Deutsche Bank moet Vestia in derivatenzaak 175 miljoen betalen

Vestia is met Deutsche Bank een schikking overeengekomen over het derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte. 

Het Duitse financiële concern betaalt 175 miljoen euro aan Vestia, zonder erkenning van enige aansprakelijkheid.Vestia belandde in 2012 in financieel zwaar weer door tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico’s af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden.

De procedure tussen Vestia en Deutsche Bank liep sinds 2016 bij de High Court of Justice in Londen. De vordering door Vestia was er vooral op gebaseerd dat de bank ‘wist van, dan wel verantwoordelijkheid had voor’ de omkoping, door tussenpersonen, van de voormalige kasbeheerder van Vestia die de omstreden derivatencontracten had gesloten. De schade door Deutsche Bank werd eerder geschat op ruim 800 miljoen euro. Met deze schikking komt een einde aan het geschil tussen de twee partijen. In totaal ging Vestia voor meer dan 2,5 miljard euro het schip in.

De corporatie spant zich al jaren in om de schade van het derivatendebacle te verhalen op diegenen die de schade direct of indirect veroorzaakt zouden hebben. Eerder zijn bijvoorbeeld al schikkingen getroffen met voormalig topman Erik Staal en oud-commissarissen van de corporatie en met ABN Amro. Ook de bekasbeheerder moest miljoenen euro's aan schade vergoeden.