Corporaties: 80.000 huizen duurzaam maken

Geen drieduizend huizen duurzaam maken, maar het totale bestand van tachtigduizend huurwoningen. Dat is wat de Friese woningcorporaties willen, zegt Accolade. De elf corporaties in Friesland hebben hierover samen om tafel gezeten, zegt directeur-bestuurder Klaas Groenveld van Accolade. Samen bezitten ze zo’n tachtigduizend woningen.

De corporaties willen nadenken over ‘modules’ die zij kunnen aanbieden om groepen woningen aan te pakken en dat met de
provincie bespreken. In het meest ideale geval wordt de verduurzaming van het totale woningbestand in één keer aangepakt:
de huurwoningen van corporaties, de bestanden van commerciële verhuurders en koopwoningen. Dat drukt de kosten.
Dat idee is door de provincie in januari op tafel gelegd bij Accolade, Elkien en drie grote Friese bouwbedrijven, zegt Groenveld.
Gedeputeerde Michiel Schrier bevestigt dat. Volgens hem past zo’n aanpak het beste bij wat de rijksoverheid wil. Hoe groter de
massa, hoe meer de kosten te drukken zijn. Schrier wil uiterlijk voor de zomer aan provinciale staten kunnen melden hoe het verder gaat met de eerste versie van de Fryske Deal. Als dan formeel blijkt dat die van de baan is, kunnen de beschikbare miljoenen anders aangewend worden, maar nog wel steeds voor verduurzaming van de Friese vastgoedsector.

De verduurzaming van de woningen zal tientallen jaren in beslag nemen en is een kostbare aangelegenheid. Alleen al voor de
bijna zestienduizend woningen van Accolade betekent dit volgens Groenveld een investering van honderden miljoenen euro’s.