Corporaties maken winst, 10% huurverlaging

'Woningcorporaties maken forse winsten op verhuur'. Dat zegt de Woonbond. Gemiddeld zouden corporaties een winst van 23 procent in de afgelopen jaren maken. Per jaar gaat het om 1.500 euro per huurwoning. De gemiddelde maandelijkse huurprijs ligt op zo'n 535 euro.” De Woonbond pleit daarom voor 10 procent huurverlaging.

Reactie van De Bewonersraad
“In Friesland liggen de cijfers anders”, zegt Frank van den Broek, algemeen directeur van huurdersvereniging De Bewonersraad. “De Woonbond ziet vooral toe op de belangen van huurders in midden en west-Nederland, waar corporatiehuur vele malen duurder is dan in Friesland. We kennen wel corporaties in Friesland die over een groot investeringsvermogen beschikken. Wij vinden als Bewonersraad dat dergelijk vermogen besteed moet worden aan het energetisch verbeteren van huurwoningen om deze aan te passen aan de energie-eisen van deze tijd. Friesland kent een relatief groot aantal woningen met een slecht energielabel van F of G. De opgave van bijna alle Friese corporaties zit vooral op het binnen een klein aantal jaren verbeteren van de labels naar C of B en vervolgens door te stomen naar A en alles daarboven. Als een woning zuiniger is met energie, komt dat de huurder ten goede. Onze stelling is dat de huurprijs nu plus de energiekosten van nu samen nooit meer mogen vormen dan de woninglasten, als de woning energetisch is aangepast.”

10% huurverlaging lost kwaliteit Friese huurwoningen niet op
De Woonbond roept om een 10% huurverlaging. Frank van den Broek: “Als dat in Friesland zou plaatsvinden, wat niet nodig is omdat de gemiddelde huurprijs in Friesland aanzienlijk lager ligt dan in de rest van Nederland, zou de kwaliteit van de woningen niet verbeteren. Voor de Friese huurders gaat het veel meer om die kwalitatieve verbeteringen dan een 10% verlaging en vervolgens blijven zitten met dezelfde lage kwalitatief woningen.”

Meer inzet corporaties op investeren
“Wij vinden wel dat sommige corporaties harder kunnen investeren dan ze doen. Er is op zichzelf een enorm financieel vermogen beschikbaar om te gebruiken voor die energetische verbeteringen. Maar dat zien wij lang niet altijd even maximaal of even snel gebruikt.”


Andere reacties vanuit Friesland

WoonFriesland laat in een reactie weten dat men de eenzijdige berichtgeving van de Woonbond betreurt. De Woonbond spreekt van een waardestijging van het vastgoed en grote winsten. “De waardestijging van ons vastgoed is echter een ‘papieren’ waardestijging. Dat geld zit ‘in stenen’ en kunnen we niet gebruiken voor investeringen. Het overige resultaat investeren wij direct in het comfortabeler en energiezuiniger en duurzamer maken van onze woningen”, aldus directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra.