DRACHTEN | Het leven explosief op z’n kop

Op 27 december 2015 kwam het leven van 38 huishoudens letterlijk en figuurlijk op z’n kop te staan door een gasexplosie. Accolade heeft de huurders opgevangen en acute herhuisvesting geregeld. Ook De Bewonersraad werd ingeschakeld.

De Bewonersraad in actie
De Bewonersraad gaf praktische adviezen, bijvoorbeeld over het opstellen van een checklist van zaken die men bijvoorbeeld moet regelen bij verzekeringen en nutsvoorzieningen. Er was desgewenst ondersteuning bij de herhuisvesting en informatie over de rechten en plichten.

In goede samenwerking met Accolade hebben huurders op advies van De Bewonersraad een financiële tegemoetkoming ontvangen om de eerste kosten te dekken, is de verhuizing met hulp van een verhuisbedrijf geregeld in het belang van de veiligheid, de huur van de vervangende woonruimte waar nodig gematigd en zijn de huurders een aantal keren bijeen gekomen om informatie, vragen en ervaringen te delen.

Inmiddels heeft iedereen alternatieve woonruimte gevonden. De Bewonersraad houdt de vinger aan de pols.