DRACHTEN | Accolade zet sloop 34 woningen in Drachten toch door

Woningcorporatie Accolade legt het advies van de Bewonersraad naast zich neer als het gaat om de sloop van 34 woningen aan de Geelgorsstraat en de Noorderdwarsvaart in Drachten. Uit een enquête blijkt dat 10 van de 33 bewoners tegen de sloop zijn. In percentages uitgedrukt is 69,7 procent dus voor de sloop. Hiermee is niet aan de wettelijke grens van 70 procent voldaan. Omdat dat percentage niet is gehaald, heeft De Bewonersraad negatief geadviseerd over de sloopplannen.​


Daar is een huurdersvereniging voor!

De Bewonersraad behartigt en bewaakt de belangen van haar leden. "De 70%-norm is indertijd niet zomaar uit de lucht komen vallen. De 2e Kamer wilde met dat percentage twee zaken vastleggen: ten eerste, dat een zo ingrijpende beslissing als sloop/nieuwbouw niet genomen kan worden zonder een officieel vastgesteld draagvlak onder een aanzienlijk deel van de bewoners die er mee te maken gaan krijgen. En ten tweede: indien bij zo een ingrijpende beslissing een aanzienlijk deel van de bewoners inderdaad voor stemt, het niet zo kan zijn dat een aanzienlijke minderheid dit dan weer kan tegenhouden. Zo is deze norm tot stand gekomen Dat zijn de wettelijke spelregels en dat weet Accolade ook zelf heel goed", aldus Frank van den Broek, algemeen directeur van De Bewonersraad.

Op dit moment beraadt De Bewonersraad zich met de betrokken leden over juridische stappen tegen Accolade.

Bovendien doet de gemeente nog onderzoek naar een mogelijke monumentenstatus van de woningen. De uitkomst van dat onderzoek is nog niet bekend. Accolade kan ook daarom nog niet beginnen met de sloopwerkzaamheden.