Corporaties

Verhuurders

De Bewonersraad heeft een overlegovereenkomst met onderstaande verhuurders. In de overlegovereenkomst zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het overleg, adviesrecht, instemmingsrecht en nog veel meer zaken.

Huurt u bij één van onderstaande verhuurders en wilt u meer weten? Kies dan uw verhuurder voor meer informatie.

content image

Accolade Drachten

De Bewonersraad behartigt de belangen van de huurders van Accolade, vestiging Drachten.

content image

Elkien

De Bewonersraad behartigt de belangen van de huurders van Elkien, met uitzondering van de huurders in de stad Leeuwarden en Wytgaard. In de stad Sneek vertegenwoordigt De Bewonersraad alleen het complex Boschplein.

content image

WoonFriesland

De Bewonersraad behartigt de belangen van de huurders van WoonFriesland regio's Leeuwarden, Drachten, Burgum, Oosterwolde en Koudum.

content image

 

Woningstichting Weststellingwerf

De Bewonersraad behartigt de belangen van de huurders van Woningstichting Weststellingwerf. 

content image

 

Wonen Noordwest Friesland

De Bewonersraad behartigt de belangen van de huurders van Wonen Noordwest Friesland.

content image

 

Thús Wonen

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (HDBF) behartigt de belangen van de huurders van Thús Wonen. 

content image

 

Estea Capital

Beleggingsspecialist in zorgvastgoed 

content image

 

 

VSN nv

VSN is een professionele vermogensbeheerder die investeert in verhuurde woningen op de Nederlandse markt met als doel een goed en gedegen rendement voor haar particuliere beleggers te realiseren.

content image