Drachten | Bescherming voor Drachtster huisjes

De 34 arbeiderswoningen aan de Geelgorsstraat en de Noorder Dwarsvaart in Drachten worden voorlopig niet gesloopt. Smallingerland wil de huizen monumentale bescherming geven. Hiertoe wordt de formele procedure opgestart. Eigenaar Accolade heeft op de locatie  duurzame nieuwbouw gepland. Als de oude woningen gemeentelijk monument zijn, hebben ze voorbescherming en wordt een sloopvergunning niet zonder advies van de lokale welstandscommissie verleend.