DOKKUM | Hoedemakerspolder

Inmiddels zijn met de huurders in de deelgebieden 6 en 9 individuele gesprekken gevoerd. Op verzoek van huurders was de regiomanager daarbij aanwezig. Na de individuele gesprekken en ondertekende overeenkomsten zijn deze aan De Bewonersraad voorgelegd voor advies, die na inzage en beoordeling positief advies heeft gegeven.

In deelgebied 9 was 83% voor de plannen en in deelgebied 6 93%.

Inmiddels hebben de huurders bericht gehad dat het sociaal pakket in werking is getreden. Men heeft recht op o.a. voorrang bij herhuisvesting, huurgewenning en tegemoetkoming in de verhuiskosten.
 

Gemoederen bedaard na inmenging De Bewonersraad

In vorige edities van De Bewonerskrant heeft u kunnen lezen dat door wijziging van plannen bij de bewoners oplopende onvrede ontstond over de herstructurering van de Hoedemakerspolder in Dokkum. Dit heeft zeer intensief overleg tussen De Bewonersraad en Thús Wonen tot gevolg gehad, waarbij De Bewonersraad behoorlijke resultaten heeft behaald.

Zo zijn bijvoorbeeld het Protocol Herstructurering en de regeling huurgewenning in het voordeel van de huurders gewijzigd. Momenteel worden individuele gesprekken gevoerd waarbij huurders zich kunnen uitspreken voor of tegen de sloop. Huurders die willen terugkeren behouden invloed op de nieuwbouwplannen. In deelgebied 8 heeft 100% van de huurders ingestemd met het plan voor sloop en vervangende nieuwbouw.

Voor algemene info over dit project kijk bijvoorbeeld op: http://www.in-dokkum.nl/content/hoedemakerspolder-35-huurwoningen-op-plaats-38-oude.