DAMWÂLD | Nijewei

Met de huurders van de 16 woningen aan de Nijewei zijn na twee bewonersavonden de individuele gesprekken gestart. Huurders geven tijdens het gesprek aan of ze kunnen instemmen met het voorstel om de woningen te slopen, middels een overeenkomst. Huurders die terugkeren, houden invloed op de terug te bouwen woningen en zoveel mogelijk hun eigen plek.

Op verzoek van de huurders heeft de regiomanager diverse gesprekken bijgewoond.

Inmiddels heeft een ruime meerderheid ingestemd met sloop/nieuwbouw. De Bewonersraad heeft positief advies gegeven.