DRACHTEN | ‘Hergebruik bouwmaterialen loont’

De ambitie om circulair te bouwen noopt tot het inzichtelijk maken welke materialen beschikbaar komen om te hergebruiken in nieuwbouwprojecten. Merlijn Blok van ingenieursbureau Metabolic in Amsterdam onderzoekt in opdracht van de provincie Fryslân hoe bouwmaterialen na een sloop beter hergebruikt kunnen worden voor nieuwe projecten. ,,We spreken dan van urban mining, de
gebouwde omgeving als mijn voor de toekomst’’, aldus Blok gisteren op het congres Infra Event in De Lawei in Drachten.
Daar bogen ondernemers, ambtenaren en bestuurders zich over de vraag hoe de circulaire economie een nieuwe impuls kan krijgen.

Want Fryslân legt de lat hoog. In 2025 moet 50 procent van de inkoop van bouwmaterialen bestaan uit hergebruikt materiaal. Landelijk is
de ambitie om in 2050 volledig circulair te bouwen, en Friesland loopt duidelijk voorop, aldus Blok. De komende vijftig jaar moeten er
een miljoen nieuwe woningen worden gebouwd, merkte hij op. Dan loont het de moeite om te kijken hoe de vrijkomende materialen uit gebouwen die gesloopt worden kunnen worden hergebruikt. Dan gaat het om bijvoorbeeld gevels, systeemwanden, leidingen, vloeren,
liggers, balken, beton, stenen en hout. ,,Door direct hergebruik heb je minder nieuwe grondstoffen nodig’’, merkte Blok op.
Metabolic zegt niet blind te zijn voor de hobbels op de weg om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het begint al met in kaart brengen welke panden op de nominatie staan om tegen de vlakte te gaan. Vervolgens moet worden geïnventariseerd welke materialen voor hergebruik in aanmerking komen. De volgende stap is om die te demonteren en op te slaan. ,,Als je dat regionaal organiseert,
krijg je ook minder vervoersbewegingen.’’

Blok heeft in Utrecht en Amsterdam al enkele projecten verkend en een schatting gemaakt van de waarde die de veilig te stellen materialen hebben. ,,Dan praat je echt over miljoenen.’’ De kunst is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Metabolic werkt aan een digitaal systeem om dat op te lossen. Het kan ook eenvoudiger: voor de verkoop van de gesloopte brug in Ritsumasyl volstond een advertentie om die een nieuw leven te bezorgen in Oudwoude.