DRACHTEN | Arbeidershuisjes toch tegen de vlakte

Accolade sloopt ook de laatste twee huisjes in de Geelgorsstraat om deze te
vervangen door nieuwbouw. De woningcorporatie zei vorig jaar nog bereid te zijn
om twee oude arbeidershuizen in het woningcomplex te behouden vanwege de
historische waarde. Daar ziet Accolade nu toch vanaf. Dat besluit is genomen na
overleg met Smelne’s Erfskip, antwoordt het college van Smallingerland op vragen
van D66. De historische vereniging zou geen inhoudelijke bezwaren hebben.

 

(bron: LC 02-09-2020)