DRACHTEN | College laat woonwagenbewoners én wethouder zwemmen!

College laat woonwagenbewoners én wethouder zwemmen!

Al sinds 2015 proberen woonwagenbewoners in de gemeente Smallingerland om in overleg met hun gemeente en corporatie WoonFriesland te komen tot een aantal extra staanplaatsen. Nu na 3(!) jaren is het college er ‘op papier’ aan toe hiervoor vijf mogelijke locaties aan te wijzen. Of het college daadwerkelijk een besluit zal nemen, is volstrekt onzeker. Het vraagstuk bestaat uit verschillende onderdelen, waarover ook na 3 jaren nog geen begin van besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het college heeft nog een paar weken om de toezegging aan de raad van haar wethouder te helpen realiseren. Erg waarschijnlijk is dat niet.  

Algemeen directeur Frank van den Broek licht het toe in een radiointerview met Omrop Fryslân: https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/no-yn-fryslan-fan-10-febrewaris-2018-1200 (vanaf 10.55 - 15.45).


Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland ondersteunt in dit vraagstuk de woonwagenbewoners en maakt zich kwaad over de stroperigheid van beraadslaging en besluitvorming. Algemeen directeur Frank van den Broek: “Er is nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel in de al jaren durende kwestie, terwijl het aantal benodigde plaatsen op basis van verkenningen voor alle partijen duidelijk is. College en wethouder lijken achter de schermen maar niet tot overeenstemming te kunnen komen. Er is daarnaast langdurig gepingpongd tussen wethouder en corporatie, waardoor de woonwagenbewoners direct in hun belangen zijn geschaad. Uiteraard spelen er tegenstrijdige belangen en zijn er financiële kaders. Maar als een lid van het  college de gemeenteraad toezegt dat nog in deze zittingstermijn een oplossing wordt geboden voor het tekort aan voldoende en voldoende geschikte staanplaatsen voor woonwagens, mag je toch verwachten dat het college woord houdt! De gemeenteraadsverkiezingen in maart komen nu ras dichterbij. De vraag dringt zich op wat nu eigenlijk de (politieke) waarde van deze toezegging gaat worden? De Bewonersraad roept het college op zich aan zijn woord te houden. De Bewonersraad begrijpt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in het geheel niet waarom het college een politiek risico wil lopen met een uiteindelijk loos blijkende belofte. Tenzij dit een middel is om haar wethouder en zijn partij ten tijde van de verkiezingen schade te berokkenen.

Verwachtingen / oproep aan het College
De Bewonersraad verwacht van het college om na 3 jaren simpelweg een paar locaties voor deze staanplaatsen publiek te maken, daarvoor draagvlak te bevorderen in de lokale samenleving, de hoogte van de kavelprijs voor de corporatie te koppelen aan de betaalbaarheid van wonen voor mensen met een smalle beurs en te voorzien in een paar huurwagens voor hen die niet in een eigen wagen kunnen voorzien. En dat alles voor 21 maart 2018!” 


De Bewonersraad Friesland is gevestigd te Leeuwarden en vertegenwoordigt ruim 30.000 huurders, verdeeld over bijna alle gemeenten in Friesland.

 

PERSBERICHT
Leeuwarden, 9 februari 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie:

Frank van den Broek, algemeen directeur De Bewonersraad, tel. 06 – 2222 5888