Dorpscafé Wergea nieuw leven ingeblazen

De inwoners van Wergea konden de afgelopen twee weken weer terecht in hun dorpscafé, ’s Lands Welvaren. Een groep van elf mannen uit het dorp besloot de kroeg over te nemen. Een mooi voorbeeld van een initiatief uit het dorp. 


Afgelopen augustus ging het failliet, het honderdveertig jaar oude dorpscafé ’s Lands Welvaren bij de brug in Wergea. Al enkele jaren trok het etablissement steeds minder gasten. Darters, biljarters, kaarters en toneelspelers kwamen er nog wel, maar verteerden te weinig om de zaak overeind te houden. Maanden stond het leeg. En dat was eigenlijk toch wel heel jammer, vonden veel dorpsbewoners. Een koper diende zich niet aan voor het behoorlijk verwaarloosde pand. In november stak een groep mannen de koppen bij elkaar: als wij het café nou eens overnemen? ,,Wergea moat al in kroech hawwe, fûnen wy’’, zegt Adrie Boermans, een van de elf. ,,Sa’nlibbendoarp kineinsnet sûnder in kroech’’, vindt ook Sikke Reinsma (27). ,,Sûnder kafee is it moetingsplak foar de âldere jeugd fuort’’, vult Arjen Wielinga (30) aan. Ze zochten contact met de pandeigenaar, vastgoedman Piet Siderius uit Menaam. Die vond dat ze het maar moesten proberen. Ze legden met zijn elven een startkapitaal bij elkaar om de inventaris te kopen en investeringen te doen. Begin december kregen ze de sleutel. Aanvankelijk was hetidee: even schoonmaken en dan los. Maar dat bleek te optimistisch gedacht. Drie weken waren ze bezig met opruimen en het interieur opfrissen. De houten vloer werd geschuurd, de bar in de lak gezet, oude foto’s van het dorp aan de wand gehangen. Er kwam een nieuwe houtkachel, het biljart werd verplaatst, een ploegje vrouwen stortte zich op de inrichting. Het was keihard werken voor één doel: open op kerstavond. En dat lukte. Maar liefst 180 dorpelingen kwamen er, en iedereen was enthousiast. Boermans: ,,Elkenien woe wol wat dwaan.’’ De groep had een tijdelijke vergunning van de gemeente gekregen om twaalf dagen open te kunnen,tot enmet1januari. De definitieve vergunningaanvraag is net de deur uit. De mannen zitten vol plannen voor hun café: wijnproeverijen, bingoavonden, biljartcompetities. De pubquiz op oudejaarsavond was alvast een succes. Boermans : ,,Der moat wol wat aksje komme, wat organisearre wurde om minsken út it doarp te lûken.’’

De mannen hopen een vaste barman te kunnen aantrekken. De rest van het werk – schoonmaken, inkoop, onderhoud – doen ze met zijn allen, met hulp van dorpsbewoners, is het idee. De groep is zo samengesteld, dat ieder zijn eigen deskundigheid inbrengt; er zijn twee timmermannen bij, Boermans is bouwkundig tekenaar, Wielinga is als medewerker van de Makro verantwoordelijk voor de inkoop, een ander heeft verstand van boekhouden. Er moet nog ontzettend veel gebeurenaanhet pandwaaraandecennialang amper onderhoud is gepleegd. Boermans: ,,Wy sille in mearjierreplan meitsje; earst it dak oanpakke, en dan wer fierder sjen.’’ De mannen hopen dat de vereiste papieren snel binnen zijn. Boermans: ,,Dat kin wol acht wiken duorje, mar wy hoopje datit wat earder is, want wy hawwe no krekt de loop der wer yn.’’ Ze kregen al bezoek van een televisieploeg, EenVandaag kwam filmen voor een reportage over het behoud van dorpskroegen in plattelandsgebieden, als voorbeeld van burgerinitiatieven (6 januari uitgezonden). Lutz Jacobi, inwoner van Wergea, werd hierover tevens geïnterviewd.