Corporaties

Corporaties

De Bewonersraad heeft een overlegovereenkomst met onderstaande verhuurders. In de overlegovereenkomst zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het overleg, adviesrecht, instemmingsrecht en nog veel meer zaken.

Huurt u bij één van onderstaande verhuurders en wilt u meer weten? Kies dan uw verhuurder voor meer informatie.

content image

Accolade Drachten

De Bewonersraad behartigt de belangen van de huurders van Accolade, vestiging Drachten.

content image

Elkien

De Bewonersraad behartigt de belangen van de huurders van Elkien, met uitzondering van de huurders in de stad Leeuwarden en Wytgaard. In de stad Sneek vertegenwoordigt De Bewonersraad alleen het complex Boschplein.

content image

WoonFriesland

De Bewonersraad behartigt de belangen van de huurders van WoonFriesland regio's Leeuwarden, Drachten, Burgum, Oosterwolde en Koudum.

content image

Woningstichting Weststellingwerf

De Bewonersraad behartigt de belangen van de huurders van Woningstichting Weststellingwerf. 

content image

Wonen Noordwest Friesland

De Bewonersraad behartigt de belangen van de huurders van Wonen Noordwest Friesland.

content image

Thús Wonen

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (HDBF) behartigt de belangen van de huurders van Thús Wonen. 

content image