DRACHTEN | Molenstenen fabriek als kunst in Drachten

Aan de Fabriekslaan in Drachten komt een kunstwerk ter nagedachtenis aan de naamgever van de straat: de cichoreifabriek die hier tussen 1840 en 1895 in bedrijf was. De Drachtster beeldhouwers Anne Woudwijk en zijn dochter Roelie maken het aandenken van twee molenstenen uit de voormalige fabriek Werkmanslust waar surrogaatkoffie werd gemaakt.

Deze platte ronde stenen met kartelranden, die werden gebruikt om de cichoreiwortels te malen, zijn alles wat rest van de nijverheid aan de Fabriekslaan. De molenstenen lagen lange tijd op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe. ,,Het moet ergens in het midden van de vorige eeuw gebeurd zijn. Tijdens de bouw van het ziekenhuis en de sloop van de fabriek’’, zegt secretaris Roelof Hazelhoff van de stichting Smelne’s Erfskip.

Op initiatief van deze stichting zijn de molenstenen in mei opgehaald door steenhouwerij Cuperus. Hier worden ze gerenoveerd om verwerkt te worden in een kunstwerk dat een stenen koffietafel met ronde stoeltjes voorstelt. Het idee ontstond tijdens een bewonersavond na de renovatie van de huurwoningen aan de Fabriekslaan. Het aandenken komt aan het doodlopende eind van de Fabriekslaan, aan de kant van de Zuiderdwarsvaart. De ‘koffietafel’ komt op een stuk bestrating, rondom worden cichoreiplanten geplant.

Als de financiering rond is beginnen de kunstenaars met het beeld. Er is 15.000 euro binnen. Van de provincie kreeg Smelne’s Erfskip bijna 10.000 euro uit het Iepen Mienskipsfûns, van de gemeente wordt eenzelfde bedrag verwacht. Het streven is om het stenen kunstwerk eind dit jaar, begin volgend jaar te plaatsen.