DEN HAAG | Huurders sociale woningbouw zien huur minder hard stijgen

De huur gaat vanaf 1 juli bij iedereen die in een huis van een corporatie woont omhoog, maar bij de meeste bewoners stijgt
de huur minder hard dan voorheen.

Uit een enquête van koepelorganisatie Aedes onder 228 woningcorporaties blijkt dat de huur gemiddeld stijgt met het inflatiepercentage van 1,6 procent (peilmaand november 2018). Huurders hebben dat te danken aan een akkoord dat de Woonbond en Aedes in december vorig jaar sloten. Dat huurakkoord bepaalt dat de prijzen voor sociaal wonen niet verder mogen stijgen dan de gemiddelde consumentenprijzen. Dat staat pas vanaf volgend jaar in de wet, maar volgens Aedes wordt dit jaar al ‘gehandeld in de geest van het akkoord’. In 2018 lag de huurstijging nog iets (0,1 procentpunt) boven de inflatie, de jaren ervoor een stuk hoger. Sommige corporaties lieten de huren tot wel 4 tot 6 procent stijgen.

Dat had alles te maken met de verhuurderheffing die werd ingevoerd. Die kost de corporaties inmiddels 2 miljard euro per jaar. Vorig jaar kwam daar een andere belasting bovenop. Corporaties kunnen de rente van investeringen niet meer aftrekken. Dat kost ze nog eens 500 miljoen euro per jaar, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. ,,Het is bijzonder dat de huurverhogingen beperkt blijven, want daarmee stoppen corporaties met het doorschuiven van de extra belastingen naar hun huurders.’’ Overigens stijgt de huursom (alle huren bij elkaar opgeteld) vanaf 1 juli met 2 procent, onder meer doordat nieuwe bewoners op een huurverhoging kunnen rekenen.