DEN HAAG | De nijpende woningnood moet worden aangepakt door een aparte Woonminister die regie voert over woningbouw en ruimtelijke ordening.

De nijpende woningnood moet worden aangepakt door een aparte Woonminister die regie voert over woningbouw en ruimtelijke ordening.

Door meer zeggenschap over grond en geld zouden er in rap tempo veel huizen moeten worden gebouwd. Dat plan ligt volgens ingewijden op de formatietafel en zou kunnen rekenen op steun van onderhandelende partijen. Door de compleet vastgelopen woningmarkt is er nu behoefte aan een bewindspersoon die uitsluitend oog heeft voor de woningmarkt.

Woningen zijn broodnodig nu er een tekort van zo’n 300.000 is. Starters komen er nauwelijks tussen op de woningmarkt en er zitten nog ongeveer 11.000 asielzoekers met verblijfvergunning in de asielopvang omdat ze niet kunnen doorstromen naar een sociale huurwoning. Het voornemen is om er in tien jaar ongeveer een miljoen bij te bouwen.

De plannen worden nog besproken en het is geen uitgemaakte zaak dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie overeenstemming bereiken. Volgens een nauw betrokkene zit de formatie momenteel in een ,,klassieke fase’’. Wekenlang is er gewerkt aan mogelijke oplossingen voor hete hangijzers zoals de wooncrisis, stikstof, asiel, het leenstelsel, klimaat en kilometerbeprijzing. Bepaald moet worden wie er op welk dossier zijn zin krijgt. Dat grote uitruilen moet nu beginnen.

Volgens ingewijden is Flevoland in beeld om het hoofd te bieden aan woningnood en stikstofproblematiek. Door een uitruil van overheidsgrond kunnen kavels worden aangeboden aan projectontwikkelaars en boeren. In Flevoland zou veel mogelijk zijn omdat de overheid daar veel grond in eigen bezit heeft. Het rijk is er eigenaar-verpachter van circa 22 procent van de provincie, dat gaat om liefst 31.000 hectare. Er wordt ook gesproken over het uitruilen van grondgebied. Daarbij zou boeren die elders in het land bij kwetsbare natuurgebieden zijn gevestigd – en veel stikstofuitstoot produceren – worden gevraagd om te verkassen naar de polder.