‘Corporaties kunnen verduurzaming niet aan’

Woningcorporaties kunnen het financieel niet aan omhun woningen in 2030 zodanig aan te passen dat ze gemiddeld energielabel A hebben. Dat staat in een nieuw rapport van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De conclusie betekent een tegenvaller voor
politici in Den Haag, die alleen al wegens het Klimaatakkoord soms erg ambitieuze scenario's voor ogen hebben.

Het WSW, dat beoordeelt of investeringen die corporaties willen doen financieel verantwoord zijn, rekende uit dat alle corporaties
samen de komende vijf jaar 6,9 miljard extra moeten lenen als ze in 2030 gemiddeld op energielabel A willen zitten. Voor 55
corporaties zijn de benodigde extra investeringen niet haalbaar. Bij 27 corporaties is het zelfs de vraag of zij de investeringen die
zij al gepland hebben in verduurzaming kunnen waarmaken.