DRACHTEN | Corporaties investeren 17 miljoen euro

De gemeente Smallingerland, Accolade, sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en huurdersvereniging De Bewonersraad hebben met elkaar prestatieafspraken gemaakt voor 2021. Accolade en WoonFriesland investeren in 2021 naar verwachting circa 17 miljoen euro in de sociale huurvoorraad. Er wordt geïnvesteerd in kwaliteit, comfort, energieprestatie en onderhoud. Er wordt nieuwgebouwd aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart en appartementen aan het Suderhiem in Drachten.

 

(LC 18.12.20)