De Bewonersraad

De Bewonersraad

De Bewonersraad is in 1993 door 28 huurders opgericht en behartigt de belangen van bijna 30.000 leden. De leden wonen in 18 gemeenten in Friesland en huren een woning van één van de corporaties.

De Bewonersraad heeft haar kantoor in Leeuwarden. Het uitgebreide werkgebied is onderverdeeld in zes regio's. Deze regio's worden geleid door drie regiomanagers die in dienst zijn van De Bewonersraad.

De Bewonersraad werkt samen met vele partijen in de provincie.

content image