Definitieve nieuwbouwplannen voor Ds. van der Tuukstraat en Ds. Reitsmastraat

De bewoners van de Ds. van der Tuukstraat en Ds. Reitsmastraat hebben de definitieve nieuwbouwplannen voor hun woningen gepresenteerd gekregen. Er zullen 24 woningen gesloopt worden en vervangen worden door 20 gezinswoningen met twee of drie slaapkamers en levensloopbestendige woningen. Alle woningen worden een 2^1 kap woning. De plannen zijn enthousiast ontvangen door de bewoners.

Vooral voor het levensloopbestendige type is meer vraag dan er in het plan ingetekend staan. Wst. Weststellingwerf heeft aangegeven hier soepel mee om te gaan en dat er geschikt kan worden in de aantallen per woningtype.

 

In maart en april zullen de individuele gesprekken gehouden worden, waarna De Bewonersraad aan zet is om een advies te verstrekken.

Extra budget voor schuldhulpverlening

28-11-2022

Het kabinet stelt de komende jaren structureel 120 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Aantal mensen in armoede moet in 2030 gehalveerd zijn

Dat geld gaat bijvoorbeeld naar gemeenten zodat die meer mensen schuldhulpverlening kunnen aanbieden. Ook is een deel bestemd voor de bestrijding van kinderarmoede.

Dat meldt minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan de Tweede Kamer. Een van de belangrijkste doelen voor de komende tijd is dat mensen die in financiële problemen komen sneller hulp krijgen. Nu duurt het vaak te lang voordat mensen om hulp vragen, waardoor schulden hoog kunnen oplopen.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het aantal mensen in armoede in 2030 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 2015. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit moet zelfs al in 2015 met de helft zijn verminderd. De huidige energiecrisis en torenhoge inflatie maken die opgave alleen maar groter.

 

<LC 25.11.22>

Lees verder

Een op de 3 woningen moet voor ouderen worden gebouwd

28-11-2022

Wonen en zorg
Bijna een derde van de 900.000 woningen die het kabinet tot 2031 wil bouwen, moet voor ouderen geschikt zijn. Dat blijkt uit de nieuwste woningbouwplannen van minister De Jonge (Volkshuisvesting). „We worden steeds ouder. En daar moeten we ons goed op voorbereiden.”

Het gaat bij de woningbouw voor ouderen onder meer om gelijkvloerse woningen (170.000) en geclusterde verpleegzorgplekken voor mensen met dementie (40.000), zo hebben ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Conny Helder (Langdurige Zorg) woensdag bekendgemaakt.

Daarnaast worden 80.000 woningen in hofjes gebouwd, om zo het sociaal contact te stimuleren. De in totaal 290.000 woningen moeten aansluiten bij de wensen van ouderen, zo staat in het programma Wonen en zorg voor ouderen van de ministers.

De helft van de woningen moet door woningcorporaties worden gerealiseerd, de andere helft door de markt. Ondanks „tegenwind aan alle kanten” heeft De Jonge er vertrouwen in dat de ouderenwoningen tijdig en betaalbaar kunnen worden gerealiseerd. Voor de 40.000 verpleeghuisplekken wordt 312 miljoen euro extra beschikbaar gesteld, zei Helder.

Over de bouwambitie van het kabinet – 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030 – worden afspraken gemaakt met provincies, gemeenten en woningcorporaties. In februari worden aantallen en type woningen per provincie vastgelegd. Die afspraken worden vervolgens vertaald in regionale woondeals.

Doorstroom

Door specifiek voor ouderen te bouwen, wordt de doorstroom bevorderd, zegt De Jonge. „Want als een oudere een eengezinswoning achterlaat, biedt dat ruimte voor een gezin om daarnaartoe te verhuizen, wat weer zorgt voor een vrije plek voor een starter. Meer passende woningen voor ouderen zijn dus voor iedereen van grote meerwaarde.”

Helder wil mensen „aanmoedigen en in staat stellen de stap naar een passende woning op tijd te maken, want op die manier houden zij zelf de regie over hun leven en hun welzijn.”

Voorzieningen

In wijken met specifieke ouderen-woningen moet ook voor voldoende voorzieningen worden gezorgd, geven de ministers aan. Daarnaast moet de omgeving voor ouderen aantrekkelijk zijn om anderen te ontmoeten en om te bewegen. Alle gemeenten worden wettelijk verplicht een woonzorgvisie op te stellen waarin dergelijke aspecten worden vastgelegd.

De Seniorencoalitie ziet het plan van het kabinet als een stap in de goede richting. ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM (netwerk van organisaties van oudere migranten) zijn blij ‘dat het kabinet nu inziet hoe urgent het is om meer woningen te realiseren die geschikt zijn voor ouderen’.

Wel hebben deze samenwerkende ouderenorganisaties twijfels of het in de huidige omstandigheden wel te realiseren is, onder meer gezien de stikstofcrisis, personeelstekort in de bouw, de stijgende bouwkosten en het tekort aan bouwlocaties. Verder pleiten ze voor maatregelen op korte termijn, ‘want de nood is hoog’. Zo staan er nu ongeveer 20.000 mensen op de wachtlijst voor een plek in het verpleeghuis, becijfert de coalitie.

 

<FD 24.11.22>

Lees verder

SNEEK | Sinds de renovatie is de bank klam

25-11-2022

De gedroomde renovatie van de volkswijk Noorderhoek in Sneek pakt niet zo best uit, vinden bewoners rond de Spitaal. ,,Het was netjes maar ze maken er een puinhoop van.’’

Op een dag stond de gang blank in het hoekhuis van Lammie van der Ploeg. ,,Wat maak je me nou?’’, vroeg ze verbouwereerd aan de gevelreiniger die met een druppende hogedrukspuit op haar stoep stond. ,,Hij had met dat ding dwars door de brievenbus en onder de deur door zó naar binnen gespoten. Alles nat. En ik had net een nieuwe voordeur.’’

Chantal van der Meer, een paar huizen verderop aan de Spitaal, vertelt ook zoiets. Bij haar trok het laminaat krom. De zandstralers konden de tochtkieren rond de voordeur kennelijk niet ontwijken. ,,Het was een bende in de hal, er zitten nog bobbels in de vloer. Klagen is zinloos: Elkien (de woningbouwcorporatie, red.) luistert niet of zegt dat we de schade zelf moeten oplossen – betalen dus.’’

Veel hoera’s bij start

In het huis van Van der Meer zit op deze ochtend een groepje inwoners van de Noorderhoek in Sneek rond de tafel om te praten over de renovatie. Half september ging dat project met veel hoera’s van start. Elkien laat hier tot eind 2023 330 sociale huurhuizen opknappen en verduurzamen. Zonnepanelen, nieuwe dakpannen, dubbele beglazing, een nieuw keukentje en/of badkamer: deze oude volkswijk is straks weer helemaal bij de tijd, belooft de corporatie. Van Wijnen en Jorritsma Bouw voeren het werk uit.

,,Het is alleen maar slechter geworden. Het spijt me dat ik ze binnengelaten heb’’, zegt Van der Meer. De bewoners vinden dat de bouwlui zo haastig, budget-gedreven en liefdeloos te werk gaan dat ze vooral een ravage achterlaten als de klus geklaard is. Ze wijst de schimmel- en vochtplekken aan. ,,Die mechanische ventilatie werkt echt niet. ’s Morgens ligt er water in de vensterbanken en de bank is dan klam. Sinds we dat ding hebben, zijn mijn kinderen en vriend al héél vaak ziek geweest.’’

De tegels bryk

Slordig afkitwerk, kieren en gaten, een doorgezaagde afvoer, losjes geplaatste ramen, een budgetkeukentje met splinterhout: de Snekers zijn niet te spreken over hoe deze renovatie zich voltrekt. Jurjen van der Ploeg: ,,Ik ben vast bij een paar andere huizen wezen kijken naar de nieuwe badkamers: de tegels lagen er bryk in, er zat gewoon een bult in de vloer. Hier zitten we toch niet op te wachten? Zijn vrouw Lammie: ,,Het was netjes, maar ze maken er een puinhoop van.’’

Ze delen een serie foto’s uit de klachten-groepsapp met andere bewoners aan de Spitaal, Napjusstraat en Suffridusstraat. Daar zijn onafgewerkte plafonds te zien, slecht hang- en sluitwerk, nog meer zwarte vochtplekken en gaten in muren. Als buurman Tjalling een waxinelichtje in de vensterbank zet, begint dat te flakkeren door de tocht die naar binnen trekt. Johan Lageveen – een gewaarschuwd mens telt voor twee – pakt het daarom anders aan: ,,Ze zijn al bij me aan de deur geweest, maar ze komen er bij mij niet in.’’

Niet geholpen

Jurjen en Lammie van der Ploeg hebben een zwakke gezondheid. Ze zijn beiden hartpatiënt en nou ja, dan ontmantel je niet zomaar je huis zodat de bouwvakkers het asbest eruit kunnen trekken. Elkien had assistentie beloofd: de mannen zouden meubilair sjouwen als dat nodig is. Maar zij kregen alleen een kaart dat ze ‘niet vroeg genoeg konden beginnen’ met opruimen. Verderop in de straat stond wel een container als ze puin willen dumpen. ,,Toen we nieuwe ramen kregen zouden ze helpen, maar hebben ze niks gedaan.’’

Ook zoiets: het bouwbedrijf wil de schoorstenen van de daken breken voor de nieuwe pannen en de zonnepanelen. Maar wat moet het echtpaar dan met hun pelletkacheltje dat hen nu zo fijn warm houdt? ,,Dat moet dan weg, denk ik. Daar konden ze niks aan doen en ze wilden ook niet meehelpen aan een andere oplossing. We mochten boven trouwens ook geen wc, alleen als het uit de wmo betaald werd.’’

Broddelwerk is één probleem. Maar aan dit project kleeft meer ellende, zegt Johan Lageveen, die in de buurt waar hij al dertig jaar woont, opkomt voor de zwakkeren. Je kunt zo’n hectisch project zo niet droppen in een kwetsbare wijk. ,,Er is veel stille armoede in de Noorderhoek. Financiën, gezondheid: er wonen hier veel mensen met allerlei soorten problemen. En die moeten nu maar steeds klaarstaan als ze weer met die drekpoaten je huis binnen sjouwen. Dat levert enorm veel stress op. Het gaat me aan het hart.’’

Herstelkosten

Daar komt bij dat de bewoners – die het al niet ruim hebben – min of meer gedwongen op kosten worden gejaagd. Lageveen: ,,Allemaal voor herstel- en reparatiewerk achteraf.’’ Van der Meer: ,,Wij moeten ook opnieuw schilderen door de vochtproblemen. Van een buurvrouw weten we dat ze momenteel geen geld heeft voor verf.’’

Het overleg met Elkien verloopt stroef, stellen ze. Van der Meer: ,,Ik voel me geïntimideerd: mij wordt steeds gezegd dat ik niet moet zeuren.’’ Deze Spitaal-groep weet tegelijkertijd ook dat er veel mensen in de Noorderhoek wél tevreden zijn over het opknapproject. Zij denken dat de buurt zo’n beetje uiteen valt in twee categorieën: waar Van Wijnen aan het werk is en waar Jorritsma Bouw bezig is. ,,Wij horen dat Jorritsma Bouw het super doet. Bij Van Wijnen is het een zooitje. En begrip? Ho maar.’’

<LC 24.11.22>

<NB: huurders kunnen o.a. terecht bij hun huurdersvereniging Nieuw Elan>

Lees verder

Verhuurders aan puntenstelsel gehouden

24-11-2022

Hypotheekverstrekker BLG Wonen wil meer klanten die een woning verhuren in de vrije sector aan het puntenstelsel binden dat bepaalt wat de maximale huurprijs mag zijn.

De dochteronderneming van de Volksbank is naar eigen zeggen de eerste geldverstrekker die meegaat met de plannen van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Hij kondigde eerder dit jaar aan een deel van de huurprijzen in de vrije sector te willen reguleren om woekerprijzen tegen te gaan.

Het puntenstelsel voor huurwoningen is in het leven geroepen om te bepalen hoe hoog de huur voor sociale huurwoningen mag zijn. Op basis van onder andere het woonoppervlak en de WOZ-waarde krijgt een woning een puntenscore die aangeeft hoeveel verhuurders maximaal mogen vragen. Nu geldt die regulering nog voor woningen tot een maandelijkse huur van 763,47 euro, maar De Jonge wil die grens verhogen.

BLG Wonen biedt verhuurders of aspirant-verhuurders vanaf volgend jaar een hypotheek aan die met hetzelfde puntenstelsel werkt. Op basis van een taxatierapport van de woning bepaalt de geldverstrekker wat de maximale huurprijs mag zijn. Als de verhuurder de zogenoemde Verhuurhypotheek afsluit, moet hij of zij zich ook aan die grens houden. In ruil krijgt de verhuurder gunstigere leenvoorwaarden.

 

<HFD 23.11.22>

Lees verder

24-11-2022

Een groot deel van Nederland staat vol met typische jaren zeventig rijtjeshuizen die vaak slecht zijn geïsoleerd. Verduurzaming van die huizen levert een grote bijdrage aan het halen van de klimaatdoelen en zorgt bovendien voor een lagere energierekening. In het DreamHûs zijn de afgelopen jaren innovaties getest om dit type woning te verduurzamen; dat gebeurde in drie speciaal voor dit doel nagebouwde huizen. Binnenkort worden drie innovaties toegepast in sociale huurwoningen van WoonFriesland: een douchewarmtewisselaar, een duurzame energieopslag en een systeem om energie uit afvalwater te hergebruiken. Hieronder het persbericht van WoonFriesland.

 

PERSBERICHT
Grou, 24 november 2022

Betaalbare innovaties maken sociale huurwoningen Friesland energiezuinig 
Innovaties getest in de nagebouwde jaren ’70 huizen van DreamHûs 


Een groot deel van Nederland staat vol met typische jaren zeventig rijtjeshuizen die vaak slecht zijn geïsoleerd. Verduurzaming van die huizen levert een grote bijdrage aan het halen van de klimaatdoelen en zorgt bovendien voor een lagere energierekening. In het DreamHûs zijn de afgelopen jaren innovaties getest om dit type woning te verduurzamen; dat gebeurde in drie speciaal voor dit doel nagebouwde huizen. Binnenkort worden drie innovaties toegepast in sociale huurwoningen van WoonFriesland: een douchewarmtewisselaar, een duurzame energieopslag en een systeem om energie uit afvalwater te hergebruiken.  
 

Het project DreamHûs is een initiatief van WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en Huurdersvereniging de Bewonersraad Friesland. Sigrid Hoekstra, directeur bestuurder van WoonFriesland is blij dat er nu meerdere innovaties in Friesland door huurders gebruikt gaan worden. “In een tijd waar verduurzamen zo hard nodig is en de energiekosten voor onze huurders erg hoog zijn, lopen wij graag voorop. We hebben verschillende innovaties getest en nu wordt een aantal doorgevoerd in een deel van onze woningen”.  
 

De innovaties werden de afgelopen jaren door verschillende partijen getest in het DreamHûs, de nagebouwde jaren ’70 woningen op The Green Village, fieldlab voor duurzame innovaties op TU Delft Campus. Directeur Marjan Kreijns: “Het bijzondere van onze proeftuin is dat het een echt living lab is. Het is niet alleen een testomgeving, maar de nagebouwde huizen worden ook bewoond. Bewonersgedrag speelt een essentiële rol in de energietransitie. Hun feedback als eindgebruiker houdt ons scherp en zorgt ervoor dat innovaties sneller kunnen worden klaargestoomd voor grootschalige toepassing.” 
 

Overzicht van de innovaties: 

 

·        Plug & play warmtewisselaar voor in de douche 
De Flatmate is een innovatief nieuw type douchewarmtewisselaar die eenvoudig kan worden aangesloten op een standaard douchekraan. Met dit systeem wordt de warmte uit het gebruikte douchewater gebruikt om de koude leidingen, en zo het nieuwe douchewater, op te warmen. Het systeem is goedkoper dan de bestaande oplossingen en is eenvoudig, zonder te breken, te installeren. Doordat de warmte niet in de afvoer verdwijnt, kan een gezin tot 40% op energieverbruik van douchewater besparen. Er worden 50 Flatmates in Friesland geplaatst. 

 

·        Het hele jaar duurzame en goedkope warmte 

Een andere innovatie die in Friesland wordt toegepast is Borg; een langdurige, duurzame energieopslag met ondergronds prefab buffervat. Op momenten met een overvloed aan duurzame energie, uit bijvoorbeeld zon en wind, wordt warmte opgeslagen in het water van het buffervat. Dit kan maximaal 4 à 6 weken worden benut. Op momenten met weinig zon en wind, wordt de warmte uit het buffervat gebruikt om de woning te verwarmen. Op deze manier kan de energierekening flink verlaagd worden. 

 

·        Energie uit je eigen afvalwater 
Een derde innovator is DeWarmte, hun innovatie de HeatCycle is de eerste innovatie die in DreamHûs getest is. Met de HeatCycle kunnen bewoners de warmte van het water in elke afvoer hergebruiken. De gerecyclede warmte kunnen bewoners opnieuw gebruiken voor warm water. De eerste HeatCycle’s zijn vorig jaar geplaatst in Heerenveen, Wolvega en Noordwolde. Inmiddels wordt de HeatCycle ook toegepast in portiekwoningen. Hier kunnen zeven woningen gebruik maken van één HeatCycle, waardoor het rendement voor de huurder hoger zal zijn.  

 

Grotere stappen zetten en betaalbaar blijven 
Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma weet als duurzame bouwer al langere tijd dat het duurzaamheidsvraagstuk bij nieuwbouw niet meer spannend is. “De grootste opgave ligt in het verduurzamen van de bestaande woningen. De woningen van het project DreamHûs vormen een goede afspiegeling van de Nederlandse woningmarkt. In DreamHûs komen we er vlot achter wat wel en niet werkt. Inmiddels zijn hier al heel wat oplossingen getest, op het gebied van isolatie, verwarming, ventilatie en buffering, maar ook gedrag. We hebben alle innovaties nodig om grotere stappen te zetten in de energietransitie en de klimaatdoelen te halen.”  

 

Gert Brouwer, algemeen directeur van Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland beaamt dit: “Voor ons staat betaalbaarheid voor de sociale huurders op één bij alle ontwikkelingen. Zeker in deze tijd blijkt eens te meer dat het niet vanzelfsprekend is dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor huishoudens met smalle beurzen. ” Brouwer vervolgt: “Daarnaast zullen we als huurdersorganisatie letten op gebruiksvriendelijkheid en gebruiksgemak bij nieuwe innovaties rondom de verduurzaming. Wanneer eindgebruikers niet weten om te gaan met nieuwe technieken en toepassingen, dan zijn alle inspanningen voor niets geweest en dat moeten we niet willen.” 

 

DreamHûs-event 
De opschaling van de innovaties werd donderdag 17 november bekendgemaakt tijdens het door 150 deelnemers bezochte DreamHûs-event op The Green Village. Tijdens het event vond naast de verschillende presentaties van innovators onder andere een inspirerend debat plaats over betaalbaar en comfortabel verduurzamen van miljoenen bestaande woningen. Klimaatpsycholoog Gerdien de Vries, TU Delft, sprak over de “gedoe-factor” en hoe het gedrag van bewoners het succes van de energietransitie bepaalt. Verschillende overheden, woningcorporaties, bouwbedrijven en huurdersbelangenorganisaties waren vertegenwoordigd.  

 

### 

 

Over DreamHûs 

De grootste uitdaging voor de Nederlandse woningmarkt is om de bestaande bouw op een betaalbare manier te verduurzamen. Om die reden zijn WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Bewonersraad Friesland en The Green Village het project DreamHûs gestart. 

Op The Green Village, fieldlab voor duurzame innovatie van de TU Delft, zijn drie jaren zeventig woningen met een slecht energielabel nagebouwd, met als doel deze te verduurzamen. Studenten, ondernemers en marktpartijen worden uitgedaagd om betaalbare, gebruikersvriendelijke en opschaalbare verduurzamingsoplossingen voor deze woningen te bedenken. 

De DreamHûzen zijn bewoond. Doordat de innovaties meteen in de praktijk worden getest, wordt het innovatieproces versneld, om zo de stap te zetten naar implementatie in de sociale huurwoningen van WoonFriesland en vervolgens op te schalen naar de rest van Nederland.  

 

--------------

Meer informatie en beeldmateriaal

Foto’s kunt u rechtenvrij gebruiken en ziet u op: https://www.dreamhus.nl/nieuws/balstjurrich-gewoon-doen-in-t-dreamhus . Kijkt u voor de film op: https://www.youtube.com/watch?v=qApYk8n_ybc

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Marian Sprenkeler,

telefoon: 06- 222 40 994.

 

Algemene informatie

WoonFriesland is het sociaal verhuurbedrijf. Wij werken aan goed en betaalbaar wonen. Dit doen we elke dag met hart en ziel, in één keer goed, onder het motto: Gewoon doen! In Friesland verhuren wij ongeveer 21.000 goede en betaalbare woningen en overige eenheden en vertegenwoordigen we 25% van de sociale huurmarkt. We zijn actief in 16 Friese gemeenten, zowel in steden als op het platteland en op de Waddeneilanden.

 

Lees verder