DE WESTEREEN | S. Levystraat, S. Boukestraat e.o.

Het gaat hier om de aanpak van vijf deelgebieden met in totaal 114 woningen.

In april 2016 is Thús Wonen gestart om de huurders van 114 adressen, verdeeld over 5 deelgebieden, te informeren over de plannen van sloop en vervangende nieuwbouw (2017-2022).

De regiomanager van De Bewonersraad was bij alle vijf bijeenkomsten aanwezig voor uitleg over de rechten en plichten van huurders. Voor velen pittige bijeenkomsten. Het gaat tenslotte over ‘je thús’ en woontoekomst. Er volgt meer overleg om uiteindelijk, via individuele gesprekken en advies van De Bewonersraad, te beoordelen of er voldoende daagvlak is (70% meerderheid) voor de plannen.