De plannen van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten

Provincie staat onbeperkt bouwen in kernen toe. Oppositie ziet nog veel open einden in plannen nieuw provinciebestuur.
De plannen van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten werden gisteren gepresenteerd aan de boorden van de Hegemer Mar.

Binnen de bebouwde kom mogen dorpen en steden de komende jaren onbeperkt bijbouwen. De provincie legt geen beperkingen op.
De bouw is wel afhankelijk van goedkeuring door gemeenten, stelt de nieuwe provinciale coalitie van CDA, PvdA, VVD en FNP. Voorwaarde is ook dat provincie en gemeenten eerst afspraken maken over uitbreiding van kernen. Volgens statenlid Sijbe Knol (FNP) is er in heel veel plaatsen binnen de bebouwde kom bouwruimte. Mensen moeten daarom in hun eigen dorp kunnen blijven wonen als ze huisvesting zoeken die op hun persoonlijke situatie toegesneden is. Maar gemeenten en woningcorporaties gaan over de hoeveelheid huizen.