Deelnemen

content image

Ledenraad

De Ledenraad vertegenwoordigt de ruim 30.000 leden van De Bewonersraad en is het hoogste orgaan van de vereniging. De Ledenraad wordt 1x in de vier jaar gekozen en komt 4x per jaar bijeen om het verenigingsbeleid te bespreken en vast te stellen. 

>>

content image

Ledenenquetes

In plaats van de 'grote ledenenquête' die in het verleden gebruikelijk was, gebruikt De Bewonersraad tegenwoordig beknoptere ledenenquêtes over de rol en positie van De Bewonersraad en specifieke onderwerpen. 

>>

content image

Regioraad

De Regioraad wordt gekozen uit de leden (eenmaal per vier jaar). Verspreid over Friesland zijn er vijf regioraden met totaal ca. 110 leden. Drie keer per jaar hebben de regioraden een gezamenlijk overleg. Alle belangrijke lokale zaken worden op deze vergaderingen besproken. 

>>

content image

Digitaal klantenpanel

Om te horen wat de ruim 30.000 leden vinden van allerlei zaken, maakt De Bewonersraad gebruik van diverse kanalen om de leden te bereiken. Leden kunnen hun mening of hun vragen o.a. kenbaar maken via het digitaal klantenpanel. 

>>

content image

Bewonerscommissie

De Bewonersraad ondersteunt bewonerscommissies - financieel en met kennis.
Dit kunnen tijdelijke bewonerscommissies zijn bij herstructureringen of vaste bewonerscommissies die regelmatig overleg voeren met de verhuurder.

>>

content image

Lid worden

Bent u huurder van een huurwoning van Accolade, Elkien, Estea, Thús Wonen, VSN, Wonen Noordwest Friesland, Woningst. Weststellingwerf of WoonFriesland maar nog geen lid van De Bewonersraad? Word lid en vul het aanmeldformulier in.

>>

content image