Corporaties zijn boos op het rijk: heffing dupeert huurder

De verhuurderheffing kost de Friese wooncorporaties ruim 40 miljoen euro, geld dat niet geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld nieuwbouw. Ze maken massaal bezwaar bij het rijk.

De heffing, een belasting over de WOZ-waarde van huurwoningen, is in 2013 ingevoerd om de crisis in de overheidsfinanciën op te lossen. Intussen is er een woningmarktcrisis ontstaan. De woningnood neemt toe en de kosten voor huisvesting stijgen. ,,Het gaat om meer dan twee maanden huur per huurder die rechtstreeks in de staatskas vloeit en waar mensen niks voor terug krijgen. Hiermee wordt huurders
onrecht aangedaan. Daarom hebben we besloten dat we allemaal bezwaar gaan maken bij het rijk’’, zegt Harro Eppinga, bestuurder van woningcorporatie Elkien, na een overleg donderdagmorgen met de Vereniging van Friese Woningcorporaties. Die hebben samen 62.000 huurders in hun bestand.

De corporaties maken zich vooral zorgen over de lange termijn. ,,Deze heffing gaat ten koste van onze ambities in krimpgebieden, sloop en vervangende nieuwbouw, van investeringen in duurzaamheid, het betaalbaar houden van huren en investeringen in kwetsbare buurten in grotere steden, zoals Heechterp-Schieringen en het Eiland in Sneek.’’

WoonFriesland stelde eerder deze week al dat de heffing ten koste gaat van noodzakelijke investeringen in onderhoud, verduurzaming, kwaliteitsverbetering, nieuwbouw en leefbaarheid. ,,Het gaat om meer dan twee maanden huur per huurder. Voor 11,1 miljoen euro
kunnen we jaarlijks ruim 60 extra nieuwbouwwoningen bouwen of bij zo’n 450 huizen extra kwaliteitsverbeteringen doorvoeren. Dan komt dit geld echt ten goede aan onze huurders. Nu niet’’, zegt directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra.