Definitieve nieuwbouwplannen voor Ds. van der Tuukstraat en Ds. Reitsmastraat

De bewoners van de Ds. van der Tuukstraat en Ds. Reitsmastraat hebben de definitieve nieuwbouwplannen voor hun woningen gepresenteerd gekregen. Er zullen 24 woningen gesloopt worden en vervangen worden door 20 gezinswoningen met twee of drie slaapkamers en levensloopbestendige woningen. Alle woningen worden een 2^1 kap woning. De plannen zijn enthousiast ontvangen door de bewoners.

Vooral voor het levensloopbestendige type is meer vraag dan er in het plan ingetekend staan. Wst. Weststellingwerf heeft aangegeven hier soepel mee om te gaan en dat er geschikt kan worden in de aantallen per woningtype.

 

In maart en april zullen de individuele gesprekken gehouden worden, waarna De Bewonersraad aan zet is om een advies te verstrekken.

DRACHTEN | Woonwagenbewoners: het wachten beloond?

20-01-2021

Woonwagenbewoners smeken al lang om meer plekken, de politiek wil het sinds een paar jaar ook. De praktijk is weerbarstiger. Smallingerland maakt het oude kamp bij Drachtstercompagnie weer gereed, wellicht dit jaar. Voor plekken binnen Drachten was – net als vroeger – lange tijd veel weerstand van omwonenden. De behandeling van het dossier op het gemeentehuis verliep lange tijd traag. Er zijn achttien nieuwe standplaatsen nodig. De meeste zijn bedoeld voor ‘huurwagens’ die de woningcorporatie moet leveren. Die gesprekken lopen nog.

 

(LC 19.01.21)

Lees verder

Lokale lasten huurders stijgen hard

20-01-2021

In veel grote gemeenten gaat de afvalstoffenheffing omhoog. Daardoor stijgen de lokale lasten voor huurders met gemiddeld 8%. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen, die lokale heffingen in 40 grote gemeenten onderzocht.
 

De afvalstoffenheffing gaat in veel gemeenten omhoog 
In 34 van de 40 grote gemeenten zijn huurders dit jaar meer geld kwijt aan lokale heffingen dan vorig jaar. In de zes andere gemeenten blijven de tarieven gelijk of gaan ze juist omlaag.

Gemiddelde stijging voor huurders 8%
In 2021 betalen meerpersoonshuishoudens met een huurwoning gemiddeld € 390 aan lokale heffingen, 29 euro méér dan in 2020. Dat de lokale lasten met gemiddeld 8% stijgen is al jaren niet meer voorgekomen. 

In aantal gemeenten veel hogere stijging
De sterkste stijging in euro's treft huurders in gemeente Westland. Zij gaan 99 euro meer betalen. In Amersfoort is de procentuele stijging het sterkst: 25,7% erbij betekent daar dat de rekening 78 euro hoger wordt. In Amsterdam, Den Haag en Utrecht moeten huurders 60 tot 70 euro meer gaan betalen. Ook huurders in Leiden en Middelburg zien de rekening met meer dan 50 euro omhooggaan. 

Afvalstoffenheffing oorzaak
De afvalstoffenheffing is dé veroorzaker van de stijgende lasten voor huurders. Die gaat met gemiddeld 9,1% omhoog. Naast afvalstoffenheffing betalen huurders in 26 van de 40 gemeenten rioolheffing. Die wordt gemiddeld 2,1% duurder. De OZB –een lokale belasting die uitsluitend aan huiseigenaren wordt opgelegd– stijgt met gemiddeld 5,1%.

Stijging voor huiseigenaren 6,2%
Omdat de afvalstoffenheffing sterker stijgt dan de OZB pakt de procentuele stijging van lokale heffingen voor huurders hoger uit dan voor huiseigenaren. Huurders in grote gemeenten gaan gemiddeld 8% meer betalen, huiseigenaren 6,2%.

Cijfers over kleine gemeenten en waterschappen later bekend
Hoe de stijging van de lokale lasten eruitziet voor huurders in kleinere gemeenten blijkt later dit jaar. Nadat alle overheden hun tarieven hebben vastgesteld verschijnt de Atlas van Lokale Lasten. Die biedt een compleet overzicht van wat huurders en huiseigenaren aan hun gemeente moeten betalen én wat zij moeten afdragen aan waterschap en provincie. Dat verschilt per gemeente sterk.

Goedkoopste en duurste grote gemeente 
Ook de 40 grote gemeenten verschillen sterk in de tarieven die zij hanteren. Huurders in Nijmegen zijn op jaarbasis € 38 euro kwijt aan lokale heffingen,  in Zaanstad is dat maar liefst € 621. De andere grote gemeenten zitten daar met hun tarieven tussenin.


De Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten en de Atlas van Lokale Lasten zijn uitgaven van  COELO, het Centrum voor Onderzoek en Economie van de Lagere Overheden).  Dat is een onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

(Woonbond 13.01.21)

 

 

Lees verder

Warmtetarieven blijven ongeveer gelijk

19-01-2021

De grote warmteleveranciers hebben hun warmtetarieven voor dit jaar bekend gemaakt. De totale warmtekosten voor huishoudens zullen min of meer gelijk blijven aan die van afgelopen jaar.

Eind 2020 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximale tarieven voor warmte volgens de Warmtewet bekend gemaakt. In de eerste twee weken van het nieuwe jaar bepalen de grote warmteleveranciers op basis van het maximale tarief hun eigen tarieven. Inmiddels is duidelijk dat de totale kosten voor warmte ongeveer gelijk blijven. De prijs voor warmte is gekoppeld aan de gasprijs en die daalt. Daar staat tegenover dat het vastrecht stijgt. Bij sommige aanbieders stijgt het vastrecht zelfs flink.

Maximale kosten gemiddeld €1.396

Een gemiddeld huishouden gebruikt 30 GigaJoule (GJ) warmte per jaar. Bij een warmteverbruik van 30 GJ komen de totale kosten inclusief het vastrecht neer op €1.396 per jaar als het maximumtarief van ACM wordt berekend. Alle grote warmteleveranciers hebben hun prijs lager vastgesteld. Ennatuurlijk is de goedkoopste en SVP de duurste. SVP zit bijna op het maximumtarief en totale kosten stijgen ook het meest.

Leverancier

Totale kosten (30 GJ)

Verschil met maximaal ACM-tariefVerschil met 2020
Ennatuurlijk€ 1.22412% lager2,2% lager
HVC€ 1.24011% lager0,2% lager
Vattenvall€ 1.2719% lager1,4% hoger
Eneco€ 1.2947% lager1,2% hoger
SVP€ 1.3344% lager3,8% hoger

Lokaal andere tariefafspraken

De kosten in de tabel zijn de algemene kosten per warmteleverancier. Soms hebben de warmteleveranciers lokaal andere afspraken gemaakt. Daardoor kunnen de tarieven in jouw regio afwijken. Opvallend zijn bijvoorbeeld de tarieven van Vattenfall voor Rotterdam. Daar is vooral het vastrecht veel lager. Daardoor komen de totale kosten bij een warmte-afname van 30 GJ door een huishouden veel lager uit  (€144 lager), namelijk op €1.127 in plaats van €1.271.

Relatie tussen warmte en gas oneerlijk

De ACM bepaalt de maximale tarieven op basis van een berekening. Daarbij gaat ACM uit van de kosten als je op gas zou stoken. Dit heet de Niet-Meer-Dan-Anders (NMDA) methode. Omdat de gasprijs als basis wordt gebruikt, komt de extra energiebelasting op gas ook in het warmtetarief terecht. De Woonbond vindt dat een slechte zaak. De hogere belasting op aardgas is immers bedoeld om mensen te prikkelen van het gas af te gaan. Dan is het niet logisch dat mensen die warmte in plaats van gas afnemen daar geen voordeel van hebben.

Door afleverset duurder uit

Huurders met een individuele aansluiting moeten bij warmtelevering de afleverset ook zelf betalen. Bij gas zitten de kosten voor een cv-installatie in de huur. Daardoor pakt het warmtetarief voor huurders meestal duurder uit dan wanneer zij op gas zouden verwarmen.

Sommige complexen hebben een gemeenschappelijke aansluiting op een warmtenet. Bijvoorbeeld bij complexen die eerder een centrale gasketel hadden. Het tarief voor een collectieve afleverset stijgt met 14% naar €3.279. Huurders zouden daar echter niets van moeten merken: verhuurders mogen volgens het huurrecht de kosten voor installaties niet doorrekenen aan de huurders.

 


(Woonbond 19.01.21)

 

Lees verder

Van de Weg nu ook bestuurder Elkien

18-01-2021

Peter van de Weg, die zestien jaar directeur is bij woningcorporatie Elkien, is benoemd tot directeur-bestuurder. Elkien heeft besloten, na het vertrek van directeur-bestuurder Harro Eppinga, een tweehoofdig bestuur aan te stellen. Naar de tweede bestuurder wordt nog gezocht. Van de Weg houdt zich bezig met de financiële en de vastgoedportefeuille. Hij heeft ruime ervaring in de volkshuisvesting en ziet een uitdaging op het gebied van duurzaamheid en digitale transformatie.

 

(LC 15.01.21)

Lees verder

Woonvisie NOF moet meer ambitietonen

18-01-2021

Noardeast-Fryslân heeft meer bouwkavels nodig

De Woonvisie 2020-2025 van de gemeente Noardeast-Fryslân moet meer ambitie en lef tonen. Dat is het pleidooi van makelaar Douwe van der Schaaf, die gisteravond insprak tijdens een online hoorzitting van de gemeente. De woonvisie, die de basis vormt voor het woonbeleid van de gemeente, is volgens hem te veel gefixeerd op een verwachte bevolkingsafname na 2030, terwijl er op dit moment in Nederland – ook in het noordoosten van Fryslân – nog nooit zo’n grote woonbehoefte is geweest.

„In Kollum stonden in 2015 120 huizen te koop en nu nog maar vijf. Er worden bouwkavels gekocht door mensen uit Groningen. De woonvisie zegt dat er in Kollum 25 tot vijftig woningen mogen worden gebouwd. Waarom zo veel voorzichtigheid? Kiezen we voor stilstand en krimp ofvoor vooruitgang?”
„We hebben een forse vraag naar woningen en er zijn maar heel beperkt bouwkavels beschikbaar”, vertelde gemeentelijk beleidsmedewerker Geert van der Wijk. Hij riep de raad op om de woonvisie te omarmen. In de tweede helft van dit jaar wordt een uitvoeringsplan uitgewerkt, waarbij de woonwensen uit de dorpen worden meegenomen.
De werkgroep Masterplan Holwerd wil zo snel mogelijk in gesprek met de gemeente. In Holwerd staat nog maar één huis te koop. Jongeren hebben amper mogelijkheden om een toekomst in het eigen dorp op te bouwen.De doorstroming op de woningmarkt is geheel tot stilstand gekomen, schrijft de werkgroep in een brief aan het college. ‘Gevolg is dat starters genoodzaakt zijn om buiten Holwerd woonruimte te zoeken.’

„It slagjen fan dizze wenfyzje hinget bot ôf fan ús kolleezje”, vatte raadslid Pieter Braaksma van Gemeentebelangen samen in hetraadsdebat dat volgde op de hoorzitting. „At doarpen mei foarstellen komme, moatte se honoreard wurde. Soargje derfoar dat ús jongerein de kâns krijt om yn ús gemeente hûzen bouwe of keapje te kinnen.”

 

(FD 15.01.21)

Lees verder