Definitieve nieuwbouwplannen voor Ds. van der Tuukstraat en Ds. Reitsmastraat

De bewoners van de Ds. van der Tuukstraat en Ds. Reitsmastraat hebben de definitieve nieuwbouwplannen voor hun woningen gepresenteerd gekregen. Er zullen 24 woningen gesloopt worden en vervangen worden door 20 gezinswoningen met twee of drie slaapkamers en levensloopbestendige woningen. Alle woningen worden een 2^1 kap woning. De plannen zijn enthousiast ontvangen door de bewoners.

Vooral voor het levensloopbestendige type is meer vraag dan er in het plan ingetekend staan. Wst. Weststellingwerf heeft aangegeven hier soepel mee om te gaan en dat er geschikt kan worden in de aantallen per woningtype.

 

In maart en april zullen de individuele gesprekken gehouden worden, waarna De Bewonersraad aan zet is om een advies te verstrekken.

LEEUWARDEN | Uitstel executie voor woongroep Blyn Anker

19-06-2019

De gemeenschappelijke ruimte van woongroep Blyn Anker in Leeuwarden blijft voorlopig beschikbaar, waardoor de woongroep vooralsnog blijft bestaan. De huurovereenkomst wordt wel veranderd. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen de woongroep en WoonFriesland.

De Leeuwarder 50plus-woongroep werd in april met opheffing bedreigd doordat WoonFriesland de huurovereenkomst voor de gemeenschappelijke ruimte per 1 juli wilde stopzetten. De reden was dat niet alle bewoners meer meebetaalden en de corporatie het ontstane tekort niet langer zelf wilde aanvullen.
De huur van de ruimte (It Bynt) is gebaseerd op 21 woningen terwijl de woongroep er vanaf volgende maand nog maar 13 in gebruik heeft. Het gat, een bedrag van ruim 2500 euro per jaar, moeten de leden zelf aanvullen. ,,En dat houden we natuurlijk niet lang vol’’, zegt voorzitter Joke de Wit.

WoonFriesland zal It Bynt niet per 1 juli sluiten, maar verandert wel de huurovereenkomst. Nu betaalt elk lid afzonderlijk de huurprijs voor It Bynt bij zijn gewone huur. Vanaf 1 juli moet Blyn Anker een contract afsluiten met de corporatie en moeten de leden de gezamenlijke huur aan Blyn Anker betalen.
De Wit: ,,Er komt dan ruim 200 euro per maand bij. Dat kunnen we eerst van ons spaargeld betalen, maar dat is op een gegeven moment op.’’

De woongroep rest nu nog twee opties. ,,We proberen fondsen aan te schrijven. En onze hoop is nog steeds gevestigd op de politiek want ik vrees dat wij niet enige woongroep zijn die hiermee te maken krijgt.’’

De PvdA stelde in april vragen over de kwestie. Zo wilden de sociaal-democraten weten wat het college van B en W kon doen aan de problemen van Blyn Anker. Het college erkent dat woongroepen voorzien in een behoefte. ,,Wij willen daarom met betrokken partijen kijken wat er nodig is om ervoor te zorgen dat bestaande woongroepen goed blijven functioneren.’’

De woongroep in de Leeuwarder wijk Bilgaard, opgericht in 2006, bestaat uit 21 appartementen bedoeld voor actieve vijftigplussers. Zij hebben elk hun eigen appartement. Daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte.

Lees verder

FRANEKER | Woningmarktonderzoek of bouwadvies?

19-06-2019

Het woningmarktonderzoek van Harlingen en Waadhoeke roept bij inwoners veel vragen op. De politiek houdt de kaarten nog tegen de borst.

Onderzoeker Emiel Heuff van het Groningse bureau KAW, Architecten en woningmarktadviseurs, presenteerde de uitkomsten van het gezamenlijke onderzoek gisteren in een redelijk gevuld gemeentehuis in Franeker. Vertegenwoordigers van diverse dorpsbelangen en geïnteresseerde burgers hadden de nodige vragen en zorgen, zo bleek. De politieke partijen hielden zich tamelijk afzijdig. Op 4 juli bespreekt Waadhoeke de resultaten, Harlingen heeft nog geen datum geprikt.

Duidelijk is dat beide gemeenten voordat zij een nieuwe woonvisie opstellen, hun
bouwplannen moeten bijstellen. Het aanbod is groter dan de vraag. Toch moedigde
Heuff Harlingen aan om met bouwplannen aan de slag te gaan, om te kijken of er
daadwerkelijk behoefte is. De provincie is namelijk nogal terughoudend over de
Harlinger ambities, tot ergernis van gemeente en ontwikkelaars.
Hoewel na 2024 vrijwel overal sprake is van krimp, pleit Heuff ervoor om zowel in
grotere plaatsen als kleinere dorpen te blijven vernieuwen en te investeren in
kwaliteit. Met dorpen moet goed worden gekeken naar invulling van de bestaande
ruimte. Plannen moeten een toegevoegde waarde hebben. Ook moet duidelijk zijn
waar wonen met zorg moet plaatsvinden.
Diverse belangstellenden meenden dat er meer aandacht voor huurwoningen moet
zijn. ,,Is dit een bouwadvies of marktonderzoek?’’ vroeg iemand zich af. In
Waadhoeke zal ook aandacht moeten komen voor de arbeidsmigranten. Met zo’n
2500 mensen doen zij een beroep op ongeveer 400 tot 500 woorden. In het
onderzoek is hieraan weinig aandacht besteed, erkende Heuff. Dorpsbelang
Minnertsga wil zo snel mogelijk met de kwaliteitsverbetering aan de slag.

Lees verder

De plannen van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten

19-06-2019

Provincie staat onbeperkt bouwen in kernen toe. Oppositie ziet nog veel open einden in plannen nieuw provinciebestuur.
De plannen van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten werden gisteren gepresenteerd aan de boorden van de Hegemer Mar.

Binnen de bebouwde kom mogen dorpen en steden de komende jaren onbeperkt bijbouwen. De provincie legt geen beperkingen op.
De bouw is wel afhankelijk van goedkeuring door gemeenten, stelt de nieuwe provinciale coalitie van CDA, PvdA, VVD en FNP. Voorwaarde is ook dat provincie en gemeenten eerst afspraken maken over uitbreiding van kernen. Volgens statenlid Sijbe Knol (FNP) is er in heel veel plaatsen binnen de bebouwde kom bouwruimte. Mensen moeten daarom in hun eigen dorp kunnen blijven wonen als ze huisvesting zoeken die op hun persoonlijke situatie toegesneden is. Maar gemeenten en woningcorporaties gaan over de hoeveelheid huizen.

Lees verder

Prefabhuizen uit Zuid-Afrika

18-06-2019

‘Muren eromheen, ramen erin en je kunt erin wonen’

De eerste Zuid-Afrikaanse prefabhuizen voor de Nederlandse woningmarkt moeten nog worden gemaakt, maar het enthousiasme is er niet minder om. Danny Wijnbelt van de Amsterdamse woningbouwcorporatie Eigen Haard steekt zijn enthousiasme voor het nieuwste project van start-up Thorb niet onder stoelen of banken. Eigen Haard heeft bij Thorb als proef 96 prefabhuizen besteld, in de fabriek geproduceerde huizen die ter plaatse als een bouwpakket in elkaar kunnen worden gezet. De huizen zullen grotendeels in Zuid-Afrika worden gemaakt en in containers naar Nederland komen.

De relatief lage kosten van de Zuid-Afrikaanse fabriekswoningen gaven wat Wijnbelt betreft de doorslag voor dit avontuur. Die lage kosten stellen de corporatie immers in staat om de huren nog enigszins binnen de perken te houden. ,,Voor de eerste woningen betalen we minimaal 15 procent minder dan voor vergelijkbare huizen. Wie weet is dit wel hét antwoord op de grote vraag naar betaalbaar
wonen.’’

Onder meer door een schreeuwend tekort aan bouwvakkers lukt het bouwbedrijven maar niet om de grote vraag naar nieuwe huizen bij te houden. Prefabwoningen omzeilen dit probleem. Thorb, dat zich financieel gesteund weet door de BAM, het grootste bouwbedrijf van Nederland, zag het gat in de markt en springt daar nu in.
Thorb-oprichter Rick van de Bos spreekt van ‘unieke huizen’ die grotendeels machinaal vanuit het interieur worden opgebouwd. ,,Over een paar maanden komen de eerste drie huizen per schip naar Nederland. Hier worden ze uitgepakt en dan hoeven er alleen nog maar wat muren omheen. Binnen twee maanden zijn ze woonklaar.’’

De eerste drie proefhuizen worden in Delft gebouwd. ,,Iedereen kan zich aanmelden’’, zegt Van de Bos. ,,Geïnteresseerde huurders en medewerkers van woningcorporaties bijvoorbeeld. Ze kunnen er een paar dagen of een week slapen en zelfs een feestje geven. Laat ze maar kijken of ze dan geluidsoverlast veroorzaken. Van alle feedback die we krijgen, kunnen we alleen maar leren.’’
De vraag of het een soort containerwoningen zullen worden, doet Van de Bos opveren: ,,Nee, absoluut niet. Ze zijn veel luxer dan we in Nederland van sociale woningbouw gewend zijn en hebben ieder hun eigen unieke vorm en uitstraling.
Dat komt puur door het productieproces. Grotendeels worden ze machinaal in elkaar gezet, maar het is geen massaproductie zonder keuzemogelijkheden. We geven afnemers de kans om zelf de kleuren en indelingen te kiezen.’’

Zeker zo uniek is dat ook de binnenkant van de woningen kant en klaar wordt opgeleverd. ,,Ja alles, van de tegels in de badkamer, de vloeren, het bad, de muren. We kunnen zelfs het bed meeleveren en werken ook aan een eenvoudige integratie van Ikea-producten. Dan zouden we kasten en andere meubels er al in kunnen zetten. Muren eromheen, ramen erin en je kunt erin wonen. Alles naar
keuze van de huurder natuurlijk.’’

Voorlopig concentreert Thorb zich op de sociale woningbouw. ,,Eén huis op deze manier neerzetten is duur, maar hoe meer je er verkoopt, hoe sneller de prijs zakt. Tot 2022 werken we met een productiecapaciteit van 550 huizen per jaar. We willen binnen vijf jaar op een veelvoud daarvan zitten.’’

Lees verder

LEEUWARDEN | Met flexibele woningbouw wil de provincie inspelen op bouwwensen in dorpen

18-06-2019

Met flexibele woningbouw wil de provincie inspelen op bouwwensen in dorpen. En ook voor werkgevers die seizoenswerkers willen huisvesten. Dit staat in het provinciale bestuursakkoord van CDA, PvdA, VVD en FNP voor de periode 2019-2023.

Flexibele, circulaire woningen zijn bedoeld om een relatief korte periode, bijvoorbeeld vijftien jaar, te gebruiken. Daarna komen verplaatsing en hergebruik in beeld. Jongeren en ouderen, voor wie het nu vaak lastig is om in eigen dorp te blijven wonen, zijn hiermee geholpen, verwachten de partijen. Ze willen onderzoeken in hoeverre het nodig is om landelijke regelgeving hiervoor aan te passen. Er is 2
miljoen euro voor gereserveerd. Gemeenten moeten onderling afspraken maken over verdeling van (reguliere) nieuwbouw. De nieuwe coalitie wil dat inbreiding daarbij voorrang krijgt op uitbreiding aan de rand van dorpen en steden. 

 

Lees verder