De informatiebijeenkomsten weer van start!

De Bewonersraad organiseert ook dit jaar voor haar leden op vele plekken in Friesland informatiebijeenkomsten. De uitnodiging voor het bijwonen van zo'n bijeenkomst vindt u binnenkort in uw brievenbus.

Onderwerpen
De Bewonersraad let in het belang van de huurders sterk op onderwerpen als betaalbaarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van huurwoningen. Deze onderwerpen vormen een onderdeel van de prestatieafspraken die de gemeente ieder jaar maakt met de corporaties en de huurdersverenigingen. Wij willen graag met u in gesprek om uw mening goed mee te kunnen nemen in het overleg met gemeenten en corporaties.

Ander onderwerp is de communicatie en relatie tussen u als huurder en de corporatie. Meestal gaat dit goed, maar soms verloopt dit moeizaam. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn en hoe goed is de communicatie tussen huurder en verhuurder? Wat verwacht u hiervan? En zijn er verbeterpunten te benoemen?

Uiteraard hoort De Bewonersraad graag uw zienswijze en ervaringen. Samen staan we sterk, nietwaar?


Daarom nodigen wij u ook dit jaar weer van harte uit om één van onderstaande informatiebijeenkomsten bij te wonen.
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u er ook voor kiezen om de bijeenkomst in een andere plaats bij te wonen. Klik hier voor het overzicht van de bijeenkomsten (NB: u kunt het schema vergroten door de zoomtoots op uw toetsenbord of door de Ctrl-toets in te drukken, tegelijkertijd met de scrollfunctie van uw muis).