Definitieve nieuwbouwplannen voor Ds. van der Tuukstraat en Ds. Reitsmastraat

De bewoners van de Ds. van der Tuukstraat en Ds. Reitsmastraat hebben de definitieve nieuwbouwplannen voor hun woningen gepresenteerd gekregen. Er zullen 24 woningen gesloopt worden en vervangen worden door 20 gezinswoningen met twee of drie slaapkamers en levensloopbestendige woningen. Alle woningen worden een 2^1 kap woning. De plannen zijn enthousiast ontvangen door de bewoners.

Vooral voor het levensloopbestendige type is meer vraag dan er in het plan ingetekend staan. Wst. Weststellingwerf heeft aangegeven hier soepel mee om te gaan en dat er geschikt kan worden in de aantallen per woningtype.

 

In maart en april zullen de individuele gesprekken gehouden worden, waarna De Bewonersraad aan zet is om een advies te verstrekken.

Kantoor De Bewonersraad gesloten

18-05-2018

Op Tweede Pinksterdag (maandag 21 mei) is het kantoor van De Bewonersraad gesloten.

Op dinsdag 22 mei zijn we u weer van dienst. 

Lees verder

Open dag Gemeenschappelijk Wonen

16-05-2018

Zaterdag 19 mei openen verschillende woongemeenschappen hun deuren in het kader van de Landelijke Open dag Gemeenschappelijk Wonen. 
Dit is een vorm van wonen waarbij meerdere huishoudens bewust kiezen om met elkaar te wonen. Ze hebben een zelfstandige woning en vaak gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten. Meer weten?

Lees verder

Huurder zit klem

12-05-2018

DEN HAAG - Het kabinet moet veel meer doen om de vastgelopen huurmarkt aan te pakken. Critici zien heil in minder belasting voor corporaties, aanjagen van nieuwbouw en huurexperimenten. 

Met stijgende verbazing volgt emeritus hoogleraar volkshuisvesting Hugo Priemus de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt.
Huizenprijzen schieten omhoog – al lang niet meer alleen in de Randstad– terwijl het aanbod afneemt en de groep huurders die niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning geen kant op kan. ,,Het kabinet lost dit probleem niet op”, zegt Priemus. ,,Vooral in de steden loopt de boel meer en meer vast. Daar is dringend behoefte aan extra betaalbare huurwoningen. Het kabinet wil wel dat die worden bijgebouwd, maar maakt het de woningcorporaties vrijwel onmogelijk dat voor elkaar te krijgen.”

Verhuursite Pararius meldde deze week dat er een levensgroot tekort is aan woningen met een huur tussen de 700 en 1000 euro per maand. Daardoor stijgen de huurprijzen in de vrije sector razendsnel. Twee jaar geleden betaalde een nieuwe huurder nog gemiddeld 13,28 euro per vierkante meter, nu tikt de huur al gemiddeld 15,56 euro aan. Woningmarktdeskundigen noemen het ‘een drama voor de middeninkomens’.

Sociale huurwoningen – met een maximumprijs van 710 euro – zijn alleen weggelegd voor huishoudens met een jaarinkomen tot 41.000 euro. ,,Het probleem is dat 710 euro in Oost-Groningen een enorm hoge huur is, terwijl het in Amsterdam juist een zeer laag bedrag is”, zegt Priemus. ,,Door die grens in Amsterdam te verhogen en op andere plekken juist te verlagen, kun je voor meer betaalbare woningen zorgen.”

Priemus pleit ervoor, evenals oppositieleden in de Tweede Kamer, om woningcorporaties minder te belasten. ,,De verhuurderheffing is het grootste probleem. Die belasting op hun woningen bedraagt nu 1,4 miljard euro per jaar. Die heffing ontmoedigt corporaties om huizen te bouwen of te renoveren.” Want hoe meer hun bezit waard is, des te meer heffing ze betalen.

,,Dit kabinet bezuinigt ruim 1 miljard euro op huurders”, zegt PvdAKamerlid Henk Nijboer. Dat gebeurt onder meer door een maatregel tegen belastingontwijking, die de corporaties jaarlijks 300 miljoen euro gaat kosten. Verder gaat de vennootschapsbelasting met ongeveer een half miljard euro omhoog en moet er 300 miljoen euro extra aan verhuurderheffing worden betaald.
,,Dat wordt afgewenteld op de huurders, voor zo’n 30 tot 40 euro per maand”, zegt Nijboer. Daarnaast wordt het voor corporaties lastiger om bij te bouwen. ,,Er zou juist een miljard euro extra moeten worden geïnvesteerd in betaalbare woningen.”

,,Corporaties willen jaarlijks minimaal 34.000 woningen bouwen”, zegt Marnix Norder, voorzitter van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties. ,,Het kabinet wil dat tempo nu opschroeven, maar door deze lastenverzwaring is dat onmogelijk. We willen wel, maar we moeten het kunnen financieren.” Norder pleit voor meer ‘lokaal maatwerk’. ,,Appingedam, Apeldoorn en Amsterdam zijn verschillende gemeenten met totaal verschillende problemen. De landelijke Woningwet legt nu dwingende regels op, die het onmogelijk maken om te experimenteren met aangepaste huurprijzen of aantallen woningen voor bijvoorbeeld middeninkomens.”

Komende week praat de Tweede Kamer opnieuw over de huurmarkt. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) stelde eerder al voor om het corporaties gemakkelijker te maken om huizen in het middensegment te verhuren. 

Lees verder

Pluim voor WoonFriesland!

09-05-2018

De Bewonersraad onderzocht eind 2017 de hoogte en de samenstelling van de administratiekosten, die de zes corporaties in rekening brengen bij de huurders bij het sluiten van een huurovereenkomst.
Door de uitspraak van de Hoge Raad is een brede discussie op gang gekomen over welke kosten dan nog wel/niet meer in rekening gebracht kunnen worden, en wanneer een tegenprestatie dan wel/niet als verwaarloosbaar mag gelden.

Inmiddels bemerken wij dat op landelijk niveau diverse corporaties hun nieuwe huurders niet langer administratiekosten in rekening brengen! Een goede ontwikkeling. De Bewonersraad legde bij de corporaties de vraag neer hier ook actie in te nemen. 

Op 8 mei ontvingen we een brief van WoonFriesland met de verheugende mededeling dat men besloten heeft om de administratiekosten bij nieuwe verhuringen te verlagen naar € 0,-. Deze verlaging voeren zij in per 1 juli a.s.

We willen WoonFriesland met deze actie van harte complimenteren! De eerste corporatie die hiertoe overgaat. We hopen dat dit voorbeeld doet volgen! De vraag ligt inmiddels ook voor bij de andere corporaties.

Lees verder

Aedes: Huurverhoging blijft beperkt

09-05-2018

Woningcorporaties hebben zich bij de huurverhoging van dit jaar gericht op het betaalbaar houden van de huur voor mensen
met de laagste inkomens. Dat stelt Aedes, de vereniging van woningcorporaties, aan de hand van een enquête onder 180 corporaties. De
huurverhoging per 1 juli komt voor inkomens tot 41.000 euro uit op gemiddeld 1,5 procent, slechts 0,1 procent hoger dan de inflatie. Twee
derde van de woningcorporaties zit op of onder het inflatieniveau van 1,4 procent. Slechts een derde komt uit op een hogere huuraanpassing.

Lees verder