DOKKUM | Startsein voor bouw 21 nieuwe huurhuizen

In Dokkum wordt woensdag het startsein gegeven voor de bouw van tien gezinswoningen en elf levensloopgeschikte woningen.
Ze zijn bedoeld voor oud-bewoners van de dit voorjaar gesloopte huizen aan de Van Kleffensstraat en de R. Bogermanstrjitte. Deze waren
verouderd; in samenwerking met de Bewonersraad werd toegewerkt naar sloop. De nieuwe energiezuinige woningen zijn ontworpen
door TWA architecten en worden gebouwd door Bouwgroep Dijkstra Draisma.