Dag van kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen

30 januari was de dag van de kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart a.s. Tot 17.00 uur hadden partijen de gelegenheid om hun kandidaatlijst in te leveren bij de Kiesraad.

Partijen moeten een minimum van 580 steunbetuigingen in 20 kiesdistricten halen. In december maakte de Kiesraad bekend dat een recordaantal van 81 partijen wilde meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken besloot om het stembiljet aan te gaan passen, omdat daar nu maar 32 op kunnen. Misschien is dit niet nodig. Want volgens een artikel in het Algemeen Dagblad op 28 januari jl. zouden 30 van de 66 nieuwe partijen afhaken, omdat zij de vereiste steunbetuigingen niet weten te halen.

De Kiesraad checkt nu of de benodigde aantallen steunverklaringen zijn gehaald en of de kandidatenlijst klopt. Mocht dat niet zo zijn, dan heeft de betreffende partij nog tot 3 februari 15:00 uur de tijd om ontbrekende stukken in te leveren.

De definitieve kandidatenlijst van partijen wordt binnenkort verwacht.