Corporatienieuws

DRACHTSTERCOMPAGNIE | WoonFriesland start met bouw van 12 woonwagenwoningen

26-09-2022

blije gezichten tijdens de bewonersbijeenkomst donderdagavond 22 september in Drachtstercompagnie. WoonFriesland en de gemeente Smallingerland presenteerden, in samenwerking met de Bewonersraad, de definitieve planning voor de komst van de sociale huur woonwagenwoningen aan de Kromme Wyk. Daarmee gaat voor veel aanwezige bewoners een langgekoesterde wens in vervulling.

Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland: “De woonwagenwoningen zijn speciaal voor WoonFriesland ontwikkeld. "De nieuwe bewoners beschikken straks over een zeer goed geïsoleerde, gasloze woning, die is voorzien van zonnepanelen, en een warmtepomp", vertelt Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland. "Daardoor zijn ze een stuk duurzamer en energiezuiniger dan de meeste standaard woonwagens. Zeker gezien de stijgende energieprijzen is dit een behoorlijk voordeel voor de nieuwe bewoners."

"Onze gezamenlijke inzet voor het realiseren van nieuwe, moderne en betaalbare woonwagenwoningen in Drachtstercompagnie betaalt zich uit", knikt wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier trots. "Hiermee creëren we samen met WoonFriesland, duurzame en betaalbare woonruimte voor woonwagenbewoners die niet zelf in woonruimte op de standplaats kunnen voorzien."

 

Gebouwd in de fabriek

Van de twaalf nieuwe woonwagenwoningen worden er elf verhuurd door WoonFriesland. Eén kavel is gekocht door een particuliere bewoner. Wel worden ze alle twaalf door Qomplex gebouwd.

Dat gebeurt in de fabriek in Dokkum. Daarna starten de woonwagenwoningen aan hun eenmalige reis naar Drachtstercompagnie. Volgens planning start de plaatsing van de woningen eind week 47. Vervolgens moeten ze nog aangesloten worden op de nutsvoorzieningen.

 

Gestart met voorbereidingen infrastructuur

De voorbereidende werkzaamheden voor de infrastructuur aan de Kromme Wyk zijn grotendeels klaar. Het voormalige woonwagenterrein wordt bouwrijp gemaakt en geëgaliseerd. Daarna wordt de asfaltlaag en straatverlichting aangebracht.
De Bewonersraad, gemeente en de bewoners gaan in oktober samen aan de slag met maken van plannen voor de woonomgeving.

 

Voor de kerstdagen

Zoals het nu lijkt krijgen de bewoners halverwege december de sleutel overhandigd. Met de oplevering in december is het project nog voor het einde van 2022 afgerond. "Ons doel is dat de bewoners de kerstdagen in hun nieuwe woning kunnen vieren", vertelt Hoekstra. "Hierbij zijn we uiteraard afhankelijk van tijdige levering van bouwmaterialen en de medewerking van de nutsbedrijven voor de aansluiting van water en elektriciteit.

 

Lange adem

De gezamenlijke inspanning om twaalf woonwagenstandplaatsen aan de Kromme Wyk te realiseren, kent een lange voorgeschiedenis. Al sinds 2015 wordt er gesproken over de plannen om op deze locatie nieuwe woonwagenwoningen te realiseren. Hoekstra: Ik ben vooral blij voor de bewoners dat e.e.a. nu eindelijk gerealiseerd gaat worden. "Het geduld van de toekomstige bewoners is flink op de proef gesteld", geeft wethouder Hartogh Heys van de Lier toe. "Met de sleuteloverdracht in december willen we dit hoofdstuk met z'n allen feestelijk afsluiten."

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Sprenkeler, woordvoerder WoonFriesland, telefoon: 06 222 40 994.

Lees verder

LEEUWARDEN | Miljoenendeal rond Heechterp

05-09-2022

De gemeente Leeuwarden en corporatie Elkien sluiten een miljoenendeal voor de naderende sloop, nieuwbouw en herinrichting in de wijk Heechterp/Schieringen. De gemeente verkoopt eigendommen voor 3 tot 3,5 miljoen euro aan Elkien. Andersom wordt er voor ruim 1 miljoen aan bezittingen overgedragen. Dit hebben zij samen vastgelegd in een gedetailleerd contract. Hierin wordt afgesproken dat Elkien ongeveer 576 portiekwoningen sloopt. Vervolgens wil het circa 527 woningen bouwen in de sociale woningbouw, evenals ‘90 grondgebonden woningen dan wel appartementen in de koopsector of vrije huurmarkt’. De gemeente en Elkien zijn met dit contract voor jaren financieel aan elkaar verbonden. Ze mogen er niet tussentijds uitstappen, ‘tenzij op 1 juli 2024 nog geen onherroepelijk bestemmingsplan tot stand is gekomen’. De herstructurering van Heechterp begint volgend jaar met de bouw van 36 sociale huurappartementen.

 

<LC 02.09.22>

Lees verder

Rienk van der Meulen nieuwe directeur Thús Wonen

05-08-2022

Rienk van der Meulen nieuwe directeur

 

Rienk van der Meulen wordt de nieuwe directeur van wooncorporatie Thús Wonen in Dokkum. Hij volgt Jeannette Dekker op die in februari dit jaar is vertrokken. Van der Meulen heeft veel ervaring in de volkshuisvesting en gaf de afgelopen jaren leiding aan diverse wooncorporaties. Hij begint op 1 oktober. De afgelopen maanden werd de bestuursfunctie ad interim vervuld door Rein Swart. In een persbericht van Thús Wonen geeft Van der Meulen aan als geboren Fries de regio Noordoost-Fryslân goed te kennen.

 

<FD 04.08.22> 

Lees verder

Handen af van Fries huurdersgeld

06-06-2022

Directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra van WoonFriesland maakt zich hard voor het behoud van Fries huurdersgeld. Den Haag moet daarvan afblijven. ,,Elke cent die we hebben, willen we uitgeven aan onze bewoners.’’

In jaarverslagen van woningcorporaties kwam het telkens weer terug: die vermaledijde verhuurderheffing hing als een molensteen om de nek. Ambities waren er volop, maar deze konden niet allemaal worden waargemaakt. Door de overheid.

De heffing is in 2014 door de rijksoverheid ingevoerd als belastingmaatregel voor sociale huurwoningcorporaties en particuliere verhuurders die meer dan vijftig sociale huurwoningen in hun bezit hebben.

Het was een stevige lastenverzwaring die WoonFriesland sinds de invoering tientallen miljoenen euro’s per jaar kostte. Geld dat niet kon worden besteed aan nieuwbouw, renovatie, verduurzaming en leefbaarheid, was een veelgehoorde klacht vanuit corporaties en huurdersverenigingen.

De overheid schaft de verhuurderheffing per 2023 af. Dit jaar is er al een forse afbouw. Die zorgt voor opluchting en mogelijkheden.

De komende jaren wil WoonFriesland, actief in zestien gemeenten, 1700 woningen laten bouwen in de provincie. Nu bezit de corporatie ruim 21.000 huizen en overige verhuureenheden. In 2050 moet alles CO2-neutraal zijn, een ambitie die – aldus het jaarverslag – verwezenlijkt kan worden door de verlaging en afschaffing van de verhuurderheffing.

Directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra en directeur bedrijfsvoering Jan Kruijer zitten niet stil. Het duo holt van de ene naar de andere afspraak. Tijd voor een interview kan er wel gemaakt worden. We spreken Hoekstra en Kruijer op het hoofdkantoor van WoonFriesland in Grou.
 

De verhuurderheffing gaat eraf. Goed nieuws, maar daarmee is vast niet alles opgelost.

Hoekstra: ,,Nee, er is heel wat gaande. De wereld staat op z’n kop en dat merken wij ook. We willen de huren zo betaalbaar mogelijk houden maar dat is tegelijk wel onze belangrijkste inkomstenbron. De bouwkosten en onzekerheden nemen toe. Dan heb ik het over stikstofproblematiek, of er nog voldoende bouwvakkers zijn en wij moeten ook beschikbare kavels vinden.’’
 

Kan het geld dat nu overblijft direct worden geïnvesteerd?

Kruijer: ,,De politiek vergeet weleens te melden dat wij nu ook meer vennootschapsbelasting betalen en dat is best fors: 25 procent gaat terug naar de overheid. Dus effectief houd je 75 procent van die verhuurderheffing over.’’
 

Dat gaat nog altijd over flink wat miljoenen. Dit wordt allemaal gebruikt?

Hoekstra: ,,Als we Fries huurdersgeld hier niet uitgeven, kunnen die middelen door het Rijk worden herverdeeld tussen regio’s waar tekorten zijn. Het is voor ons het grootste gevaar als wordt gezegd: ‘Jullie maken dat geld onvoldoende op, dan kunnen wij er wel wat mee’. Wij zijn een Fries bedrijf en willen de huurinkomsten hier houden en bestemmen voor onze bewoners. Daarvoor moeten we wel afspraken maken voor de korte en lange termijn over woningbouw. En het is ook nodig, want het aantal reacties op huurwoningen stijgt en de vraagdruk is toegenomen. Het inkomen van de Friese huurder ligt ook fundamenteel lager dan in de rest van Nederland, waar de vraagdruk misschien wel hoger is. Maar Friezen zijn meer aangewezen op sociale huur.’’

Hoekstra: ,,Het overhevelen van financiële middelen naar andere regio’s komt voort uit een solidariteitsprincipe, maar het is voor ons een bedreiging als de overheid daaraan gevolg geeft. Het dwingt ons tot een pakket van maatregelen om zelf inhoud te geven aan de ruimte die is ontstaan door de afschaffing van de verhuurderheffing. Het is essentieel om plannen te maken om aan minister Hugo de Jonge te laten zien dat het geld hier nodig is voor het verbeteren en verduurzamen van onze bestaande woningvoorraad én voor nieuwbouw. We laten het niet liggen, dat zou fout zijn. Elke cent die we hebben, willen we uitgeven aan onze bewoners. Eigenlijk wil ik tegen Den Haag zeggen: ‘Handen af van Fries huurdersgeld’. Ik zeg het maar even zo.’’

 

Wat gaan jullie doen met dat vrijgekomen geld?

Kruijer: ,,7 procent van onze voorraad heeft een slecht label. Je wilt huurders met een hoog energieverbruik met voorrang helpen om dat zo snel mogelijk naar beneden te krijgen.’’

Hoekstra: ,,De bestaande bouw moet inderdaad versneld worden verduurzaamd. Gemiddeld zitten we al sinds 2019 op label B met ons bezit, maar de woonlasten van al onze huurders moeten behapbaar blijven. De huursom is niet eens het probleem: de energierekening nekt de mensen. We willen de keukens en badkamers eigenlijk aanpakken, maar als je moet kiezen tussen een andere tegel of een ander kastje in de keuken en het isoleren van de buitenkant van een woning, dan geven wij gezien de energiearmoede bij veel van onze bewoners isoleren en verduurzamen voorrang. Daarna gaan we kijken naar de kwaliteit van de binnenkant. Dat heeft ook te maken met circulariteit: waarom zou je een goeie badkamer afbreken terwijl je kunt inzetten op verduurzaming? Dat heeft namelijk direct effect op de portemonnee van bewoners.’’

Kruijer: ,,Er zijn nog veel meer opgaven. Sommige flats moeten we bijvoorbeeld bouwkundig verbeteren, en er is met name bij ouderen behoefte aan meer gemeenschappelijke ruimtes. Dat willen we faciliteren en daarom willen we extra investeren in leefbaarheid en langer zelfstandig thuis wonen.’’

 

Zetten jullie daarnaast in op nieuwbouw of ook op aankoop? In maart maakte WoonFriesland bekend 49 appartementen in Burgum van Accolade over te nemen. Zijn er nog meer van dit soort mogelijkheden?

Hoekstra: ,,We zijn de afgelopen jaren gegroeid met 750 woningen, aankoop en nieuwbouw. Als corporaties zich ergens terugtrekken, kijken we altijd of we daar kunnen instappen. Tegelijk willen we vooral zelf bouwen, want netto wil je sociale woningen toevoegen.’’
 

Verkopen doen jullie zelden. Toch zijn drie huizen in Oosterstreek na een oudejaarsstunt, waarbij de woningen werden ‘gekraakt’, tegen de taxatiewaarde van de hand gedaan.

Hoekstra: ,,Deze huizen stonden al leeg en we hebben lang gedubd over wat we ermee moesten. Heel eerlijk: we waren ook wel gecharmeerd van de actie en dan moet je ook kijken naar sociale koop. Dit was maatwerk, want in principe verkopen we niet.’’

Kruijer: ,,We knappen ze eerst op en het kost ook behoorlijk wat om ze in redelijke staat op te leveren. Dat moet ook wel, want je wilt niet meewerken aan verpaupering.’’
 

Als een woningcorporatie geld nodig heeft, kunnen de huren in principe ook omhoog. Dat doen jullie niet altijd.

Hoekstra: ,,Dat is voor ons inderdaad een dilemma. We hebben een zeer voorzichtig beleid, maar daar zit wel spanning op. Vorig jaar waren de huren bevroren, maar de kosten liepen wel door. Eén jaar huurbevriezing over een langere periode, betekent dat we meer jaren tientallen miljoenen minder inkomsten hebben, hetgeen we dan niet kunnen investeren in bijvoorbeeld woningverbetering. Als Den Haag besluit dat de huren weer worden bevroren, dan hollen onze inkomsten achteruit en gaan de kosten weer omhoog. Wij willen niet naar hoge huren, maar hebben genoeg inkomsten nodig om te bouwen, onderhoud te plegen en te renoveren.’’

Kruijer: ,,De huren kun je ieder jaar gemiddeld met 2,3 procent verhogen. Wij zaten vorig jaar op 1,6 procent, een deel van de huurders betaalde zelfs niets extra. Je mag het niet zeggen, maar we doen daarmee onszelf tekort. Die 2,3 procent hebben we eigenlijk wel nodig in deze omstandigheden. Maar dat willen we niet. Het moet betaalbaar blijven.’’

 

<LC 04.06.22>

 

Lees verder

WoonFriesland least woningen Techum

23-05-2022

De huurders van de tien woningen van het Buurblok in het Leeuwarder wijkdorp Techum hebben een primeur te pakken: zij wonen in een leasehuis.

Zaterdag was de overdracht van de woningen aan It Hoarnsket en Stâlpaad. De woningen zijn gebouwd door Buurblok, een initiatief van Bouwbedrijf Dijkstra Draisma en Wocozon, gespecialiseerd in zuinige installaties in huurhuizen.

Bijzonder is dat huizen ook van deze bedrijven blijven. WoonFriesland least ze. Dankzij deze financiële constructie kan de corporatie sneller meer woningen aanbieden.

Buurblok blijft verantwoordelijk voor onderhoud en verzorgt ook elektrisch deelvervoer voor de huurders. Zij hebben twee elektrische deelauto’s ter beschikking die ze via een app kunnen reserveren.

De huizen zijn aangesloten op een blokwarmtenet: ze worden samen verwarmd door één warmtepomp. Ze zijn goed geïsoleerd en hebben zonnepanelen, wat betekent dat de huurders geen energiekosten hebben.

 

<LC 21.05.22>

Lees verder

Corporatiewoning zonder energiekosten en met deelauto

23-05-2022

Wonen in een ‘corporatiewoning’ zonder energiekosten en met een deelauto voor de deur. Buurblok BV kwam met dit idee en voerde het uit in Leeuwarden. Huurders van tien woningen kregen zaterdag hun sleutel.

‘Bewoners kunnen energie leveren aan het collectief, of verkopen’

„Woensdag kregen we te horen dat we hier terecht kunnen’’, vertelt Sake Kikkert. „Daar zijn we heel blij mee, want het is echt moeilijk om een huis te vinden.’’ Samen met partner Elisabeth en zoontje Daniël woont hij nog tijdelijk in Tzummarum, maar binnenkort kunnen ze eindelijk definitief terecht in Techum.

„We hadden het niet verwacht’’, zegt Elisabeth, want ze wist hoeveel belangstellenden er voor deze huizen waren. Met een maandhuur van 935 euro zijn ze weliswaar niet goedkoop, maar de bewoners hebben geen energiekosten. Sterker nog: de woningen brengen zoveel warmte en stroom op dat de bewoners zo’n 300 euro per jaar kunnen terugverdienen.

Die rekensom legde directeur Roland van der Klauw van Wocozon uit bij de sleuteloverdracht: „Kijk, zie je die zonnepanelen op het dak? Die wekken niet alleen stroom op, maar ook warmte.’’ De energie gaat naar een van de schuurtjes langs het woonblok. Daar zit een accu met een warmtepomp. Via een warmtenet en een systeem vol slimme software wordt de stroom en warmte verdeeld.

„Bewoners kunnen energie leveren aan het collectief, maar ook verkopen op de markt.’’ Bovendien worden de accu’s van de twee deelauto’s ermee gevoed. Dat is ook fijn voor netbeheerder Liander, want de woningen belasten het elektriciteitsnet nauwelijks. „Dit project is een primeur voor Nederland’’, zegt Van der Klauw.

Wocozon is een organisatie ‘voor en door’ woningcorporaties. „Normaal gesproken zorgen wij vooral voor zonnepanelen op sociale huurwoningen, maar wij wilden meer doen.’’ Het klikte met directeur Biense Dijkstra van bouwbedrijf Dijkstra Draisma, die veel nieuwe initiatieven voor circulair en energiezuinig bouwen opzet.

Ze ontwikkelden samen een nieuw concept onder de naam Buurblok BV, waarvan Leeuwarden nu de primeur heeft. Via een leasecontract bieden ze corporatie WoonFriesland de mogelijkheid om de huizen te verhuren aan mensen die iets meer kunnen opbrengen dan sociale huur. „Er is een groot tekort aan aanbod in de lagere middenhuur’’, zei directeur Sigrid Hoekstra van WoonFriesland. „Wij willen daar graag iets aan doen.’’

Deze lease- en verhuurconstructie klinkt wat omslachtig, maar er is bewust voor gekozen, zegt Van der Klauw. „Woningcorporaties mogen bijvoorbeeld geen warmtenet beheren.’’ Ook andere regels maken het voor WoonFriesland lastig om de huizen in bezit te nemen.

Wocozon en Dijkstra Draisma omzeilen deze hobbels door zelf eigenaar te blijven. Ze doen ook het beheer van de energievoorzieningen en het onderhoud van de huizen, die vlak bij de Lidl staan: op het Hoarnsket en Stâlpaad.

„We kunnen dit casco in een dag bouwen en ook in een dag weer afbreken’’, zegt Biense Dijkstra. „Daar zijn maar 33 hijsbewegingen voor nodig.’’ De huizen zijn dus demontabel en circulair uitgedacht. „We kunnen ze over tien jaar gemakkelijk weer verplaatsen, mocht dat nodig zijn.’’ Desalniettemin kunnen de woningen zeventig jaar mee, verwacht hij.

Als het aan Dijkstra ligt, komen er snel meer van dit soort projecten in het land, liefst ook in de sociale verhuur. Hij ziet veel kansen voor de combinatie van snel, energiebewust en circulair bouwen. Zijn bouwbedrijf levert onderdelen zoals muren kant en klaar. „Hoe meer van dit soort projecten, hoe beter onze fabriek loopt.’’

Voor Sake en Elisabeth betekent de woning een rustpunt na roerige jaren. „Wij woonden namelijk in Nieuw-Zeeland.’’ Het stel had daar willen blijven, maar de coronaperiode zorgde voor instorting van de toeristenstroom, waardoor ook de arbeidsmarkt harde klappen te verduren kreeg.

Dit bracht zoveel hobbels met zich mee dat het gezin besloot terug te keren naar Friesland. Werk vinden lukte hier wel, maar de zoektocht naar een woning nam veel tijd in beslag. Nu kunnen ze ineens heel snel verhuizen.

 

<LC 23.05.22>

Lees verder

In Drachten 300 nieuwe sociale huurwoningen

23-05-2022

Verspreid over heel Drachten worden tot 2030 zo’n driehonderd nieuwe sociale huurwoningen gebouwd.

Smallingerland en de woningcorporaties WoonFriesland en Accolade hebben een convenant getekend met bindende afspraken over locaties en bouwmomenten. ,,We hebben grote behoefte aan sociale huurwoningen in Drachten”, zegt wethouder Robin Hartogh Heys. ,,En dus willen we nu vaart maken. Dit convenant helpt daarbij.”

Corporaties moeten het geld dat overblijft door de afschaffing van de verhuurderheffing in 2023 investeren in het bouwen, verduurzamen en renoveren van meer huizen. ,,Door een verhoging van de vennootschapsbelasting houden we daarvan effectief 75 procent over”, zegt directeur Sigrid Hoekstra van WoonFriesland. ,,Maar we willen niets liever dan bouwen. Daarom is het goed dat er in Drachten nu ook kavels beschikbaar zijn.” In Smallingerland moeten er tot 2025 in totaal 1100 huizen bij komen. Ongeveer de helft van de driehonderd nieuwe huurhuizen maakt daarvan deel uit.

 

<LC 21.05.22>

Lees verder

LEEUWARDEN | Metamorfose Heechterp naar duurzaam en veilig

21-04-2022

 

Het is nog een beetje moeilijk voor te stellen, maar over tien jaar zal Heechterp er heel anders uitzien dan nu. Er worden 610 nieuwe woningen en appartementen gebouwd, en het wordt een stuk groener.

In totaal zullen 24 portiekflats met 576 sociale huurwoningen worden afgebroken. Ze zijn tussen 1958 en 1963 gebouwd. Toen was de wijk hip en modern. De lichte en ruime woningen waren zeer gewild. Jonge stellen die vanwege de woningnood soms jarenlang bij hun ouders hadden gewoond, voelden zich de koning te rijk als ze een flatje in Heechterp konden krijgen. Eindelijk een eigen huis in een groene omgeving.

Maar bewoners die het financieel wat ruimer kregen, trokken weg, en geleidelijk veranderde de wijk. Jarenlang stond Heechterp-Schieringen hoog in landelijke armoedelijstjes.

Er is de afgelopen decennia al veel geld geïnvesteerd in het stadsdeel ten oosten van de Leeuwarder rondweg. Niet alleen door de woningcorporatie en de gemeente, ook door het Rijk. De toewijzing in 2007 als enige Friese ‘Vogelaarwijk’ leverde miljoenen op.

Buurt aantrekkelijker maken

Desondanks scoren criminaliteit en andere overlast er nog altijd bovengemiddeld. Dat komt onder meer door het eenzijdige type woningen. De goedkope huizen trekken vooral mensen met lage inkomens, zoals studenten en uitkeringsgerechtigden, die weinig binding hebben met de wijk.

Door verschillende typen nieuwe woningen terug te bouwen, een mix van betaalbare huur en koop, wil woningcorporatie Elkien de buurt aantrekkelijker maken voor nieuwe doelgroepen, zoals gezinnen en ouderen. Verreweg het grootste deel (532 van de 610 huizen) is sociale huurwoning, bij de rest gaat het om koophuizen in het middensegment (200.000 - 250.000 euro).

De gemeente grijpt de noodzakelijke vernieuwing van de woningen aan om de wijk ‘toekomstbestendig’ te maken. Voetgangers en fietsers krijgen alle ruimte in een ‘groene en beweegvriendelijke buurt’ en er komt een duurzaam watersysteem.

Bewoners mochten meedenken over de nieuwbouwplannen. Zij willen graag ontmoetingsplekken in de wijk, meer groen, aandacht voor veiligheid en duurzaamheid. En: geen hoogbouw langs de Archipelweg.

Groene binnentuinen

De groene binnentuinen tussen de flatjes, die nu amper gebruikt worden doordat bewoners er geen directe toegang tot hebben, moeten straks weer levendige ontmoetingsplekken worden.

Bij de belangrijkste entrees van de wijk, de rotonde op de hoek Archipelweg - Groningerstraatweg en de rotonde op de hoek Archipelweg-Egelantierstraat, komen ‘iconische woongebouwen’. Die moeten als ankerpunten functioneren.

Het aantal routes voor autoverkeer wordt beperkt, wandel- en fietspaden juist uitgebreid. Er komt een ‘brede parkzone’ vanaf de Beukenlaan tot aan de Kastanjestraat. De kruising met de Archipelweg wordt vergroend en veilig gemaakt voor voetgangers en fietsers. Daarmee ontstaat een groene verbinding met het Dr. Zamenhofpark aan de westkant van de wijk.

De woningcorporatie investeert 120 miljoen euro in de nieuwbouw. Om de overlast te beperken, gebeurt de sloop en nieuwbouw van de portiekflats in fasen. De herinrichting zal een jaar of tien duren. Daarna moet het prettig, veilig en duurzaam wonen zijn in Heechterp.

 

 

<LC 20.04.22>

Lees verder

OOSTERSTREEK | WoonFriesland verkoopt 3 starterswoningen

05-04-2022

Jongeren met binding dorp krijgen voorrang

WoonFriesland geeft in Oosterstreek voorrang aan starters op de woningmarkt. Het sociaal verhuurbedrijf verkoopt via loting in mei drie woningen onder jongere belangstellenden die een band hebben met het dorp. Zo krijgen zij een eerlijke kans om een woning te kopen. De kopers betalen een vaste prijs, namelijk de taxatiewaarde en niet de commerciële marktwaarde. De prijzen variëren tussen de € 170.000 tot € 195.000. Via een flyer worden de inwoners geïnformeerd.

 

De drie woningen aan de Schoolstraat staan leeg. Op oudejaarsdag ‘kraakten’ leden van oudjaarsvereniging D’Olde Togers de huurhuizen, om aandacht te vragen voor de krapte op de woningmarkt. Vooral starters hebben daar last van. Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland kan de actie van de jongeren wel waarderen. “Op een ludieke manier hebben zij het woningtekort voor starters aan de orde gesteld. Wij wilden deze woningen al verkopen en hebben begin van het jaar beloofd om te kijken of wij dit specifiek kunnen en mogen doen aan starters. Dat kan en dat doen we tegen een reële en vaste prijs, namelijk de waarde waarop ze zijn getaxeerd. Hiermee voorkomen we dat er overboden kan worden en zo maken starters echt een kans op een koopwoning in eigen dorp.”

 

Het sociaal verhuurbedrijf verkoopt bijna nooit woningen. Deze drie huurhuizen vormen een uitzondering.

 

Economische of sociale banden

Het toekennen van de woningen gebeurt met een loting. Belangstellende starters kunnen zich hiervoor aanmelden bij Lamberink Makelaars Friesland uit Heerenveen. Wie deel wil nemen, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mogen geïnteresseerden op 1 januari 2022 niet ouder zijn dan 35 jaar en een hypotheek voor de verkooprijs kunnen krijgen. Ook moet de koper op 1 januari 2022 in Oosterstreek wonen of enige periode daarvoor, minstens twee jaar onafgebroken, hier woonachtig zijn geweest. En er geldt er een zelfbewoningsplicht. Melden geen mensen met zulke banden zich aan, dan zijn andere jonge starters uit de gemeente Weststellingwerf welkom om deel te nemen. De loting door de notaris vindt plaats op 11 mei om 19.30 uur in het dorpshuis van Oosterstreek.

 

 

 

Meer informatie

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AnneMarieke Voortman, woordvoerder WoonFriesland, telefoon: 06 53238523.

 

 

Algemene informatie

WoonFriesland is het sociaal verhuurbedrijf. Wij werken aan goed en betaalbaar wonen. Dit doen we elke dag met hart en ziel, in één keer goed, onder het motto: Gewoon doen!
In Friesland verhuren wij ongeveer 22.000 goede en betaalbare woningen en overige eenheden en vertegenwoordigen we 25% van de sociale huurmarkt. We zijn actief in Friesland in 16 gemeenten, zowel in steden als op het platteland en op de Waddeneilanden.

 

 

 

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Acht woningen door brand onbewoonbaar

30-03-2022

Acht appartementen in de Dennenstraat in Leeuwarden zijn voorlopig onbewoonbaar door de brand die zondagnacht uitbrak. WoonFriesland probeert twee gezinnen met kinderen snel aan ander onderdak te helpen.

Het gaat om een portiekflat van corporatie WoonFriesland in de wijk Schieringen. Rond kwart over twee brak hier brand uit in een woning op de derde (hoogste) bouwlaag. De huurder was niet thuis.

Mensen aan de overzijde ontdekten de brand en sloegen alarm. De snelle rookontwikkeling maakte het lastig om alle huurders tijdig wakker te maken. Een buurman zou ademhalingsproblemen hebben gekregen door de rookontwikkeling.

De ‘uitstroom’ van aardgas bemoeilijkte de brandbestrijding. De gasleiding moest eerst door Liander worden afgesloten voordat het bluswerk kon worden voltooid.

De brandweer schaalde om drie uur op naar ‘grote brand’ en er werd ook een NL Alert verstuurd vanwege de rookontwikkeling. Om tien voor zeven was het vuur ‘onder controle’. Daarna bleven de bluslieden nog tot tien uur aanwezig in de woning. Die is nu herkenbaar door een zwart gapend gat in de gevel. Bij andere appartementen is aan de buitenzijde geen schade te zien.

In een ruime omtrek werd mensen gevraagd om hun huizen te verlaten. In totaal ging het om twintig ontruimde woningen, waarvan de bewoners werden opgevangen bij de scouting verderop in Schieringen. De meeste omwonenden mochten later weer naar huis.

,,Momenteel zijn acht appartementen onbewoonbaar’’, vertelde AnneMarieke Voortman van verhuurder WoonFriesland gisteren. ,,De meeste mensen hebben onderdak gevonden bij vrienden en familie of in een hotel. Voor twee gezinnen met kinderen proberen we snel een alternatief te vinden. Voor de mensen die dit overkomt, is het natuurlijk buitengewoon ingrijpend.’’

Gisterochtend was nog niet duidelijk of een deel van de appartementen binnen afzienbare tijd weer bewoond kan worden. ,,Eerst moet verder onderzoek gedaan worden’’, zegt Voortman. Lang niet alle bewoners van het langgerekte flatgebouw hebben overlast gehad. Sommigen sliepen gewoon door.

Volgens buurtbewoners was er het laatste jaar geregeld gedoe in en om de woning waarin de brand ontstond. WoonFriesland wil hier niet op ingaan.

 

<LC 29.03.22>

Lees verder
content image