DAMWALD | Geen mediator Dantumadiel en Noardeast

Er komt geen onafhankelijke intermediair om te praten over de ambtelijke samenwerking tussen Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.
Daar had het CDA in een mede door de FNP en VVD gesteunde motie om gevraagd naar aanleiding van het voornemen van het college van Dantumadiel om vanaf 2021 geen gebruik meer te maken van een deel van de dienstverlening van Noard-east-Fryslân. Met deze centrumgemeente deelt Dantumadiel sinds begin 2019 het ambtenarenapparaat. Dantumadiel is ontevreden over een deel van de geleverde diensten.

De oppositiepartijen vroegen zich af of het college, ook gezien de huidige slechte financiële positie met die stap niet te hard van stapel liep. Zeker omdat Noardeast-Fryslân met een afkoopbedrag kwam tussen de 2,6 en 3,2 miljoen euro. Volgens wethouder Rommy Kempenaar zijn die bedragen volslagen uit de lucht gegrepen en wacht het college nog op een onderbouwing. Bovendien hoeft Dantumadiel voor diensten die ze niet meer afneemt, ook niet meer te betalen.
Thea Smit van de ChristenUnie vond het inhuren van een mediator een verkeerd signaal richting Noard-east-Fryslân. ,,Dan is it krekt oft dit kolleezje hielendal gjin fertrouwen mear yn it oerlis mei Noardeast-Fryslân hat, wylst der noch yn in goede sfear mei elkoar oerlein wurdt.”
Volgens Hilda Zwart van Sociaal Links was de stap van het college een verstandige. ,,We merken dat we steeds meer moeten betalen, ook voor diensten waar we niet tevreden over zijn. Dan is het goed dat we een aantal taken zelf in de hand nemen.”

(fd 27-05)