Definitieve nieuwbouwplannen voor Ds. van der Tuukstraat en Ds. Reitsmastraat

De bewoners van de Ds. van der Tuukstraat en Ds. Reitsmastraat hebben de definitieve nieuwbouwplannen voor hun woningen gepresenteerd gekregen. Er zullen 24 woningen gesloopt worden en vervangen worden door 20 gezinswoningen met twee of drie slaapkamers en levensloopbestendige woningen. Alle woningen worden een 2^1 kap woning. De plannen zijn enthousiast ontvangen door de bewoners.

Vooral voor het levensloopbestendige type is meer vraag dan er in het plan ingetekend staan. Wst. Weststellingwerf heeft aangegeven hier soepel mee om te gaan en dat er geschikt kan worden in de aantallen per woningtype.

 

In maart en april zullen de individuele gesprekken gehouden worden, waarna De Bewonersraad aan zet is om een advies te verstrekken.

Burgum | Bestemmingsplan aangepast om herbouw

15-02-2019

Het bestemmingsplan voor de burgemeester Steenhuisenlaan, de burgemeester Bothenius Lohmanlaan en de Westersingel in Burgum moet binnenkort worden aangepast. WoonFriesland vervangt hier een deel van de verouderde woningen uit de jaren vijftig door 76 energiezuinige, gasloze huizen. De bouwvlakken passen echter niet helemaal in het bestaande bestemmingsplan. Tegen de nieuwbouwplannen zijn geen bezwaren ingediend.

Lees verder

Den Haag | Nieuwbouw huurhuizen stokt

14-02-2019

De nieuwbouw van sociale huurhuizen loopt flinke vertraging op. Corporaties hebben last van stijgende bouwkosten en een tekort aan bouwlocaties.

Daardoor moeten woningzoekenden nog langer wachten op een huis, terwijl de wachttijden al hoog zijn. 

Uit een enquête onder 171 woningcorporaties blijkt dat zij steeds meer problemen ondervinden bij de nieuwbouw van huurhuizen. ,,Woningcorporaties willen 34.000 huizen per jaar bouwen”, zegt voorzitter Marnix Norder van Aedes, de koepel van corporaties. ,,Maar we komen nu nog maar tot de helft. Ik vind dat onacceptabel, want de woningnood is hoog. Iedereen kent wel een jongere of een gezin in een uitzichtloze situatie doordat ze geen huis kunnen vinden.” 

Bijna de helft van de ondervraagde corporaties noemt stijgende bouwkosten als belangrijke belemmering bij de nieuwbouw van huizen. Door een tekort aan personeel in de bouw stijgen de kosten, ook worden bouwmaterialen steeds duurder. Daardoor kan er minder worden gebouwd. Daarnaast wijst 40 procent van de corporaties op een tekort aan locaties om nieuwe huurwoningen te bouwen. 

Bijna net zoveel corporaties vinden dat ze onvoldoende worden gesteund  door gemeenten, die bijvoorbeeld te lage percentages sociale huur vastleggen bij nieuwbouwprojecten. ,,Veel mensen zijn naarstig op zoek naar een betaalbare huurwoning”, zegt Norder. ,,Dus gemeenten, pak de woningnood aan en zorg voor bouwlocaties.”

Ook grijpt Norder de uitkomst van de enquête aan voor een oproep aan het kabinet om harde afspraken met gemeenten te maken over het aantal huizen dat erbij moet komen. Minister Kajsa Ollongren van Wonen wil dat tot 2025 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Nederland. Dat aantal wordt  volgens deskundigen dit jaar bij lange na niet gehaald.

Ongeveer de helft van alle nieuw te bouwen huizen moet door corporaties worden  neergezet. Vorig jaar bouwden de corporaties ruim 17.000 woningen, de helft minder dan gewenst. 

Volgens Aedes stagneert de bouw van nieuwe huizen ook door de verhuurderheffing, een belasting voor corporaties. Sinds de invoering van deze belasting in 2013 is de nieuwbouw gehalveerd. Naast de gewraakte verhuurderheffing leiden andere extra belastingen tot minder ruimte om te investeren, klaagt Aedes.

Vorig jaar bleek dat mensen gemiddeld bijna negen jaar op een wachtlijst staan voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. In sommige gemeenten loopt de wachttijd op tot dertig jaar. 

Lees verder

Sneek | Sûdwest maakt weg vrij voor bouwplan IJlsterkade Sneek

13-02-2019

Langs de Geau in Sneek komen zestig nieuwe (betaalbare) huurhuizen. De gemeente is vol lof over het plan van vastgoedfirma Hegie.

Sûdwest-Fryslân heeft gisteravond de bouwplannen voor appartementencomplexen aan de Sneker IJlsterkade met enthousiasme ontvangen. Op het oude industrieterrein langs de Geau is nu ruimte voor twee gebouwen met vijf bouwlagen, die 24 en 36 appartementen herbergen. Een complex is bestemd voor de sociale woningbouw.

Het initiatief voor het bouwproject komt van vastgoedontwikkelaar Hegie & Hegie uit Sneek. Dat een particuliere partij zich toelegt op sociale woningbouw is lovenswaardig, vond de PvdA. Habtamu de Hoop: ,,Dat mei wol faker soe ik sizze.’’ Anneke Koster (CDA) noemt plan IJlsterkade een upgrading van de stad, in een tijd dat er veel behoefte is aanbetaalbare huurhuizen. ,,Hoe sneller de schep de grond in gaat, hoe beter.’’

De raadscommissie Doarp, Sted en Omkriten (DSO) boog zich gisteravond over de benodigde aanpassingen van het bestemmingsplan. Dit deel van de IJlsterkade was vroeger een bedrijventerrein. De panden zijn een paar jaar geleden gesloopt. Het heeft jaren geduurd voordat het licht op groen stond voor de firma Hegie. De provincie heeft vorig jaar bezwaar gemaakt omdat de gebouwen te dicht langs de vaarweg zouden komen. Ook een buurman kwam in verzet. De partijen lijken daar in goed overleg uit te komen.

Wethouder Gea Wielinga: ,,Er zijn in 3,5 jaar erg veel concessies gedaan. Er is rekening gehouden met de buren. Er ligt nu een mooi plan.’’ GroenLinks is naast ingenomen ook bezorgd over de verontreiniging die nog in de grond zit. Dat gaat de projectontwikkelaar oplossen, kon de wethouder toezeggen. In de nieuwe vorm komt er ook een kleine haven voor publiek gebruik.

Lees verder

Leeuwarden | WoonFriesland steekt 2,2 miljoen in renovatie

13-02-2019

Corporatie WoonFriesland knapt 88 appartementen aan de Rixtwei in de Leeuwarder wijk Westeinde op. Tot in de zomer wordt gewerkt aan vernieuwing van badkamers, wc’s, deuren en keukens. Ook wordt centrale verwarming aangebracht in de woningen die dat nog niet hebben. De huizen worden energiezuiniger gemaakt met modern isolerend glas en zonnepanelen. Asbest wordt verwijderd, er komt betere mechanische ventilatie en oude meterkasten worden vervangen. De kosten: 2,2 miljoen euro.

Lees verder

Utrecht | DNB: aandacht voor huurwoning

12-02-2019

De vrije huursector is de afgelopen decennia te veel een ,,ondergeschoven kindje” geweest in het Nederlandse woningmarktbeleid. Dat stelt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). In een speech hamerde het centralebankhoofd er gisteren op dat er meer aandacht nodig is voor vrije huurwoningen. 

Volgens Knot hadden beleidsmakers  jarenlang vooral oog voor de sociale huursector en de koopmarkt, met als gevolg dat er nu veel te weinig vrije huurwoningen zijn. ,,Waar net na de Tweede Wereldoorlog de woningvoorraad nog voor 60 procent uit  vrije huur bestond, is daar anno 2019 nog geen 10 procent van over.”

Knot signaleert de laatste jaren wel weer een lichte stijging van het aanbod. ,,Middenhuur is door het kabinet dan ook hoog op de agenda gezet. Maar dat is niet genoeg”, vindt hij. De DNB-baas zou graag zien dat huren, onder meer vanwege de doorstroming, weer een aantrekkelijk alternatief wordt voor het kopen van een huis.

Volgens Knot betekent dit ook dat bijvoorbeeld fiscale voordelen voor eigenwoningbezit, denk aan de hypotheekrenteaftrek, tot het verleden gaan behoren. Dat laatste punt stipt Knot vaker aan, mede omdat Nederland een relatief hoge hypotheekschuld heeft.

Het woningtekort in Nederland is overigens sneller opgelopen dan gedacht. Er zijn momenteel 263.000 woningen te weinig, stellen Capital Value en ABF Research. Vorig jaar gingen ze er nog van uit dat het woningtekort in 2021 zou pieken met een bouwachterstand van 235.000 woningen. 

De extra woningen zijn vooral nodig voor ouderen en starters. Ook de  toename van het aantal huishoudens speelt bij de groei van het tekort.Om  het tekort in te lopen, moeten jaarlijks in plaats van 75.000 woningen tussen de 95.000 en 115.000 woningen worden gebouwd. Aan huurwoningen is er een tekort van 175.000. 

Lees verder