Den haag | Hogere energierekening brengt kabinet in het nauw

Het kabinet zit met de handen in het haar nu blijkt dat de energierekening van huishoudens hoger uitvalt dan gedacht.

Het kabinet heeft maanden volgehouden dat 96 procent van de huishoudens er dit jaar in koopkracht op vooruit gaat. Het Centraal Planbureau (CPB) berekent nu of die voorspelling nog steeds klopt.

,,Dit is een serieuze zorg”, zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken) gisteren in de Tweede Kamer. Het is Wiebes’ ministerie die verantwoordelijk is voor de verouderde schatting van de energiekosten toen de koopkrachtcijfers berekend werden. Het ging om een schatting van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uit 2017, toen het er nog op leek dat de marktprijzen voor gas en elektriciteit veel minder zouden stijgen dan ze later deden. ,,We hadden nooit zo stellig mogen zijn over onze verwachtingen”, aldus Wiebes. ,,Toen al was duidelijk dat de cijfers waarop we ons baseerden oud waren.”

In het kabinet kijkt men nu met angst enbevenuitnaar waar het CPB binnenkort mee komt. Daarna zullen de betrokken ministers zich buigen over eventuele maatregelen. Inmiddels is het PBL al wel gevraagd om met een actuelere voorspelling te komen die daarin kan worden meegenomen. Overigens verwacht Wiebes dat de gevolgen voor de koopkracht mee zullen vallen. ,,Koopkracht hangtniet alleenaf van de energierekening. Het lijkt erop dat energie duurder is geworden dan verwacht, maar andere zaken juist goedkoper.”

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen niet dat het kabinet lang wacht en nu al ingrijpt. ,,Het kabinet moet de energierekening verlagen”, aldus SP-leider Lilian Marijnissen. Ook andere partijen willen dat.

De regeringspartijen laten nog niet het achterste van hun tong zien over wat er moet gebeuren. VVDfractievoorzitter Klaas Dijkhoff benadrukt dat hij ,,geen geld in zijn zak heeft zitten om nu iets te doen voor de burger”. Ook CDA-leider Sybrand Buma wil nog niet vooruit lopen op een reparatie van de koopkracht voor burgers.

,,Eerst moeten de feiten op tafel. Hoe hoog wordt de energierekening nou dit jaar? Pas daarna moeten we het hebben over de consequenties."

D66-fractievoorzitter Rob Jetten wil wel dat de energiebelasting voor huishoudens en kleine ondernemers wordt verlaagd. ,,Maar dat zal niet meer dit jaar kunnen. We hebben al lastenverlichting gegeven via de loonbelasting."

In het verleden hebben kabinetten tussentijds wel maatregelen genomen toen vroeg in het jaar bleek dat de koopkracht tegenviel. Zo trok het kabinet-Paars I aan de vooravond van de verkiezingen in 1998 850 miljoen gulden uit om de koopkracht te repareren. Mensen kregen toen in april een bedrag van de Belastingdienst.