DOKKUM / BROEKSTERWOUDE sloop-/nieuwbouwplannen

In november 2017 zijn tijdens een eerste informatiebijeenkomst de huurders van 47 woningen in de Hoedemakerspolder (deelgebied 4a) te Dokkum en huurders van 18 woningen aan de DS. Feithsmastraat te Broeksterwoude op de hoogte gebracht van de sloop-nieuwbouwplannen. Naast informatie werd uiteraard ook om een eerste reactie gevraagd.

In januari 2018 gaat Thús Wonen opnieuw om tafel met de huurders om de reacties te bespreken en eventuele voorstellen voor nieuwbouw voor te leggen.