DRACHTEN | ‘Morele’ oproep tegen verhoging huren

In het hele land dienen huurders bezwaar in tegen de huurverhogingen van de woningcorporaties. Dit jaar nog vaker dan anders. Ook Reimer en Sijke van Ruiten uit Drachten klommen in de pen: een principekwestie.

Woningcorporatie Accolade verhoogde de huurprijs voor de Van Ruitens per 1 juli met 4,2 procent. Die stijging geldt voor alle woningen van Accolade waarvan de bewoners iets minder betalen dan de ‘streefhuur’ – de huur die de woning in de praktijk waard is.
 
Met die 4,2 procent loopt Accolade niet uit de pas, vergeleken met andere Friese woningbouwverenigingen die deze zomer hun huren hebben verhoogd. Bovendien is het minder dan de maximale huurverhoging van 5,1 procent die de overheid toestaat.

Toch is er voor de Van Ruitens reden om bezwaar te maken. Reimer: ,,Normaal was onze jaarlijkse huurverhoging een stuk lager.” Bovendien kregen hij en Sijke dit voorjaar een brief van de Bewonersraad, de grootste Friese belangenvereniging
voor huurders. ,,Zij hebben aan alle woningcorporaties een positief advies gegeven over de huurverhoging, behalve aan Accolade.”

Directeur Gert Brouwer van de Bewonersraad bevestigt dit. ,,We hebben van alle corporaties de jaarrekening van 2018 en de begroting voor 2020 bekeken. Onze indruk bij Accolade was dat er nog voldoende financiële ruimte aanwezig was. De huurverhoging die Accolade voorstelde, leek daarom niet noodzakelijk.”
Brouwer benadrukt dat het beeld over de corporatie inmiddels wel veranderd is. ,,Naderhand heeft Accolade ons kunnen overtuigen dat ze de komende tijd veel moeten investeren in het verduurzamen van hun woningen. Daar ligt een grote opgave. Dat maakt de huurverhoging begrijpelijk.” Het betekent niet dat de Bewonersraad het negatieve advies heeft veranderd. ,,We hanteren daar bepaalde deadlines voor, dat draaien we niet terug.”

Van Ruiten verwacht zelf niet dat Accolade door hun bezwaar alsnog de huur verlaagt. De corporatie blijft immers nu al binnen de wettelijke grens. Accolade antwoordde ook hem dat de huurverhoging nodig is om nieuwe huizen te bouwen en de bestaande woningen te onderhouden.

Accolade heeft het bezwaar doorgeleid naar de landelijke Huurcommissie, die allerlei huurklachten toetst. Van Ruiten is er blij mee. ,,Wij maken bezwaar op morele gronden. Juist vanwege corona hebben veel mensen het financieel lastig. Het huurbeleid moet sociaal blijven”

Nederlandse huurders kregen in juli te maken met de grootste huurstijging in zes jaar, rekende het CBS uit. Wat de Van Ruitens betreft wordt de huurverhoging dit jaar teruggedraaid, iets waar ook in Den Haag deze zomer veel steun voor was. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer wil het, met name vanwege de coronasituatie, maar minister Kajsa Ollongren ziet er niets in. Dat leverde haar zelfs een motie van afkeuring op in de Senaat, iets wat sinds 1875 niet meer is voorgekomen.

De Huurcommissie behandelt normaal gesproken zo’n tweeduizend bezwaren per jaar tegen huurverhogingen, zegt woordvoerder Karin Schwencke. ,,Maar op basis van wat we nu zien verwachten we voor dit jaar een stijging van 50 procent.” Overigens is het meestal niet de klager die bij huurverhogingen het gelijk aan zijn kant krijgt, zegt Schwencke, maar de verhuurder. Dit komt omdat zij zich vrijwel altijd houden aan de wettelijk toegestane tarieven.

Zolang de procedure bij de Huurcommissie nog loopt, hoeven de Van Ruitens de verhoging niet te betalen. Reimer kijkt uit naar de uitspraak. ,,We hopen op een moreel oordeel. Zo’n verhoging in deze tijd, kan dat?” Ze zullen er wel even op moeten wachten: de afhandeltermijn bij de commissie is een paar maanden.

 

(Bron: LC 01.10.20)