DRACHTEN | Massaal protest tegen zonneplan

Bewoners komen massaal in protest over het idee van de gemeente om de geluidswal aan de overkant van de Drachtster Feart te beleggen met zonnepanelen. Ze willen dat de gemeente de voormalige vuilstortlocatie schrapt van de lijst van mogelijke zonneparken, zeiden ze gisteren bij een inspraakavond van de gemeenteraad. De publieke tribune zat met zo’n zeventig bezoekers overvol.

De locatie is benoemd in het Zonneplan Smallingerland, waarin de gemeente haar ambities op een rij zet voor de opwekking van zonne-energie. De geluidswal is een van de negentien locaties die worden genoemd als ‘geschikte locatie’.

De Drachtster Feart vormt de entree van Drachten voor watertoeristen. Van veel bewoners grenst de achtertuin aan het water en zij hebben direct uitzicht op de geluidswal, die nu is ingericht als groengebied.

Petra van der Veen, die sprak namens enkele bewoners van de Cornelis Rienks de Boerstraat, wees erop dat de gemeente van hen juist vraagt dat zij de entree van Drachten aantrekkelijk maken voor waterrecreanten. Zo mogen ze, zei ze, geen dakkapellen plaatsen en gelden restricties voor het inrichten van hun achtertuinen.

Ze zei dat zo’n zonnepark ,,van twintig meter hoog” dan niet past bij een entree van Drachten. ,,Als ze binnenvaren, moeten ze vooral naar rechts kijken naar onze mooie tuintjes en onze daken zonder dakkapellen. En vooral níét naar links.” Van der Veen wees verder op de brandrisico’s van de panelen, met het oog op de rommel in de dijk uit de tijd dat er nog vuil werd gestort.

Medebewoner Anouschka Doddema, die sprak namens de bewoners van zo’n 75 huizen en woonboten aan de Cornelis Rienks de Boerstraat, de Gerben van Manenstraat en de Passchier Bollemanhaven, sloot zich daarbij aan. Ze voegde toe dat op de dijk, ‘de bult’ zoals veel bewoners zeggen, veel vogels verblijven: van koekoek, bonte specht en valk tot ,,zelfs een heuse oehoe”.

Doddema zei dat het met het oog op de rommel in de grond niet eens is toegestaan om de dijk te beleggen met panelen. Bij een eerder idee van de gemeente zou milieudienst Fumo dat ook al hebben gezegd.

Bij de insprekers was ook veel onvrede over de communicatie van de gemeente. ,,We wisten als belanghebbenden van niets, hebben niets gehoord en zijn nergens bij betrokken”, zei Van der Veen. ,,Dat klopt niet.” Ze zei dat de bewoners pas vorige week ontdekten dat het beleggen van de wal voor de gemeente een mogelijkheid is, toen ze de stukken van de gemeenteraad onder ogen kregen. Dat zorgde voor onvrede, te meer omdat in het verleden bij het idee voor een fiets- en wandelpad al eens hetzelfde was gebeurd, en toen beterschap zou zijn beloofd.

Namens omwonenden van het Kiryat Onoplein sprak Willem Wilstra zich nog uit tegen het idee voor een carport op dat plein, belegd met zonnepanelen. Die bewoners hadden al wel eerder van zich laten horen.

De gemeenteraad spreekt er 25 juni over.