De Bewonersraad in actie

AKKRUM | opstapje berging

22-06-2017

Een huurder van de Sinnebuorren/Akkrum belde met de Telefonische Hulpdienst van De Bewonersraad met de vraag of een opstap naar de berging meer dan 17 cm hoog mag zijn. De woningen zijn net opgeleverd.
Officieel is dit hoogteverschil geen gebrek. Toch is contact gezocht met Elkien, omdat betreffende huurder een scooter heeft en deze hierdoor vanwege z’n handicap zelf niet uit de berging kan krijgen. Elkien heeft samen met Van Wijnen voor een uitstekende oplossing gezorgd.
De betreffende huurder is daarover erg tevreden en bedankt ons ook voor onze inzet.

Lees verder

LEEUWARDEN | Woningverbetering flats Huizum-west

08-11-2016

Met zonnepanelen, centrale verwarming en nieuwe toiletten, douches en keukens worden 198 flats in Huizum-West bij de tijd gebracht. Het gaat om portiekwoningen van WoonFriesland, o.a. de Jan van Scorelstraat, die rond 1953 zijn gebouwd. Op 7 november werden de bewoners nader geïnformeerd. De regiomanager van De Bewonersraad was hier op verzoek van de bewoners bij aanwezig. 
Huurders gaan per maand een netto huurverhoging van 20 euro betalen. De energielasten zullen naar verwachting met 20 procent dalen, de huur van geisers en gaskachels vervalt. 

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Balkons van 40 flatwoningen afgesloten

02-11-2016

De balkons van veertig flatwoningen aan de Curaçaostraat in de wijk Nijlân zijn afgesloten. Corporatie WoonFriesland zegt de veiligheid niet te kunnen garanderen. WoonFriesland stelt de komende weken onderzoek in naar identieke balkons in de naaste omgeving: Curaçaostraat, Antillenweg, Marijkestraat en Prinsesseweg. 

De betrokken bewoners zijn op de hoogte gebracht. Zij hebben het advies gekregen geen gebruik te maken van hun balkon.

Heeft u hierover vragen?
Over uw rechten of andere zaken kunt u contact opnemen met onze Hulpdienst, tel. 058 - 216 5457, hulpdienst@debewonersraad.nl of via de chat op de website.

Lees verder

LEEUWARDEN | WoonFriesland knapt 198 goedkope woningen op

01-11-2016

LEEUWARDEN - WoonFriesland gaat 198 flatwoningen in de wijk Huizum-West in Leeuwarden opknappen in plaats van sloop/nieuwbouw. WoonFriesland zal de huurders volgende week maandag, dinsdag en donderdag over de bijzonderheden van de woningverbetering inlichten. Lees hier het complete artikel in de LC van vandaag.

Medewerkers van De Bewonersraad zijn op alle informatieavonden aanwezig. U kunt altijd contact met ons opnemen.

Lees verder

GORREDIJK | Heerenacker

31-10-2016

Vorige week woonde één van onze regiomanagers op verzoek een bewonersavond bij over het transformeren van woningen aan de Heerenacker naar een 'Nul op de meter' woning volgens het Fijn Wonen concept.

De bijeenkomst was in een huiskamerzetting in de zichtwoning aan de Ra’anana. De bewoners zijn in kleine groepen voor één van de vijf bijeenkomsten uitgenodigd.

Op de avond waarbij onze regiomanager aanwezig was, waren de bewoners positief over het aanpakken van de woningen. Wellicht ook omdat een aantal woningen in de straat al is aangepakt.

Er komen nog vervolggesprekken met de bewoners. Uiteindelijk moet 70% akkoord gaan met de voorgestelde woningverbetering met bijbehorend prijskaartje.

Lees verder

WOLVEGA | W. Lodewijkstraat

27-10-2016

Aan de W. Lodewijkstraat staan 20 duplexwoningen. In hetzelfde gebied staan ook nog een 2-onder-1 kapwoning aan de Frisostraat en de oude Mavo.
In april 2016 zijn de bewoners uitgenodigd door Wst. Weststellingwerf om het voornemen tot sloop en nieuwbouw te verkennen. Hoe denkt men over slopen en nieuwe woningen terugplaatsen?

Ondanks het prijsverschil tussen de bestaande woning en de nieuw te bouwen woning hebben huurders begrip voor het voorstel tot sloop van de woning. Vooral de duplexwoningen zijn dan wel goedkoop, maar de kwaliteit past daar ook bij. De woning is erg klein en het leefklimaat in de woningen is niet geweldig. De woningen worden voornamelijk bewoond door jongeren.

Het Sociaal Pakket biedt kansen om met urgentie en huurgewenning een stap te maken in de wooncarrière. Eind mei volgde een tweede avond om samen met de bewoners concretere plannen voor nieuwbouw en sloop te bespreken.

 

Oktober 2016 | Inmiddels zijn de individuele gesprekken achter de rug en heeft maar liefst 100% van de bewoners ingestemd met sloop. Vanzelfsprekend heeft dit geleid tot een positief advies van De Bewonersraad.

De eerste huurders hebben inmiddels al een andere woning betrokken, het project zal gefaseerd uitgevoerd gaan worden.

Lees verder

DE WESTEREEN EN KOLLUMERZWAAG | Vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen

27-10-2016

Voor De Westereen en Kollumerzwaag is met Thús Wonen een aanvulling afgesproken op het Sociaal Pakket bij sloopmaatregelen en renovatie.

In de herstructureringsgebieden Tsjerkestrjitte te Kollumerzwaag en de vijf deelgebieden in De Westereen bleek dat door de huurders zelf veel was geïnvesteerd in en om de woning. Vele ‘Zelf Aangebrachte Voorzieningen’ (ZAV), vaak van goede kwaliteit, bleken echter niet aangebracht te zijn volgens het bestaande ZAV-beleid van Thús Wonen.
Op basis van huisbezoeken en bewonersavonden bleek het voor de huurders van groot belang helderheid te krijgen over vergoedingen voor hun ZAV. Zelfs een voorwaarde om al dan niet mee te werken met het door de corporatie voorgenomen herstructureringsplan.

Hulp van De Bewonersraad
De Bewonersraad heeft daarop kunnen aanschuiven bij de werkgroep van Thús Wonen. Met deze bijzondere samenwerking zijn binnen de adviesprocedure alsnog spelregels opgesteld. Zo hoefde het proces geen vertraging op te lopen, in het belang van de huurders.

Wijbenga makelaars treedt op als taxatiebureau. Men taxeert de waarde van de zelf aangebrachte voorzieningen en kijkt ook naar de kosten voor demontage, herplaatsing of vervanging van de ZAV. Deze werkwijze wordt nader toegelicht op de bewonersavonden en in een brief naar de bewoners. Eind november / half december volgt de tweede bewonersavond.

Lees verder

GORREDIJK | Jan Eisingastraat

24-10-2016

Elkien gaat totaal 52 woningen aan de Jan Eisingastjritte en de Loaijersstjitte in Gorredijk vernieuwen. Op 4 juli jl. is de tweede bewonersavond daarover georganiseerd, waar volgens het 'protocol herstructurering' ook de regiomanager van De Bewonersraad bij aanwezig was. 

In oktober 2016 krijgen de betreffende bewoners van 'fase 1' (rood) een huisbezoek van Elkien. De regiomanager van De Bewonersraad heeft op verzoek van een huurder een huisbezoek bijgewoond.
Wanneer 70% of meer van de betreffende huurders akkoord gaat met de plannen, kan het Sociaal Pakket van toepassing worden.

Voor 'fase 2' (groen) wacht men 2016 af. In 2017 wordt gestart met de huisbezoeken. 

Lees verder

Staanplaatsen woonwagens in Smallingerland

23-10-2016

In 2015 is Woonwagenbelang Smallingerland (WBS) opgericht met als doel extra staanplekken te realiseren voor woonwagenbewoners in de gemeente Smallingerland.

WBS heeft met de gemeente een verkenning uitgevoerd om de behoefte te onderzoeken. Hieruit bleek dat er inderdaad extra noodzaak is voor plaatsen. Inmiddels lopen er nu overleggen met gemeente en WoonFriesland, die in de gemeente de huidige staanplaatsen verhuren, om extra staanplaatsen te realiseren. 

Lees verder

Geen vergoeding voor schade bij asbestsanering?

10-10-2016

De Telefonische Hulpdienst ontving een klacht van een mevrouw die asbest zou moeten laten verwijderen in haar gang. Ze zou geen financiële vergoeding krijgen om de vloer na de asbestsanering weer van nieuw laminaat te voorzien. 
Mevrouw gaf aan dat ze uberhaupt niet aan de asbestsanering wil meewerken omdat ze het nut er niet van in ziet. Het ligt er al zo lang, en het ligt onder de vloerbedekking.
De vraag is dan of het hechtgebonden is (waardoor het niet zomaar vrijkomt) of niet. De Telefonische hulpdienst adviseert de huurder om te bellen met Thús wonen om erachter te komen waar het nu precies over gaat. 
Vevolgens blijkt dat de huurders in maart jl. een nieuwsbrief hebben ontvangen van de verhuurder waarin staat dat huurders niet verplicht zijn om het asbest te laten verwijderen. Met deze brief heeft mevrouw het voorelkaar gekregen om voor haarzelf en haar buren de asbestverwijdering uit te stellen tot het moment van nieuwe verhuring.

Lees verder
content image