Definitieve nieuwbouwplannen voor Ds. van der Tuukstraat en Ds. Reitsmastraat

De bewoners van de Ds. van der Tuukstraat en Ds. Reitsmastraat hebben de definitieve nieuwbouwplannen voor hun woningen gepresenteerd gekregen. Er zullen 24 woningen gesloopt worden en vervangen worden door 20 gezinswoningen met twee of drie slaapkamers en levensloopbestendige woningen. Alle woningen worden een 2^1 kap woning. De plannen zijn enthousiast ontvangen door de bewoners.

Vooral voor het levensloopbestendige type is meer vraag dan er in het plan ingetekend staan. Wst. Weststellingwerf heeft aangegeven hier soepel mee om te gaan en dat er geschikt kan worden in de aantallen per woningtype.

 

In maart en april zullen de individuele gesprekken gehouden worden, waarna De Bewonersraad aan zet is om een advies te verstrekken.

DRACHTEN | Riool-spaarpot verzacht woontaks

19-10-2020

Inwoners van Smallingerland krijgen volgend jaar in één klap een ozb-verhoging van 8 procent voorgeschoteld. Die pijn wordt meteen verzacht door een lagere rioolheffing.

De forse verhoging is de enige manier voor de gemeente om in 2021 een financieel tekort te voorkomen, aldus wethouder Felix van Beek gisteren in een toelichting op de nieuwe begroting. Als de ozb-stijging over vier jaar was uitgesmeerd, was Smallingerland in elk geval de komende twee jaar in het rood beland.
Toch zullen de woonlasten voor veel inwoners op niveau blijven, zegt Van Beek, omdat de gemeente de hogere ozb compenseert met het verlagen van de rioolheffing. De eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van 250.000 euro zal zo op vrijwel dezelfde kosten uitkomen als nu. Is de WOZ lager, dan is het voordeel voor de burger groter. Wie meer WOZ betaalt, komt juist iets slechter uit de bus.

Het verlagen van de rioolbelasting is mogelijk doordat de gemeente simpelweg minder geld stopt in de onderhoudspot voor het riool. De conditie van de riolering is de komende jaren voldoende, zegt Van Beek. ,,Dat maakt het mogelijk de investeringen in de riolen te verlagen.” In combinatie met de hogere ozb levert het volgend jaar 1,1 miljoen euro op voor de gemeentekas. Zelfs dan komt Smallingerland in 2021 maar net in de plus uit. Drie jaar later laat de begroting alsnog een tekort zien van 2,5 miljoen euro. ,,Een forse tegenvaller”, aldus het college, zeker omdat er op dat moment al voor 15 miljoen euro is bezuinigd. ,,De balans is zoek”, zegt Van Beek. Hij wijst op de wegsmeltende algemene reserve van Smallingerland. ,,Die tendens moeten wij stoppen.” Eind 2019 was die reserve nog 30 miljoen. Door alle grepen in de pot om er bezuinigingen mee op te vangen, is daar eind 2024 mogelijk nog maar 10 miljoen van over.

Het in een keer verhogen van de ozb is maar één noodgreep om de eerste twee jaar wat financiële armslag te houden. Een ander is het doorschuiven van de kostenposten voor het nieuwe zwembad De Welle en sporthal De Drait. In het college keert geen vijfde wethouder terug: dat scheelt 125.000 euro. Parkeertarieven gaan eerst met 20 cent per uur omhoog, daarna jaarlijks met 10 cent. Onderhoud van bermen en fietspaden wordt versoberd, bestaande plannen voor bouw of renovatie van scholen en wegen gaan wel door. Er komt
toeristenbelasting, tot nu toe afwezig in Smallingerland. 

De minimuminkomens blijven buiten schot, op nadrukkelijk verzoek van de gemeenteraad. Wel geschrapt wordt er binnen de WMO: de gemeente gaat strenger indiceren en er wordt onderzocht of ritjes met het WMO vervoer naar ‘populaire’ bestemmingen gecombineerd kunnen worden.

Om volgend jaar een ,,robuuste” sluitende begroting te kunnen maken bepaalt Smallingerland binnenkort welke taken de gemeente nog kan en wil uitvoeren. Daarbij zal het ook gaan om de grootte van de eigen ambtelijke organisatie.

 

(LC 1710.2020)

Lees verder

DRACHTEN | Riool-spaarpot verzacht woontaks

19-10-2020

Inwoners van Smallingerland krijgen volgend jaar in één klap een ozb-verhoging van 8 procent voorgeschoteld. Die pijn wordt meteen verzacht door een lagere rioolheffing.

De forse verhoging is de enige manier voor de gemeente om in 2021 een financieel tekort te voorkomen, aldus wethouder Felix van Beek gisteren in een toelichting op de nieuwe begroting. Als de ozb-stijging over vier jaar was uitgesmeerd, was Smallingerland in elk geval de komende twee jaar in het rood beland.
Toch zullen de woonlasten voor veel inwoners op niveau blijven, zegt Van Beek, omdat de gemeente de hogere ozb compenseert met het verlagen van de rioolheffing. De eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van 250.000 euro zal zo op vrijwel dezelfde kosten uitkomen als nu. Is de WOZ lager, dan is het voordeel voor de burger groter. Wie meer WOZ betaalt, komt juist iets slechter uit de bus.

Het verlagen van de rioolbelasting is mogelijk doordat de gemeente simpelweg minder geld stopt in de onderhoudspot voor het riool. De conditie van de riolering is de komende jaren voldoende, zegt Van Beek. ,,Dat maakt het mogelijk de investeringen in de riolen te verlagen.” In combinatie met de hogere ozb levert het volgend jaar 1,1 miljoen euro op voor de gemeentekas. Zelfs dan komt Smallingerland in 2021 maar net in de plus uit. Drie jaar later laat de begroting alsnog een tekort zien van 2,5 miljoen euro. ,,Een forse tegenvaller”, aldus het college, zeker omdat er op dat moment al voor 15 miljoen euro is bezuinigd. ,,De balans is zoek”, zegt Van Beek. Hij wijst op de wegsmeltende algemene reserve van Smallingerland. ,,Die tendens moeten wij stoppen.” Eind 2019 was die reserve nog 30 miljoen. Door alle grepen in de pot om er bezuinigingen mee op te vangen, is daar eind 2024 mogelijk nog maar 10 miljoen van over.

Het in een keer verhogen van de ozb is maar één noodgreep om de eerste twee jaar wat financiële armslag te houden. Een ander is het doorschuiven van de kostenposten voor het nieuwe zwembad De Welle en sporthal De Drait. In het college keert geen vijfde wethouder terug: dat scheelt 125.000 euro. Parkeertarieven gaan eerst met 20 cent per uur omhoog, daarna jaarlijks met 10 cent. Onderhoud van bermen en fietspaden wordt versoberd, bestaande plannen voor bouw of renovatie van scholen en wegen gaan wel door. Er komt
toeristenbelasting, tot nu toe afwezig in Smallingerland. 

De minimuminkomens blijven buiten schot, op nadrukkelijk verzoek van de gemeenteraad. Wel geschrapt wordt er binnen de WMO: de gemeente gaat strenger indiceren en er wordt onderzocht of ritjes met het WMO vervoer naar ‘populaire’ bestemmingen gecombineerd kunnen worden.

Om volgend jaar een ,,robuuste” sluitende begroting te kunnen maken bepaalt Smallingerland binnenkort welke taken de gemeente nog kan en wil uitvoeren. Daarbij zal het ook gaan om de grootte van de eigen ambtelijke organisatie.

 

(LC 1710.2020)

Lees verder

LEEUWARDEN | plan tegen schulden: scheld ze kwijt

19-10-2020

Zaterdag was het Wereldarmoededag. Een goed moment om een plan uit de doeken te doen om de schuldenproblematiek aan te pakken, vonden drie Leeuwarders.

Allereerst een paar cijfers uit het nieuws van de afgelopen weken. Een op de vijf huishoudens in Nederland heeft risicovolle schulden. Een op de twaalf Friese huishoudens leeft in armoede. En een op de negen kinderen in Leeuwarden groeit op in armoede.
Alef Dekker (66) kent de cijfers en de problematiek. ,,De laatste tijd is hier meer aandacht voor. Eindelijk’’, zegt de Leeuwarder. ,,Dit is een groot probleem. Wij zien dat het oplossen van schulden een verdienmodel is geworden. Er gaan vele miljarden in om. Terwijl de resultaten zeer bescheiden zijn.’’

Hij spreekt ook namens stadsgenoten Nanne de Jong en Piet Meerdink. De drie noemen zichzelf ,,maatschappelijk actief en betrokken’’ en hebben ,,ervaring opgedaan’’ met mensen die in de schulden zitten. Volgens het drietal is er een heus ,,circus’’ ontstaan rond de schuldenproblematiek.
Met allerlei partijen - schuldeisers, incassobureaus, banken, bewindvoerders, kredietverschaffers, hulpverleners en cursusaanbieders - met hun eigen belangen.

,,Sommige incassobureaus gaan zonder enige scrupule te werk en vragen hoge rentepercentages’’, zegt Dekker. ,,Dit systeem lost voor de mensen met schulden niets op, maar levert anderen veel werk en geld.’’ Samen met De Jong en Meerdink heeft Dekker een plan bedacht. De drie spreken van ,,een radicale aanpak’’. Die klinkt evenwel simpel: zij willen schulden helemaal kwijtschelden, zodat mensen met een schone lei verder gaan. Aan het kwijtschelden kunnen wel een paar voorwaarden worden verbonden, zoals een traject naar school of (vrijwilligers)werk. Dit moet nog verder besproken en getoetst worden, zegt Dekker.

,,Wij hebben een nota gemaakt, een plan: SchuldenvrijLWD. Dit is het begin. Over de criteria - welke groepen precies, welk schuldbedrag, hoe lang leef je al in armoede - kunnen we in dit stadium nog geen uitspraak doen. Het moet een open dialoog zijn met personen, bedrijven en de overheid. Misschien komen die nog wel met andere randvoorwaarden, dat zou kunnen.’’

In Leeuwarden is volgens de drie ,,een politiek en sociaal klimaat ontstaan’’ waarin ruimte is voor hun aanpak. Bovendien wonen er relatief veel mensen met een uitkering of een laag inkomen. De gemeenteraad is nog niet betrokken. ,,Wij willen het niet meteen politiseren.
Het gaat nu ook meer om de banken, verzekeraars, vrijwilligersorganisaties en opleidingsinstituten. Daar willen wij open mee praten.’’

 

(lc 19.10.20)

Lees verder

Huren: lang wachten, duur uit ‘De huurder is onder Rutte slecht af’

19-10-2020

De wachttijd voor een sociale huurwoning is de afgelopen jaren flink toegenomen, huurprijzen zijn gestegen en huurders zijn fors meer kwijt aan woonlasten dan kopers.

Dat blijkt uit een analyse van de Woonbond van het huurbeleid van drie kabinetten onder leiding van premier Mark Rutte. ,,De huurder is onder Rutte slecht af’’, zegt directeur Zeno Winkels van de huurdersvereniging. ,,Het kabinetsbeleid was de afgelopen tien jaar gericht op een kleinere corporatiesector en meer commerciële verhuur. Daarvan zijn huurders de dupe geworden.’’

Cijfers laten zien dat huurders in 2009 nog zo’n 34 procent van hun inkomen aan woonlasten kwijt waren. In 2018 was dat ruim 38 procent. Voor huizeneigenaren daalde die ‘woonquote’ juist. Tussen 2010 en 2019 zijn de huurprijzen fors gestegen: bij sociale huur zo’n 26 procent en bij commerciële huur 44 procent. ,,Onder Rutte is het mogelijk geworden om in de vrije sector een tijdelijk huurcontract van twee jaar te geven’’, zegt Winkels. ,,Elke twee jaar kan een verhuurder iemand anders in zijn huis zetten, en daarbij zelf de nieuwe huurprijs betalen. Daardoor zijn er nu woekerprijzen, waardoor mensen met een middeninkomen helemaal geen huurhuis kunnen krijgen.’’

De Woonbond pleit ervoor dat het puntenstelsel, waarmee de huurwaarde van een sociale huurwoning kan worden bepaald, ook voor de vrije sector gaat gelden, zodat huurhuizen niet voor een te hoge prijs kunnen worden aangeboden. Ook vindt de huurdersvereniging dat de inkomensgrens voor sociale huur omhoog moet, zodat mensen met een middeninkomen ook een betaalbaar huis kunnen krijgen.

Tussen 2013 en 2018 is het aantal sociale huurhuizen met 108.000 gedaald, tot ruim twee miljoen. De wachttijd voor een sociale huurwoning is fors gestegen: in Utrecht moeten woningzoekenden bijna tien jaar wachten, in Amsterdam ruim tien jaar en in de regio Den Haag zo’n zes jaar. In Amsterdam reageren gemiddeld 271 mensen op een huurwoning; dat waren vijf jaar eerder nog zo’n 180 reacties.
 

(lc 19.10.2020)

Lees verder

Huurprijzen stijgen in Fryslân tegen de trend in

17-10-2020

In tegenstelling tot het landelijk beeld, zijn de huurprijzen van woningen in de vrije sector in Fryslân afgelopen kwartaal met 11,5
procent gestegen vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2019. Landelijk is er voor het eerst in zes jaar juist een daling van 0,4 procent. Dit blijkt uit cijfers van van woningplatform Pararius. In Leeuwarden steeg de gemiddelde huurprijs met 6,3 procent.


Fryslân is de enige provincie waar de huurprijs per vierkante meter onder de tien euro is. Voor een vierkante meter zijn Friese huurders gemiddeld 9,82 euro kwijt. In Groningen betalen huurders 13,62 euro per vierkante meter per maand en in Overijssel is dit 10,65 euro.
Een woning in Amsterdam kostte een huurder in Amsterdam gemiddeld 22,09 euro per vierkante meter. Voor een woning van 70 vierkante meter komt dat neer op 1546 euro per maand. In Rotterdam is de gemiddelde vierkantemeterprijs 16,04 euro per maand, wat neerkomt op een maandhuur van 1122 euro.

 

(FD 16.10.2020)

Lees verder