DOKKUM | Noardeast boos over missen miljoenen

Ze vroegen om 16,9 miljoen euro, het werd 0. Noard-east-Fryslân is not amused dat het naast de miljoenen uit het Volkshuisvestingsfonds grijpt. ,,We staan er alleen voor.’’

De krimpgemeente heeft becijferd dat het 97 miljoen euro gaat kosten om de komende tien jaar 655 kwetsbare woningen en hun leefomgeving te verbeteren. Daarvoor komt ze 24 miljoen euro tekort. Bij het Volkshuisvestingsfonds diende Noardeast afgelopen zomer daarom een aanvraag voor 16,3 miljoen euro in. Volgens de regels zou het dat bedrag zelf moeten aanvullen tot 24 miljoen euro.

Het Volkshuisvestingsfonds is een pot geld met daarin 450 miljoen euro waarop gemeenten een beroep kunnen doen om de ‘leefbaarheid en woonkwaliteit in kwetsbare gebieden’ op te krikken. Het gaat dan vooral om het opknappen van verouderde woningen of nieuwbouw.

In de afwijzing die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Noard-east-Fryslân stuurde, staat onder meer dat de aanvraag onvoldoende is onderbouwd en dat het plan niet genoeg is uitgewerkt. In het bezwaar trekt Noardeast fel van leer en schrijft de gemeente ‘grote moeite’ met het besluit te hebben. In grote steden is de problematiek vaak eenduidiger en aanwijsbaar, vindt de gemeente.

‘Het te bestrijden probleem woekert in onze regio door het hele gebied, dus we zullen chirurgisch te werk moeten gaan, tot op pandniveau op basis van criteria die wij in onze aanvraag helder hebben benoemd.’ Volgens de gemeente kleeft aan de afwijzing een ‘zorgvuldigheids- en motiveringsgebrek’.

Noardeast had meer verwacht van het ministerie, schrijft het. ‘De problematiek wordt groter en onbeheersbaarder naarmate we langer wachten met een robuuste aanpak. Wij zijn daar als gemeente met relatief beperkte middelen niet alleen toe in staat.’

 

<LC 08.09.21>