De Jonge wil met ‘meer regie’ de woningmarkt uit het slop trekken

De compleet vastgelopen woningmarkt moet met ‘meer regie’ vanuit de overheid uit het slop worden getrokken.

Die belofte deed minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) op 27 januari tijdens zijn eerste debat met de Tweede Kamer over zijn nieuwe portefeuille. ,,Misschien is er te lang geloof geweest dat de markt het probleem zou oplossen en is de rol die de overheid speelt te klein gemaakt.”

Voor het eerst debatteerde De Jonge met de Tweede Kamer over de woningmarkt. Tot 2030 moeten er ongeveer een miljoen woningen extra gebouwd worden om wat te doen aan de enorme huizenschaarste. „Een hernieuwde kennismaking”, noemde De Jonge het debat.

Er werd direct gewaarschuwd dat hij niet te lang van stof moest zijn. De gesprekken die de CDA-bewindsman de afgelopen weken heeft gevoerd, leveren hem naar eigen zeggen een nadrukkelijke opdracht op: regie pakken. „Om huurders te beschermen, woningen te bouwen, maar ook voor ruimtelijke ordening.”

Volgens de minister is er een kentering nodig. „Volkshuisvesting moet weer een taak van de overheid zijn. Als de overheid geen regie neemt in tijden van schaarste geldt het recht van de sterksten.” Gevolg daarvan is volgens hem dat andere mensen in de knel komen.

De bewindsman ziet dat er veel is misgegaan. „Er is te weinig gebouwd, migratie speelt een rol, net als kleinere gezinnen en vergrijzing. Daarop is onvoldoende geanticipeerd.” De Jonge mikt op 100.000 nieuwe woningen per jaar en wil ook duidelijk sturen op voor wie er wordt gebouwd. De Jonge waarschuwt wel dat het een zaak van de lange adem wordt om iedereen aan een betaalbare woning te helpen. „Het duurt lang, er is niet slechts één oplossing voor alle problemen.’’

 

<LC 28.01.22>