DEN HAAG | Tienduizenden woningen sneller gebouwd


27 projecten eerder gebouwd door financiële injectie rijk. Echter niet in de noordelijke provincies en in Zeeland.

 

Ruim 51.000 nieuwbouwwoningen kunnen versneld worden gebouwd dankzij een financiële bijdrage van de rijksoverheid. Dat meldt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), die daarvoor 290 miljoen euro uittrekt. Het geld komt uit een potje van een miljard euro dat
het kabinet vorig jaar al beschikbaar had gesteld.
Gemeenten en provincies dragen samen nog eens 331 miljoen euro bij, waarmee de totale investering op 621 miljoen euro komt.
Daarmee kunnen 27 bouwprojecten eerder en sneller worden uitgevoerd. In veel gevallen gaat de eerste spade al volgend jaar de grond in.

Er komen bovendien meer en betaalbaardere huizen dan oorspronkelijk gepland.
,,Om starters en mensen met lagere inkomens meer kansen op de
woningmarkt te geven moeten er sneller en meer betaalbare woningen
gebouwd worden”, zegt Ollongren. ,,Ruim 51.000 woningen erbij is een
stevige bijdrage om het woningtekort in te lopen.” In totaal moeten de
komende tien jaar 845.000 nieuwe woningen worden gebouwd.
Twee derde van de te bouwen woningen valt in de categorie betaalbaar.
Het gaat dan om sociale huur, middenhuur en goedkopere
koopwoningen. De uitgekozen projecten zijn verspreid over het land,
alleen niet in de drie noordelijke provincies en Zeeland. De toewijzing
was in handen van een onafhankelijke commissie. In oktober start een
tweede ronde waarin gemeenten projecten kunnen aandragen.
Ruim 51.000 nieuwbouwwoningen kunnen versneld
worden gebouwd dankzij een financiële bijdrage van de
rijksoverheid.
Foto: ANP
11-9-2020 Het Friesch Dagblad
https://krant.frieschdagblad.nl/titles/frieschdagblad/6510/publications/1456/articles/1207421/4/5 2/2
Ollongren staat onder hoge druk om ook op korte termijn iets te doen aan
de problemen op de woningmarkt. De huren stegen in juli het sterkst in
zes jaar. Een woedende oppositie riep haar eerder deze week naar de
Tweede Kamer om tekst en uitleg te geven. Op Prinsjesdag komt de
minister met maatregelen om huurders in de knel te helpen, beloofde zij.
Volgens Haagse bronnen wordt vanaf volgend jaar in ieder geval de
verhuurdersheffing die woningcorporaties betalen met 200 miljoen euro
verlaagd. De corporaties zouden dan meer geld overhouden om mensen
te kunnen ondersteunen die hun huur niet meer kunnen opbrengen.