DRACHTEN | Bedrijvennetwerk levert fanatiek hulp in natura

Het netwerk Smallingerlandse Uitdaging koppelt met succes maatschappelijk organisaties aan lokale bedrijven die hun kennis, materialen of mankracht willen delen.
Ze zijn bedolven onder de kledingstukken. ,,Echt, het komt met pallets tegelijk binnen’’, zegt projectleider Zahraa Aldaraaj (27) van de Smallingerlandse Uitdaging. Onder de noemer ‘Drachten kan de kleren krijgen’ zamelde dit ondernemersnetwerk kleren in bij lokale bedrijven voor de kledingmarkten, die de Uitdaging samen met Leger des Heils, Voedselbank en Hart voor Hoop in september
organiseert voor arme mensen.

De doelgroep krijgt hiervoor vouchers van de betrokken instellingen. Het initiatief is een van de twee grote projecten die de Smallingerlandse Uitdaging dit jaar op zich neemt. Er is al voor 12.000 euro aan kleding gedoneerd, meldt Aldaraaj. ,,Twee jaar geleden verdween de kledingbank in Smallingerland. Bij de Voedselbank merken ze dat er nog wel veel vraag is naar kleding. En dus
vragen wij hier dit jaar extra aandacht voor. Wij dagen ondernemers uit om onder hun personeel kleren in te zamelen. Maar er zijn ook kledingwinkels die restpartijen doneren. De sale is net geweest.’’

Grondlegger van het ondernemersnetwerk is Gerda Geurtsen uit Zutphen, die vorig jaar afscheid nam als directeur van De Nederlandse
Uitdaging, het kenniscentrum dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert. Zij begon in 1999 in Arnhem met de eerste Uitdaging.
Geïnspireerd door Angela Groothuizen die in de jaren negentig het hele land afreisde voor haar tv-programma De Uitdaging op zoek naar bedrijven die stichtingen, verenigingen en goede doelen uit de brand wilden helpen. Inmiddels zijn er 62 Uitdagingen in Nederland actief. In Friesland is er ook een Leeuwarder ondernemersnetwerk aangesloten. In Smallingerland bestaat de harde ondernemerskern uit 21 zogeheten kartrekkers, die elk zelf ook weer over een uitgebreid netwerk beschikken. Bedrijven worden uitgedaagd om hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen door met gesloten beurzen kennis, materiaal of mankracht te delen.

Aldaraaj: ,,Maatschappelijk ondernemen wordt steeds belangrijker. Veel ondernemers willen wel iets betekenen, maar weten niet hoe
ze dat vorm moeten geven. Bij ons geven ze iets wat ze toch al hebben liggen. Kennis en kunde. Spullen die over zijn. Medewerkers die hun handen uit de mouwen steken. Alles wat ze doen of ter beschikking stellen, geven ze terug aan de Smallingerlandse
samenleving, de omgeving waar ze ondernemen.’’ 

In 2018, het eerste jaar dat de Smallingerlandse Uitdaging actief was, bedroeg de maatschappelijke waarde van de geslaagde matches tussen bedrijven en vrijwilligersorganisaties 51.000 euro. ,,Toen hebben bijvoorbeeld een aantal juristen verenigingen en stichtingen gratis advies gegeven over de nieuwe privacywet AVG. Maar er zijn ook veel spullen uitgewisseld. Zo heeft de Voedselbank tafels en stoelen gekregen voor de nieuwe locatie.’’ Ook dit jaar blijkt volgens Aldaraaj dat er bij maatschappelijke organisaties grote behoefte is aan hulp van de Uitdaging. Gemiddeld komen er bij de projectleider, die de boel vanuit haar woning in De Wilgen coördineert, vijftien tot twintig verzoeken per week binnen. ,,We vinden bijna altijd wel een oplossing. Het mooie van onze opzet is:
kan een ondernemer zelf niet helpen dan is er altijd wel een kennis in zijn netwerk die het wel kan.’’