De Bewonersraad neemt het initiatief om de belangen van huurders die huren bij commerciele verhuurders beter te beschermen.

De Bewonersraad neemt het initiatief om de belangen van huurders die huren bij commerciele verhuurders beter te beschermen. Te beginnen in de gemeente Leeuwarden.

Huurders van woningen in de commerciele sector moeten meer bescherming krijgen over alles wat speelt binnen huren en wonen. Dit vindt de Bewonersraad.
Kwaliteit ten opzichte van kosten van wonen en de betaalbaarheid van het verduurzamen van woningen in de commerciele huurmarkt zijn  belangrijke onderwerpen waar ook deze huurders mee te maken krijgen. Daar staat maar weinig medezeggenschap richting verhuurders tegenover. Bovendien bestaat er nauwelijks geregeld overleg tussen deze huurders, hun verhuurders en de gemeenten. Van een periodiek overleg tussen deze partijen, zoals voor de volkshuisvesting is voorgeschreven in de Woningwet van 2015, is al helemaal geen sprake.

De Bewonersraad is een invloedrijke huurdersvereniging en werkt al jaren intensief samen met vele corporaties en bijna alle gemeenten in Friesland. Wij nodigen huurders en huurdersgroepen binnen de commerciele verhuurmarkt uit samen met ons een platform in te richten, waarmee hun belangen op breed georganiseerde wijze behartigd kunnen worden. Gezamenlijk en individueel. Jegens verhuurders en gemeenten. De Bewonersraad nodigt huurdersgroepen en individuele huurders uit contact ons op te nemen.

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland heeft bijna 31.000 leden in heel Friesland en is gevestigd in Leeuwarden.