DRACHTEN | Fout op cruciaal moment doet wethouder de das om

Wethouders geven nooit openlijk hun ambtenaren de schuld, dat is de regel in de politiek. Het moment waarop Eric ter Keurs dat in Smallingerland wél deed, kon niet ongelukkiger zijn.

Gisteravond trok Ter Keurs (VVD) daarom tegenover de gemeenteraad volledig het boetekleed aan. Eerst volgde ruimhartig excuses aan de ambtenaren, zoals al was afgesproken. In één adem diende hij vervolgens zijn ontslag in. Een besluit dat, zo viel in de wandelgangen te horen, afgelopen dinsdag al genomen was ,,Ik merk dat mijn uitlating een groot effect heeft gehad op een organisatie die in het proces zit van herstel van vertrouwen en zelfvertrouwen”, reageerde Ter Keurs geëmotioneerd op zijn gedane kritiek. In dat ,,precaire proces” had hij voor onrust gezorgd. Ter Keurs concludeerde daarom dat hij plaats moet maken. Na zijn toespraak verliet hij de zaal en was niet bereikbaar voor verder commentaar.

De wethouder blunderde vorige week in het debat rond de verhuizing van de Drachtster kringloopwinkel Hart in Friesland. Raadsleden hadden kritiek op het raadsvoorstel dat op tafel lag. Ter Keurs zei zelf ook dat hij de stukken slecht vond. En: ,,Het is niet voor niks dat dit college ook voorstelt aan de gemeenteraad om te investeren in de kwaliteit van het ambtelijk apparaat.”
Wethouders zijn politiek verantwoordelijk. De schuld afschuiven op ambtenaren geldt als een doodzonde, wanneer dan ook. Maar Ter Keurs had zijn fout niet op een slechter moment kunnen maken.

De ,,investering in het ambtelijk apparaat” ligt namelijk gevoelig. Coalitie en oppositie twisten momenteel over een nieuwe, meer flexibele en klantgerichte werkwijze van ambtenaren én een miljoenenverbouwing van het gemeentehuis. Ondertussen hebben die ambtenaren net woelige jaren onder een angstcultuur achter de rug. De uitspraken van Ter Keurs hebben het gevoel van onveiligheid weer aangewakkerd, bleek vorige week uit een interne brief van de gemeentesecretaris.

De coalitie kan de nieuwe onrust missen als kiespijn. ,,Ik denk dat er binnen het college druk is uitgeoefend”, reageert Klaas van Veelen van oppositiepartij ChristenUnie op het vertrek van Ter Keurs. ,,Ik ben zeer verbaasd. Dat hij een uitglijder maakte, is duidelijk. Maar op zich is dit geen reden om op te stappen.”
Dat vindt ook Corrie Ponne van het CDA (oppositie). ,,In ekskús hie it foar ús ôfdien.” Niemand in de raad had gisteren een motie van wantrouwen in de aanslag.
Sipke Hoekstra van Ter Keurs’s eigen partij vond ook dat een excuus voldoende was geweest, maar respecteerde het besluit van zijn wethouder. ,,Hy dy’t lyts wêze kin, is in grut man.”

Burgemeester Jan Rijpstra over het vertrek: ,,Als oud-bestuurder wist hij dat je zelf ook het gevoel moet hebben dat je er een streep onder kan zetten.” Voor Ter Keurs in 2018 wethouder werd in Smallingerland, was hij jarenlang burgemeester in Leeuwarderadeel en Tytsjerksteradiel.