Directeur Elkien naar Caparis

Alex Bonnema stopt per 1 juni als directeur-bestuurder van corporatie Elkien en krijgt dan de leiding in handen van sociale werkvoorziening Caparis. Bonnema is corporatiedirecteur sinds 2000, leidde in de jaren daarna verschillende fusies met andere corporaties en zegt nu uit te kijken naar een nieuwe bestuurlijke uitdaging. <aldus bron: LC 1 april jl.>
Caparis is een samenwerkingsverband van acht gemeenten dat de afgelopen jaren telkens in grote bestuurlijke moeilijkheden raakte, waarbij de leiding voortdurend veranderde. Bonnema is de vierde persoon in korte tijd die de leiding overneemt, sinds het vertrek van Wilco de Vreeze in 2013.