DE WESTEREEN EN KOLLUMERZWAAG | Vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen

Voor De Westereen en Kollumerzwaag is met Thús Wonen een aanvulling afgesproken op het Sociaal Pakket bij sloopmaatregelen en renovatie.

In de herstructureringsgebieden Tsjerkestrjitte te Kollumerzwaag en de vijf deelgebieden in De Westereen bleek dat door de huurders zelf veel was geïnvesteerd in en om de woning. Vele ‘Zelf Aangebrachte Voorzieningen’ (ZAV), vaak van goede kwaliteit, bleken echter niet aangebracht te zijn volgens het bestaande ZAV-beleid van Thús Wonen.
Op basis van huisbezoeken en bewonersavonden bleek het voor de huurders van groot belang helderheid te krijgen over vergoedingen voor hun ZAV. Zelfs een voorwaarde om al dan niet mee te werken met het door de corporatie voorgenomen herstructureringsplan.

Hulp van De Bewonersraad
De Bewonersraad heeft daarop kunnen aanschuiven bij de werkgroep van Thús Wonen. Met deze bijzondere samenwerking zijn binnen de adviesprocedure alsnog spelregels opgesteld. Zo hoefde het proces geen vertraging op te lopen, in het belang van de huurders.

Wijbenga makelaars treedt op als taxatiebureau. Men taxeert de waarde van de zelf aangebrachte voorzieningen en kijkt ook naar de kosten voor demontage, herplaatsing of vervanging van de ZAV. Deze werkwijze wordt nader toegelicht op de bewonersavonden en in een brief naar de bewoners. Eind november / half december volgt de tweede bewonersavond.