Corporaties kampen met tekorten

Corporaties hebben te weinig geld voor de bouw van
betaalbare huurwoningen. Voor de elf sociale verhuurders in
Friesland dreigt een tekort van 3 miljard euro.


Voor nieuwbouw in Friesland gaapt een gat van 3 miljard euro
Dit blijkt uit het onderzoek Opgaven en Middelen , dat is uitgevoerd in opdracht van
drie ministeries – Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën – en de
koepel van woningcorporaties Aedes. Voor heel Nederland zal het tekort voor de
komende vijftien jaar oplopen tot zo’n 30 miljard euro. Dat is een kwart van alle
geraamde investeringen tot 2035.
De sector moet bijvoorbeeld veel geld steken in het op peil houden van zijn
woningvoorraad. Ieder jaar moeten de corporaties zo’n 25.000 huurhuizen
bijbouwen en dat aantal loopt uiteindelijk zelfs op naar 60.000 op jaarbasis. De
totale investeringssom voor Nederland komt dan op ongeveer 116 miljard euro te
liggen.
Bovendien ligt er de opdracht om al die woningen per 2050 van het aardgasnet te
koppelen. Volgens de onderzoekers is die opgave onder de huidige financiële
omstandigheden onmogelijk. De corporaties zien hun kosten voor rente,
belastingen, onderhoud en beheer sneller stijgen dan hun huuropbrengsten.
De verhuurbedrijven moeten bovendien steeds meer investeren in vaak nauwelijks
rendabele projecten. De verhuurderheffing, die de sector inmiddels 10 miljard euro
heeft gekost, wordt als ,,grootste boosdoener’’ gezien.
De Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) noemt de uitkomsten van het
onderzoek zorgwekkend. De elf aangesloten corporaties zien de komende jaren al
een gat van 500 miljoen opdoemen. VFW-voorzitter Rein Swart, tevens
bestuursvoorzitter van Accolade, doet een prangend beroep op de politiek.
,,We verhuren betaalbare huizen aan de mensen met het minste geld in de
samenleving’’, zegt Swart. ,,Het is toch raar dat daar de zwaarste lasten komen te
liggen.’’

Hij vreest voor de leefbaarheid in bepaalde wijken van vooral de grotere kernen in
onze provincie, als die verhuurderheffing niet wordt aangepast. ,,Als wij niet
kunnen bouwen, komt de beschikbaarheid van woningen onder druk te staan’’,
aldus Swart. ,,Dat speelt hier op het platteland misschien nog wat minder, maar
zeker in de grotere steden zul je dat zien.’’