DRACHTEN | Accolade wil minder huizen in dorpen tgv Drachten

Terugschroeven aantal woningen moet ruimtebieden voor nieuwbouw in Drachten

Woningcorporatie Accolade wil de komende jaren het aantal sociale huurwoningen in de dorpen in Smallingerland terugschroeven en in Drachten juist nieuwe woningen realiseren. Dat zei Norbert Beukers van Accolade gisteravond in de gemeenteraad. Volgens de corporatie zien huurders zich momenteel gedwongen om in dorpen te gaan wonen, omdat de wachtlijst in Drachten te lang is.

De raad hield een inspraakbijeenkomst over de nieuwe woonvisie. Daarin staat dat er op korte termijn behoefte is aan sociale huurwoningen in Drachten, en dat corporaties die ook snel moeten realiseren. Beukers beaamde dat. Hij zei dat de wachtlijst voor sociale huurwoningen in Drachten momenteel vier jaar is, gemeten vanaf het moment dat mensenactief beginnen te zoeken.
In de dorpen rond Drachten is de wachtlijst de helft korter, maar daar komt volgens Beukers nog bij dat degenen die voor die dorpen kiezen vaak eigenlijk liever in Drachten willen wonen. ,,Een groot deel van de mensen komt van buiten de gemeente. Dat zijn mensen die komen omdat ze snel een woning willen hebben, maar niet omdat ze in een dorp willen wonen.” Dat maakt, zei hij, dat de bewoners vaak weinig met het dorp hebben en ze dus ook weinig bijdragen aan de leefbaarheid daar.

Accolade wil daarom dat er ruimte komt om de woningvoorraad in de dorpen te verminderen, ten gunste van Drachten. Die ruimte om af te stoten is nog niet expliciet in de woonvisie vermeld. Beukers zei dat het de corporaties financiële ruimte zou geven om te investeren in Drachten,en dat het bovendien leegstand op lange termijn zou voorkomen.

Annelies Kramer van Smallingerlands Belang zei het beeld niet te herkennen dat in dorpen veel minder vraag is naar huurwoningen.Beukers benadrukte dat dat toch echt het geval is, en dat het vergelijkbaar is met de situatie elders in de provincie. ,,De discussie speelt al een aantal jaren, en het beeld dat eruit komt is telkens heel duidelijk: er is amper vanuit de dorpen zelf behoefte of belangstelling omer te gaan wonen. Telkenmale komt dat terug.”

(bron HFD 23.09.20)