DRACHTEN | Bezuinigingen Smallingerland

Smallingerland moet de komende jaren 5 miljoen euro vrijspelen

 

De gemeente had al een bezuiniging van 3 miljoen op de lat staan, overgebleven

van 2019. Daar zou de komende maanden een remedie voor worden gezocht.

Maar nu al blijkt dat er nog eens 2 miljoen extra ‘herschikkingen’ nodig zijn om eind

dit jaar een sluitende begroting te krijgen.
 

Het college zoekt de oplossing in een versobering op vele gebieden en het

verhogen van tarieven om de gemeentekas wat te ontzien. Gebeurt dat laatste

niet, dan moet Smallingerland ,,onaanvaardbare keuzes” maken in met name het

sociaal domein, schrijven B en W aan de raad.
 

Voelbaar voor sociale minima

Nu al wil het college op dat terrein ruim 2 miljoen besparen. De gemeente houdt de

voorzieningen voor sociale minima onder de loep, werklozen op zoek naar een

baan krijgen minder financiële hulp. De coronamaatregelen blijken een onvoorzien

voordelig effect te hebben op sommige kosten binnen de WMO. Maatregelen die

op lange termijn geld besparen – beeldbellen bijvoorbeeld – zijn door het virus

versneld ingevoerd.
 

Smallingerlanders zullen de besparingen ook zien als ze buiten op straat lopen.

Het onderhoud van het gemeentelijke groen wordt versoberd, ‘dure’ groenpartijen

transformeert de gemeente tot gazons. Wegen, fietspaden, bankjes: ze zullen

minder vaak worden opgelapt, vervangen of schoongemaakt.

 

Wethouder minder

Het gemeentehuis zelf ontspringt de dans evenmin. Het college stelt voor om het

aantal wethouders terug te brengen van vijf naar vier – dus ook als over twee jaar

de periode van het aankomende vier wethouders voor het zakencollege erop zit.

Ook zou er eenmalig een miljoen gesneden kunnen worden in het verbeteren van

de dienstverlening.


Verhoging OZB

Het verhogen van de ozb – onbespreekbaar toen Smallingerland nog een coalitie

kende – is geen taboe meer. Een tariefstijging van 2 procent levert in vier jaar 1,1

miljoen euro op. Parkeren wordt iets duurder, als het aan het college ligt: dat zorgt

voor een plus van 6 ton.
 

De gemeenteraad bespreekt alle maatregelen eind deze maand. Dan ligt ook de

perspectiefnota op tafel, waarin het ‘voorwerk’ wordt gedaan voor de nieuwe

begroting.

 

(LC 9 juni)