DRACHTEN | Nieuwe huizen kleiner dan 70 vierkante meter

Nieuwe huizen in Smallingerland hoeven over een tijdje niet langer een minimale grootte van 70 vierkante meter te hebben, zoals nu nog in de woonvisie van de gemeente staat. Een motie van Jan-tine Klasema van D66 om ook kleinere nieuwbouw mogelijk te maken, krijgt volledige steun van de gemeenteraad. De woonvisie wordt daarom voor februari aangepast. Smallingerland wil voor 2025 zo’n 1070 extra woningen laten bouwen. Daar komen tot 2030 nog 500 huizen bij.

 

<LC 01.09.22>