De Bewonersraad boos over discriminerend woonwagenbeleid Smallingerland

De besluitvorming over het aantal en de plaats van nieuwe staanplaatsen voor woonwagenbewoners in Smallingerland is een soap. Bovendien riekt het naar discriminatie.
(de Drachtster Courant berichtte daarover)