DRACHTEN | Ook Smallingerland wil inkomenstoets hulp

Het college van Smallingerland moet er samen met andere Friese gemeenten in Den Haag voor pleiten dat de huishoudelijke hulp weer inkomensafhankelijk wordt. Dat wil een meerderheid in de raad. Sinds de landelijke overheid de inkomenstoetsheeft losgelaten, zijn gemeenten veel meer geld kwijt aan de schoonmaaksubsidie.Krimpen aan de IJssel wil een proefproces uitlokken door alleen lagere inkomens deze hulp te geven. Die route wil Smallingerland echter niet volgen.