DRACHTEN | Buurt hekelt ‘kortetermijndenken’

Nieuwe huizen in de wijk? Prima, vindt Drachtster Jelmer Holwerda. ,,Mar belûk ús by de plannen.” Een tijdelijk appartementencomplex dat tot 2036 aan de Tuinen en het Paradyske blijft staan? ,,Dat is tsjin eardere ôfspraken yn.” Holwerda en 75 buurtbewoners vinden Smallingerland ,,ûnbetrouber.”

De buurt wordt overvraagd, vindt Jelmer Holwerda. Daar komt het op neer.

Eerst was er het voormalige arbeidsbureau dat werd omgeturnd tot een locatie van Jeugdhulp Friesland, waar jongeren wonen die niet meer thuis kunnen zijn. Nu is het rustig, maar er waren in het verleden weken dat er elke dag een politieauto in de straat stond.

Vervolgens kwam het appartementencomplex voor statushouders en jongeren, schuin tegenover de woning van Holwerda aan het Paradyske. Hij en de andere buurtbewoners konden uiteindelijk leven met de bouw in 2017, omdat het gebouw er tijdelijk zou staan, tot 2026. ,,Dy tasizzing krigen we fan Jos van der Horst, dy’t doe wethâlder wie.”

Nu wil de gemeente de tijdelijke vergunning op verzoek van woningcorporatie Accolade toch verlengen, met nog eens tien jaar. ,,Dat fyn ik ûnbetrouber”, zegt Holwerda. ,,It giet tsjin eardere ôfspraken yn. It is in gehoarich gebou en it sjocht der net moai út.” Overlast is er soms ook. ,,Mar dêr giet it ús net om. De measte bewenners binne prima.”
 

Met de buurt

Accolade stelt op de eigen website dat de woningen in 2017 ‘voor minimaal tien jaar’ werden gebouwd. ,,Koartlyn stie op de site al it jier 2036 neamd”, zegt Holwerda. ,,Wylst der noch neat beslist is.”

Dan zijn er nog de sociale huurwoningen die de gemeente wil bouwen aan De Tuinen en het Paradyske, op de plek waar zich nu een speeltuin en hondenuitlaatplek bevinden. Aan de andere kant van het appartementencomplex komen ook acht huizen, langs de Stationsweg.

,,Wy begripe bêst dat der wenningen noadich binne, mar der bliuwt hast gjin grien oer yn de wyk. Dat giet ek tsjin de wenfisy fan de gemeente yn. En hoe komt it mei it ferkear? Wy wolle graach dat der mei de buert in plan makke wurdt.”

Even verderop, waar nu nog bedrijfspanden staan, worden op termijn naar alle waarschijnlijkheid ook huizen gebouwd. En als het appartementencomplex op een dag verdwijnt, komen ook op die plek woningen te staan. Dertien stuks.

De buurtbewoners zijn volgens Holwerda weliswaar een aantal keren bijgepraat over de plannen, maar betrokken hebben ze zich nooit gevoeld. ,,It kin samar wêze dat we hjir fiif jier yn in bouput sitte. Doch dan alles yn ien kear.”
 

Betrouwbare overheid

,,We schreeuwen om sociale woningbouw”, reageert de huidige wethouder Robin Hartogh Heys. ,,Voordat je op de plaats van de bedrijfspanden kunt beginnen, zijn we zeker twee jaar verder. Daar kunnen we niet op wachten.”

Over de vergunning voor het appartementencomplex zegt hij: ,,Als de vergunning verlengd kan worden, is dat gezien de woningnood mooi meegenomen. Ik had nog niet gehoord van de toezegging van een van mijn voorgangers. Dat moet ik uitzoeken. Het gaat hier vooral om de betrouwbaarheid van de overheid. Ik moet sowieso in overleg met de wijk en Accolade.”

Jos van der Horst, die tegenwoordig in Noord-Brabant woont, kan zich ,,niet voorstellen dat ik heb gezegd dat het bij een vergunning voor tien jaar zou blijven”. Hij zegt ook dat tijdelijke woningen ,,in de praktijk altijd langer blijven staan”.

Jelmer Holwerda baalt. ,,It liket der bot op dat wy hieltyd wer opdraaie moatte foar it koartetermyntinken fan de gemeente.” Dinsdagavond praat de raad over wijziging van het bestemmingsplan om de bouw van de nieuwe sociale huurwoningen mogelijk te maken.

 

<LC 6.12.22>