaalbaar wonen. Dit doen we elke dag met hart en ziel, in één keer goed, onder het motto: Gewoon doen! In Friesland verhuren wij ongeveer 21.000 goede en betaalbare woningen en overige eenheden en vertegenwoordigen we 25% van de sociale huurmarkt. We zijn actief in 16 Friese gemeenten, zowel in steden als op het platteland en op de Waddeneilanden.

 

Lees verder

WoonFriesland daagt slimme koppen uit om met oplossing te komen voor warmteverlies

05-10-2022

Hoe kunnen we warmteverlies bij gevelopeningen in huizen uit de jaren '70 voorkomen? Dat is de hoofdvraag waarmee WoonFriesland, mede namens Bouwgroep Dijkstra Draisma en De Bewonersraad slimme koppen uitdaagt tijdens de KvK Business Challenge.

 

“Dit innovatieplatform van de Kamer van Koophandel biedt ons een mooie kans om kennis te maken met nieuwe partners, die slimme en innovatieve oplossingen kunnen bieden om woningen naar een beter energielabel te tillen en zo bij te dragen aan het verminderen van de energiearmoede. We willen betaalbaar verduurzamen,” legt Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland uit. “Als hét sociaal verhuurbedrijf staan we voor een grote verduurzamingsopgave. Zo moeten al onze woningen in 2050 CO₂-neutraal zijn.”

“Daarnaast lopen de energieprijzen flink op, wat ervoor zorgt dat de bewoners veelal onvoldoende budget hebben om hun woning tot een comfortabel niveau te verwarmen”, vult Gert Brouwer, Algemeen directeur van De Bewonersraad, aan. “Het is dus zaak om nog meer vaart te maken.”

 

Knappe koppen nodig voor nieuwe oplossingen

“Onze ambitie is om al onze woningen voor 2025 op minimaal Label C te hebben. We versnellen daarom al onze energiebesparende maatregelen”, benadrukt Hoekstra.

Biense Dijkstra, directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma: “Een groot deel van de warmte in een woning gaat verloren via gevelopeningen. Denk aan kozijnen, deuren en beglazing, waarbij de slechte luchtdichtheid van de aansluitingen voor veel energieverlies en woonongemak zorgt. Vooral in oudere woningen is het beperken van dit energieverlies een grote uitdaging.”

Sigrid Hoekstra, vult aan: “Vandaar dat we knappe koppen uitdagen om met een nieuwe oplossing te komen om warmteverlies bij gevelopeningen in onze jaren ’70 woningen te beperken.”

 

Testen in Het DreamHûs

Deelnemers aan de Challenge die deze uitdaging samen met WoonFriesland aangaan, mogen aan de slag in het DreamHûs; de drie replica’s van jaren ’70 rijtjeswoningen op de campus van de TU in Delft. “In het DreamHûs testen we samen met onze partners The Green Village, Bouwgroep Dijkstra Draisma en De Bewonersraad diverse innovaties. Als deze succesvol verlopen passen we ze toe in Friesland. In het DreamHûs bieden we deelnemers aan de challenge de kans om hun product te testen binnen een representatieve, bewoonde omgeving", legt Hoekstra uit. "In deze omgeving gelden minder regels dan op andere locaties en fouten maken mag. Het is daarom de ideale omgeving om een innovatief product versneld te ontwikkelen.”

_________________________________________________________

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Sprenkeler, woordvoerder WoonFriesland, telefoon: 06 222 40 994.

 

DreamHûs

Betaalbaar, comfortabel, simpel én duurzaam wonen, dat is het idee achter DreamHûs. Dit experiment is een samenwerking tussen WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, The Green Village en de Bewonersraad Friesland. Vernieuwers worden uitgedaagd om het huis van de toekomst mee te ontwikkelen, lees meer op www.dreamhus.nl.

 

Lees verder

DRACHTSTERCOMPAGNIE | WoonFriesland start met bouw van 12 woonwagenwoningen

26-09-2022

blije gezichten tijdens de bewonersbijeenkomst donderdagavond 22 september in Drachtstercompagnie. WoonFriesland en de gemeente Smallingerland presenteerden, in samenwerking met de Bewonersraad, de definitieve planning voor de komst van de sociale huur woonwagenwoningen aan de Kromme Wyk. Daarmee gaat voor veel aanwezige bewoners een langgekoesterde wens in vervulling.

Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland: “De woonwagenwoningen zijn speciaal voor WoonFriesland ontwikkeld. "De nieuwe bewoners beschikken straks over een zeer goed geïsoleerde, gasloze woning, die is voorzien van zonnepanelen, en een warmtepomp", vertelt Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland. "Daardoor zijn ze een stuk duurzamer en energiezuiniger dan de meeste standaard woonwagens. Zeker gezien de stijgende energieprijzen is dit een behoorlijk voordeel voor de nieuwe bewoners."

"Onze gezamenlijke inzet voor het realiseren van nieuwe, moderne en betaalbare woonwagenwoningen in Drachtstercompagnie betaalt zich uit", knikt wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier trots. "Hiermee creëren we samen met WoonFriesland, duurzame en betaalbare woonruimte voor woonwagenbewoners die niet zelf in woonruimte op de standplaats kunnen voorzien."

 

Gebouwd in de fabriek

Van de twaalf nieuwe woonwagenwoningen worden er elf verhuurd door WoonFriesland. Eén kavel is gekocht door een particuliere bewoner. Wel worden ze alle twaalf door Qomplex gebouwd.

Dat gebeurt in de fabriek in Dokkum. Daarna starten de woonwagenwoningen aan hun eenmalige reis naar Drachtstercompagnie. Volgens planning start de plaatsing van de woningen eind week 47. Vervolgens moeten ze nog aangesloten worden op de nutsvoorzieningen.

 

Gestart met voorbereidingen infrastructuur

De voorbereidende werkzaamheden voor de infrastructuur aan de Kromme Wyk zijn grotendeels klaar. Het voormalige woonwagenterrein wordt bouwrijp gemaakt en geëgaliseerd. Daarna wordt de asfaltlaag en straatverlichting aangebracht.
De Bewonersraad, gemeente en de bewoners gaan in oktober samen aan de slag met maken van plannen voor de woonomgeving.

 

Voor de kerstdagen

Zoals het nu lijkt krijgen de bewoners halverwege december de sleutel overhandigd. Met de oplevering in december is het project nog voor het einde van 2022 afgerond. "Ons doel is dat de bewoners de kerstdagen in hun nieuwe woning kunnen vieren", vertelt Hoekstra. "Hierbij zijn we uiteraard afhankelijk van tijdige levering van bouwmaterialen en de medewerking van de nutsbedrijven voor de aansluiting van water en elektriciteit.

 

Lange adem

De gezamenlijke inspanning om twaalf woonwagenstandplaatsen aan de Kromme Wyk te realiseren, kent een lange voorgeschiedenis. Al sinds 2015 wordt er gesproken over de plannen om op deze locatie nieuwe woonwagenwoningen te realiseren. Hoekstra: Ik ben vooral blij voor de bewoners dat e.e.a. nu eindelijk gerealiseerd gaat worden. "Het geduld van de toekomstige bewoners is flink op de proef gesteld", geeft wethouder Hartogh Heys van de Lier toe. "Met de sleuteloverdracht in december willen we dit hoofdstuk met z'n allen feestelijk afsluiten."

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Sprenkeler, woordvoerder WoonFriesland, telefoon: 06 222 40 994.

Lees verder

LEEUWARDEN | Miljoenendeal rond Heechterp

05-09-2022

De gemeente Leeuwarden en corporatie Elkien sluiten een miljoenendeal voor de naderende sloop, nieuwbouw en herinrichting in de wijk Heechterp/Schieringen. De gemeente verkoopt eigendommen voor 3 tot 3,5 miljoen euro aan Elkien. Andersom wordt er voor ruim 1 miljoen aan bezittingen overgedragen. Dit hebben zij samen vastgelegd in een gedetailleerd contract. Hierin wordt afgesproken dat Elkien ongeveer 576 portiekwoningen sloopt. Vervolgens wil het circa 527 woningen bouwen in de sociale woningbouw, evenals ‘90 grondgebonden woningen dan wel appartementen in de koopsector of vrije huurmarkt’. De gemeente en Elkien zijn met dit contract voor jaren financieel aan elkaar verbonden. Ze mogen er niet tussentijds uitstappen, ‘tenzij op 1 juli 2024 nog geen onherroepelijk bestemmingsplan tot stand is gekomen’. De herstructurering van Heechterp begint volgend jaar met de bouw van 36 sociale huurappartementen.

 

<LC 02.09.22>

Lees verder
content image