DOKKUM | Het zou verstandig zijn niet alleen in te zetten op zonne-energie

De energietransitie in Noordoost-Friesland verloopt wisselend. Zonneweides schieten er als paddestoelen uit de grond,
terwijl elektrisch verwarmen en elektrisch rijden achterblijft.

Dat blijkt uit een evaluatierapport van energiebesparende projecten in het gebied.
Daarin worden de resultaten van 15 projecten tussen 2017 en 2020 behandeld.

De vier gemeenten in Noordoost-Friesland - Noardeast-Fryslân, Dantumadiel,
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen -spraken in 2016 met elkaar af dat in 2025 40
procent van het totale energieverbruik ‘duurzaam’ moet zijn, waarmee energie van
niet-fossiele bronnen bedoeld wordt.
Het evaluatierapport wordt gehinderd door onvolledige gegevens. Van sommige
projecten stammen de laatste data uit 2017.

Het gebied kent, vooral vanwege de aanleg van enkele zonneweides, een bijna
exponentiële groei in zonne-energie. De opwek van elektriciteit via wind en biogas
groeit bijna niet. ,,Als deze trend wordt doorgezet dan zou in 2025 meer dan 40
procent van de elektriciteit duurzaam kunnen worden opgewekt.’’ De warmte- en
transportsector blijft evenwel achter, en om die 40 procent te kunnen halen zullen
deze achterblijvers gecompenseerd moeten worden. Als dit via zonneparken moet,
schrijven de onderzoekers, zullen er nog 35 zonneparken bij moeten van een
grootte zoals het zonnepark bij Buitenpost (34.000 panelen). Onhaalbaar, zien ook
de onderzoekers, en vanwege de huidige krapte op het elektriciteitsnetwerk zelfs
risicovol. ,,Het zou daarom verstandig zijn om niet alleen op zonne-energie in te
zetten, maar ook open te staan voor andere duurzame bronnen. Een mix van
bronnen zorgt voor een betrouwbaarder en robuuster energiesysteem.’’

Volgens de onderzoekers hebben de vier gemeenten ,,nog een hele weg te gaan
om te voldoen aan hun ambitie’’. Duurzame energie vormde in 2017 nog zo’n 10
procent van het totale energieverbruik, terwijl dat in 2025 al 40 procent moet zijn.
,,Omdat de warmtesector en de transportsector nog moeilijk te verduurzamen zijn,
zal er in de komende jaren met name ingezet moeten worden op de
elektriciteitssector. De potentie voor duurzame elektriciteit is groot in de regio. Met
name het vermogen aan zonne-energie heeft een enorme toename gezien in de
afgelopen jaren.’’